Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Inteligentna pompa dławnicowa, przeznaczona do systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzących w dużych budynkach.

Zalety
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Inteligentna pompa dławnicowa, przeznaczona do systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzących w dużych budynkach.

Zastosowanie wysokosprawnego Wilo-Stratos GIGA2.0-I zaleca się wszędzie tam, gdzie konieczne jest przepompowywanie dużych ilości wody na duże wysokości podnoszenia. Inteligentna pompa dławnicowa w wersji inline oferuje wiele interfejsów do sterowania wieloma pompami, włączenia do automatyki budynku, rejestracji danych eksploatacyjnych oraz opcji mobilnego dostępu za pomocą Wilo-Smart Connect. Technika zielonego pokrętła i wielki wyświetlacz zapewniają łatwą, intuicyjną obsługę. Zastosowanie asystenta nastawiania zapewnia optymalną regulację. Optymalna sprawność energetyczna całości systemu wynika z inteligentnego współdziałania technologii silnika IE5 ze sprawdzoną hydrauliką pompy (MEI ≥0,7) oraz innowacyjnymi funkcjami regulacji. Nowa technologia napędu w połączeniu ze sprawdzoną hydrauliką pompy zapewnia znaczną niezawodność.



Korzyści

 • Lokalne nastawianie i obsługa za pomocą mobilnych urządzeń końcowych przez Bluetooth oraz możliwość zdalnego dostępu i sterowanie wieloma pompami dzięki połączenia w sieć za pośrednictwem Wilo Net
 • Analogowe i cyfrowe interfejsy oferują wiele opcji, m.in. do włączenia w automatykę budynku
 • Optymalna regulacja za pomocą asystenta konfiguracji, obsługiwanego według zastosowania
 • Przejrzysty wyświetlacz i technika zielonego pokrętła zapewnia prostą i intuicyjną obsługę
 • Znaczna przejrzystość danych eksploatacyjnych w zakresie analizy i optymalizacji pompy i całości systemu
 • Optymalna sprawność energetyczna całości systemu wynika z inteligentnego współdziałania technologii silnika IE5 ze sprawdzoną hydrauliką pompy (MEI ≥0,7) oraz innowacyjnymi funkcjami regulacji jak np. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation i T-const
 • Wysoka niezawodność dzięki nowoczesnej technologii napędu i sprawdzonej hydraulice pompy
Opis typoszeregu
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Rodzaj konstrukcji

Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem IE5, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.

Zastosowanie

Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia.

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu nastawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

Ogrzewanie

 • Element grzejny
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie stropowe
 • Nagrzewnica powietrza
 • Ogrzewanie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Ogrzewanie zbiornika buforowego
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód źródła ciepła (pompa ciepła)
 • Obwód ciepła zdalnego

Chłodzenie

 • Chłodzenie stropowe
 • Chłodzenie podłogowe
 • Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • Chłodzenie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Zbiornik buforowy chłodnictwa
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód zimna powrotnego
 • Obwód zimna zdalnego

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

 • Automatyczne przełączanie

Rodzaje regulacji

 • Stała prędkość obrotowa (n-const.))
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
 • T-const. do regulacji temperatury stałej
 • ΔT do regulacji wg zmiennej różnicy temperatur
 • Stała regulacja przepływu (Q-const.)
 • Multi-Flow Adaptation: Dynamiczne ustalanie sumy przepływu przez pompę zasilającą dla dostosowanego do potrzeb zasilania pomp wtórnych w rozdzielaczach
 • Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID

Funkcje opcjonalne

 • Funkcja Q-Limitmax. do ograniczenia maksymalnego przepływu
 • Funkcja Q-Limitmin. do ograniczenia minimalnego przepływu
 • Regulacja punktu błędnego (regulacja Δp-c za pomocą zewnętrznego czujnika różnicy ciśnień wartości rzeczywistej)
 • Zmienne dostosowywanie stromości krzywej charakterystyki pompy Δp-v
 • No-Flow Stop (wyłączanie przepływu zerowego)

Ustawienia ręczne

 • Wybór obszaru zastosowania przez asystenta konfiguracji
 • Nastawienie odpowiednich parametrów roboczych
 • Znamionowy punkt pracy: bezpośrednie podanie wyliczonego punktu pracy H i Q przy Δp-v
 • Korekta lepkości przetłaczanych mediów poprzez regulację lepkości i gęstości
 • Wyświetlacz statusu
 • Ustawianie i resetowanie licznika energii (ciepło i zimno)
 • Blokada klawiszy do blokady nastawień
 • Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych lub zapisanych punktów przywracania (zestawy parametrów)
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Parametryzacja wejść binarnych
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych
 • Funkcja pompy podwójnej (w przypadku 2 pomp pojedynczych używanych jako pompa podwójna)

