Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Inteligentna pompa do zastosowania w obiektach komercyjnych, wyposażonych w system zarządzania budynkiem.

Zalety
Wilo-Stratos MAXO

Inteligentna pompa do zastosowania w obiektach komercyjnych, wyposażonych w system zarządzania budynkiem.

Wilo-Stratos MAXO dzięki zoptymalizowanym i innowacyjnym funkcjom oszczędzania energii wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności energetycznej produktom HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) oraz innym produktom zastosowania wody użytkowej. Ponadto jej obsługa jest tak łatwa, jak nigdy wcześniej.

Zalecane usługi serwisoweKorzyści

 • Różne opcje do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem
 • Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania nastawieniom z asystentem nastawiania w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokrętłem techniki zielonego pokrętła.
 • Najwyższa sprawność energetyczna dzięki współpracy zoptymalizowanych i innowacyjnych funkcji energooszczędnych (np. No-Flow Stop).
 • Optymalna wydajność systemu dzięki nowym i innowacyjnym, inteligentnym funkcjom regulacji, takim jak Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. i ΔT-const.
 • Najnowocześnejsze interfejsy komunikacyjne (np. Bluetooth) umożliwiają podłączenie do końcowych urządzeń mobilnych i bezpośrednie włączenie pomp w sieć dzięki Wilo Net do sterowania pompami wielofunkcyjnymi.
 • Najwyższy poziom komfortu podczas podłączenia zasilania elektrycznego dzięki przejrzystej i obszernej komorze zacisków oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor.
Opis typoszeregu
Wilo-Stratos MAXO

Rodzaj konstrukcji

Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym, silnikiem EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności.

Zastosowanie

Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu ustawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia (np. element grzejny, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie sufitowe), pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

Ogrzewanie

 • Element grzejny
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie stropowe
 • Nagrzewnica powietrza
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • wymiennik ciepła

Chłodzenie

 • Chłodzenie stropowe
 • Chłodzenie podłogowe
 • Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • wymiennik ciepła

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

 • Automatyczne przełączanie

W zależności od wybranego zastosowania dostępne są następujące rodzaje regulacji:

Rodzaje regulacji

 • Stała prędkość obrotowa (tryb sterowania)
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
 • T-const. do regulacji temperatury stałej
 • ΔT-const. dla regulacji stałej różnicy temperatur
 • Stała Q do regulacji stałego przepływu
 • Multi-Flow Adaptation: Ustalanie sumy przepływu przez pompę pomocniczą niezbędnego do zaopatrzenia pomp wtórnych w rozdzielaczach obwodu grzewczego
 • Zdefiniowany przez użytkownika regulator PID

Funkcje opcjonalne

 • Funkcja Q-Limitmax. do ograniczenia maksymalnego przepływu
 • Funkcja Q-Limitmin. do ograniczenia minimalnego przepływu
 • No-Flow Stop (wyłączanie przepływu zerowego)
 • Automatyczna praca z obniżeniem nocnym (wersja "-R7": niemożliwa, jednak z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Regulacja błędnego punktu (regulacja Δp-c za pomocą zewnętrznego czujnika wartości rzeczywistej)
 • Zmienna stromość krzywej charakterystyki pompy Δp-v

Ustawienia ręczne

 • Wybór obszaru zastosowania przez asystenta nastawiania
 • Nastawienie przynależnych parametrów roboczych
 • Znamionowy punkt pracy: bezpośrednie podanie wyliczonego punktu pracy przy Δp-v
 • Wyświetlacz statusu
 • Ustawianie i resetowanie licznika energii (ciepło i zimno)
 • Funkcja odpowietrzania pompy
 • Blokada klawiszy do blokady ustawień
 • Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych lub zapisanych punktów przywracania (zestawy parametrów)
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Parametryzacja wejść binarnych
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych
 • Funkcja pompy podwójnej (w przypadku 2 pomp pojedynczych używanych jako pompa podwójna)

Funkcje automatyczne

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowania dopasowanie wydajności do wydajnego energetycznie trybu w zależności od rodzaju pracy
 • Rozpoznanie obniżenia nocnego (wersja "-R7": niemożliwa, jednak z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Wyłączanie w przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-Flow Stop)
 • Łagodny rozruch
 • Automatyczne programy usuwania błędów (np. funkcja deblokady)
 • Przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia (wersja "-R7": automatyczne przełączanie niemożliwe, jednak z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym

Zewnętrzne wejścia sterujące i ich funkcje

 • 2x wejście analogowe:
 • Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Zastosowania: Zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji ( z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation), wejścia czujników temperatury, różnicy ciśnień lub wolnych czujników do zastosowania w zdefiniowanym przez użytkownika trybie pracy PID
 • 2x wejście cyfrowe:
 • Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników
 • Funkcje podlegające parametryzacji:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • TRYB RĘCZNY (BMS-WYŁ.)
  • Blokada klawiszy
  • Przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia

Wilo Net do zarządzania pompami podwójnymi do 2 pomp pojedynczych, komunikacji pomiędzy kilkoma pompami oraz zdalnej regulacji pomp za pośrednictwem bramki