Funkcje automatyczne

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowana dopasowanie wydajności do wydajnego energetycznie trybu pracy w zależności od rodzaju pracy
 • Automatyczne rutyny usuwania zakłóceń
 • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
 • Wyłączanie w przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-Flow Stop)
 • Stała rejestracja danych eksploatacyjnych
 • Zapis czasu dla błędów / ostrzeżeń i historycznych danych eksploatacyjnych

Zewnętrzne wejścia i wyjścia sterujące oraz ich funkcje

 • 4x wejście analogowe:
  • Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000 (tylko w przypadku dwóch wejść analogowych)
  • Zastosowania: Czujnik różnicy ciśnień (standardowo szeregowo zabudowane w pompie), zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji (z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation), wejścia czujników dla np. temperatury, czujnika różnicy ciśnień dla regulacji punktu błędnego na oddalonych punktach w systemie lub wolny czujnik do zastosowania w zdefiniowanym przez użytkownika trybie pracy PID
 • 2x wejście cyfrowe:
  • Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników
 • Funkcje podlegające parametryzacji:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • TRYB RĘCZNY (automatyka budynku wył.)
  • Blokada klawiszy
  • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
 • 2x wyjście przekaźnika:
  • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
  • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Wilo Net
  • Do zarządzania pompami podwójnymi 2 pomp pojedynczych, komunikacja pomiędzy kilkoma pompami (Multi-Flow Adaptation)

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Aktualny rodzaj regulacji
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Pobór mocy elektrycznej
  • Zużycie prądu
  • Temperatura przetłaczanej cieczy (jeżeli podłączono czujniki temperatury)
 • Wyświetlanie aktualnego punktu pracy w hydraulicznej rodzinie charakterystyk
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza - „wyświetlanie błędu” (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów i tekstowy opis błędu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza - „wyświetlanie ostrzeżenia” (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze i opis ostrzeżenia w postaci tekstu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza „wyświetlanie procesu” (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Procedura aktualizacji oprogramowania
 • Status wyświetlacza „automatyka budynku - komunikacja” (barwa wyświetlacza niebieska):
 • Podsumowanie aktywnych parametrów automatyki budynku (prędkość transmisji, adres,...)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)

Wymiana danych

 • Wilo-Smart Connect Moduł BT w zakresie dostawy pompy jako interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Dostępne z wyposażenie dodatkowym moduły CIF WILO:
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RJ45
  • Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks
  • Szeregowy cyfrowy interfejs PLR do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku
  • Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza w rozdzielaczu rurowym)

 • Praca główna / z rezerwą (zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
 • Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne)
 • Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Wyposażenie

 • Hydraulika pompy ze wskaźnikiem minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7
 • Silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodnie z normą IEC 60034-30-2
 • Kołnierze PN 16 zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Dostępne w wersji standardowej otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika (zamknięte w momencie dostawy)
 • Zawór odpowietrzający na latarni
 • Obrotowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości (4,3 cala), z zielonym pokrętłem i 2 klawiszami
 • 6 wpustów na kabel do przyłącza zasilania elektrycznego oraz wejść binarnych i analogowych
 • Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu
 • Interfejs Bluetooth poprzez moduł BT Wilo-Smart Connect zawarty w zakresie dostawy

Oznaczenie typu

Przykład

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Oznaczenie pompy

2.0

Druga generacja

I

Pompa pojedyncza Inline

65

Średnica nominalna kołnierza DN

1-37

Zakres wysokości podnoszenia [m]

M-

Wariant zasilania elektrycznego 1~230 V

4,0

Moc znamionowa silnika w kW

-xx

Wariant. np. -R1

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury przetłaczanego medium: od -20°C do +140°C
 • Temperatura otoczenia do +50 °C
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
 • Napięcie zasilania:
  • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
  • Wariant M-: 1~220 V ... 240 V ±10%, 50/60 Hz
 • Spełnianie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej bez dodatkowych działań:
  • Generowanie zakłóceń do środowiska mieszkalnego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
  • Odporność na zakłócenia do środowiska przemysłowego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
 • Stopień ochrony IP55
 • Średnica nominalna kołnierza od DN 32 do DN 125
 • Max. ciśnienie robocze 16 bar do +120°C, 13 bar do +140°C