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Max. pobór mocy
  • Zużycie prądu
  • Temperatury (wersja "-R7": rzeczywista temperatura mediów możliwa z czujnikiem temperatury Stratos MAXO)
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie błędu (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów i tekstowy opis błędu
  • Środki zaradcze
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie ostrzeżenia (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze i opis ostrzeżenia w postaci tekstu
  • Środki zaradcze
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie procesu (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Odpowietrzanie pompy
  • Aktualizacja procesu
 • Status wyświetlacza - komunikacja BMS (barwa wyświetlacza niebieska):
 • Podsumowanie aktywnych parametrów BMS (prędkość transmisji, adres,...)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk zwierny)

Wymiana danych

 • Interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Zdalne monitorowanie pompy przez Internet z Wilo-Smart Gateway.
 • Cyfrowy interfejs Modbus TCP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku (z modułem CIF Wilo Ethernet (możliwy protokół wielokrotny)).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485 (możliwe z modułem Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Cyfrowy interfejs BACnet IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku (z modułem CIF Wilo Ethernet (możliwy protokół wielokrotny)).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485 (możliwe z modułem Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks (możliwe z Wilo-CIF-modułem LON).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali CANopen (możliwe z Wilo-CIF-modułem CANopen).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie do systemu automatyki budynku za pomocą modułów połączeniowych innych producentów (możliwe z Wilo-CIF-modułem PLR).

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza)

 • Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne/zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
 • Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Wyposażenie

 • W przypadku pomp kołnierzowych: Wersje kołnierzy
  • Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16
  • Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6.
  • Wersja specjalna do pomp DN 32 do DN 100: Kołnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 16
 • Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu
 • 5 wpustów kablowych do przyłączenia interfejsów komunikacyjnych
 • Interfejs Bluetooth
 • Wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości, z zielonym przyciskiem i 2 klawiszami
 • Łatwa w obsłudze skrzynka zaciskowa
 • Zintegrowany czujnik temperatury (wersja "-R7": bez)
 • Izolacja termiczna do zastosowania w instalacjach grzewczych, w standardzie
 • Przewód z szybkozłączem elektrycznym oraz ze zoptymalizowanym Wilo-Konektorem do zasilania elektrycznego

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Zoptymalizowany Wilo-Konektor
 • 2x dławiki przewodu M16 x 1,5
 • Z podkładkami do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza od DN 32 do DN 65)
 • Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
 • Izolacja termiczna
 • Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym), regulowana elektronicznie

30/

Średnica nominalna przyłącza

0,5-12

Znamionowy zakres wysokości podnoszenia [m]

-R7

bez zintegrowanego czujnika temperatury Stratos MAXO

-P1

Wersja wolna od LABS

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury -10 °C do +110 °C, -10 °C do +90 °C (wersja "-R7")
 • Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz
 • Stopień ochrony IPX4D
 • Złącze gwintowane lub kołnierzowe (w zależności od typu) Rp 1 do DN 100
 • Max ciśnienie robocze w wersji standardowej: 6/10 bar lub 6 bar (wersja specjalna: 10 bar lub 16 bar)
 • Klasa izolacji: F
 • Generowanie zakłóceń wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko mieszkalne (C1)
 • Odporność na zakłócenia wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko przemysłowe (C2)
 • Przepływ maks. Q: 74 m³/h
 • Wysokość podnoszenia maks. H: 16 m

Materiały

 • Materiał łożysk: Węgiel spiekany, impregnowany antymonem
 • Wirnik: PPS-GF40
 • Korpus pompy: 5.1300, z powłoką kataforetyczną
 • Wał: 1.4028, z powłoką DLC

Konstrukcja

 • Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z silnikiem EC oraz z wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności
 • Obsługa za pomocą technologii zielonego pokrętła i wyświetlacza
 • Zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem elektronicznym
 • Złącze wtykowe umożliwiające rozszerzenie funkcji za pomocą opcjonalnych modułów do CIF systemu automatyki budynku
 • Wirnik o trójwymiarowo zakrzywionych łopatkach oraz tulei rozdzielającej z tworzywa sztucznego na bazie włókien węglowych
Dokumenty

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Numer artykułu 2172323
Wydanie 2018-11
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Numer artykułu 2172323
Wydanie 2018-11
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 120
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO-R7

Numer artykułu 2217836
Wydanie 2021-11
Format strony 148.2 x 209.9 mm
Liczba stron 168
PDF (737 KB)

Instrukcja montażu i obsługi (cyfrowa)

Wilo-Stratos MAXO

Numer artykułu 2172323
Wydanie 2018-11
HTML (37 MB)

Informacje o wydaniu

Informacje o wydaniu Stratos MAXO

Numer artykułu 2212705
Wydanie 2021-04
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 60
PDF (4 MB)

Certyfikat

Podsumowanie testu akumulatora litowego

Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1
PDF (179 KB)

Podsumowanie testu akumulatora litowego/UN38.3

Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1
PDF (179 KB)
Lista produktów
Liczba wyników: 73
180 … 360 mm
[73]
4 … 16 m
[73]
7 … 74 m³/h
[73]
Nazwa produktuPrzyłącze pompyWspółczynnik sprawności energetycznej (EEI)Długość montażowa l0Maks. ciśnienie robocze PNPrzyłącze siecioweMasa brutto ok. mLiczba na paletęNumer artykułu
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
DN 50
0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
DN 50
0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
DN 50
0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10-R7
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217956
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN16
DN 50
0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186277
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10-R7
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
31,3 kg
8
2217957
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16
DN 50
0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
31,3 kg
8
2186278
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10-R7
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
32,4 kg
8
2217958
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16
DN 50
0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
32,4 kg
8
2186279