Materiały

 • Korpus pompy i latarnia: EN-GJL-250
 • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
 • Wirnik (w zależności od typu): PPS-GF40 (DN 32 ... DN 100) lub EN-GJL-200 (DN 100 ... DN 125)
 • Wał: 1.4057
 • Uszczelnienie mechaniczne: AQ1EGG; inne uszczelnienia mechaniczne na zamówienie

Konstrukcja

 • Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,7, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej.
 • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii)
 • Obrotowy graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku
 • Wbudowane zabezpieczenie silnika

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Moduł BT Wilo-Smart Connect
 • Dławiki przewodu z wkładami uszczelniającymi
 • Instrukcja montażu i obsługi oraz deklaracja zgodności

Opcje

 • Wariant …-R1 bez czujnika różnicy ciśnień
 • Wariant …-S1 ze specjalnym uszczelnieniem mechanicznym

Wyposażenie dodatkowe

 • 3 konsole z materiałem do mocowania do montażu na fundamencie
 • Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej
 • Przyrząd montażowy do uszczelnienia mechanicznego (ze sworzniami montażowymi)
 • CIF-Modul PLR
 • Moduł CIF LON
 • CIF-Modul BACnet MS/TP
 • Moduł CIF Modbus RTU
 • CIF-Modul CANopen
  • Moduł CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Czujnik różnicy ciśnień 2 ... 10 V
 • Czujnik różnicy ciśnień 4 ... 20 mA
 • Czujnik temperatury PT1000 AA
 • Tuleje czujników do montażu czujników temperatury
Dokumenty

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Numer artykułu 2227296
Wydanie 2023-08
Liczba stron 488
Język de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Numer artykułu 2227297
Wydanie 2023-08
Liczba stron 504
Język es, it, pl, pt
PDF (13 MB)

Podręcznik projektowania

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Numer artykułu Wilo515021
Wydanie 2021-12
Liczba stron 24
Język en
PDF (7 MB)

Broszura certyfikacyjna

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Numer artykułu 2216678
Wydanie 2022-11
Liczba stron 52
Język neutralnie językowo
PDF (22 MB)

Certyfikat

Battery transportation information

Liczba stron 6
Język neutralnie językowo
PDF (517 KB)

Ulotka

Product Flyer_Wilo-Stratos GIGA2.0-I_EN

Liczba stron 2
Język en
PDF (4 MB)

CE

CE 2212947-02

Liczba stron 6
Język neutralnie językowo
PDF (222 KB)
Wybór produktu
Liczba wyników: 304
260 … 620 mm
[304]
Nazwa produktuMEIIEŚrednica nominalna kołnierzaUszczelnienie mechaniczneDługość montażowa l0Znamionowa moc silnika P2FazaNumer artykułuCena (bez VAT)
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206909
EUR 3.928,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206969
EUR 3.367,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206999
EUR 3.424,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206939
EUR 3.984,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204723
EUR 4.135,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204847
EUR 3.575,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204909
EUR 3.631,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204785
EUR 4.192,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206908
EUR 4.134,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206968
EUR 3.574,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206998
EUR 3.630,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206938
EUR 4.191,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204722
EUR 4.334,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204846
EUR 3.774,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204908
EUR 3.830,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204784
EUR 4.391,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206907
EUR 4.334,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206967
EUR 3.774,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206997
EUR 3.830,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206937
EUR 4.391,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204721
EUR 4.662,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204845
EUR 4.102,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204907
EUR 4.158,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204783
EUR 4.719,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206906
EUR 4.661,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206966
EUR 4.101,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206996
EUR 4.157,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206936
EUR 4.718,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204720
EUR 5.066,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204844
EUR 4.506,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204906
EUR 4.563,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204782
EUR 5.123,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206905
EUR 5.066,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206965
EUR 4.506,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206995
EUR 4.563,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206935
EUR 5.123,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206914
EUR 4.061,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206974
EUR 3.501,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207004
EUR 3.557,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2206944
EUR 4.118,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204728
EUR 4.275,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204852
EUR 3.715,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204914
EUR 3.772,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204790
EUR 4.332,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206913
EUR 4.275,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206973
EUR 3.715,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207003
EUR 3.772,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2206943
EUR 4.332,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204727
EUR 4.647,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204851
EUR 4.087,-