Szukaj
Kontakt
E-mail

Tłocznia ścieków Wilo-EMUport CORE w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

Wilo-EMUport CORE w Narodowym Forum Muzyki

Problematyka:

 • Zainstalowana pierwotna przepompownia ścieków nie była w stanie wytworzyć wymaganej prędkości przepływu przy wysokości statycznej instalacji. Dochodziło do powstawania korków na rurociągu tłocznym. Instalacja charakteryzowała się dużą pionową wysokością podnoszenia oraz dużą nierównomiernością napływu ścieków. Pompownia pracowała na 100% w okresie weekendów i z bardzo małym obciążeniem w pozostałym okresie, co prowadziło do kolmatacji osadów, powstania zatorów, pracy pomp na prawej stronie charakterystyki, przyrostu ciśnienia i rozszczelnienia instalacji.
 • W międzyczasie obsługa techniczna aby nie przeciążać istniejącego agregatu wyłączyła z pracy ⅓ punktów dopływowych (toalet) w budynku.
 • Efektem końcowym była awaria i wyciek nieczystości poza rozhermetyzowany zbiornik.

Rozwiązanie:

Efektywnym rozwiązaniem tego problemu, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicznym, było zastosowanie tłoczni Wilo-EMUport CORE 20.2-28A. Innowacyjna pompownia z systemem separacji części stałych zapewnia najwyższą niezawodność i skuteczne odprowadzanie ścieków. Dzięki odseparowaniu części stałych od cieczy, pompy nie mają z nimi kontaktu. W ten sposób trwale zapobiega się blokowaniu pomp, unikając awarii i przerw w pracy. System ten wyznacza najwyższe standardy w zakresie niezawodnego działania, ekonomiczności i komfortu.

O obiekcie:

Położony w sercu Wrocławia gmach wpisuje się w przestrzeń historycznego centrum miasta. Budynek wznosi się na dzisiejszym placu Wolności, dawnym Forum Królewskim.

 • Gmach NFM został wzniesiony wg projektu Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates, wyłonionego w międzynarodowym konkursie architektonicznym.
 • Projekt sanitarny: biuro WSP
 • Powierzchnia użytkowa głównego budynku wynosi 35,3 tys. m²
 • Powierzchnia całkowita: 48,5 tys. m²
 • Kubatura: 257 tys. m³
 • 6 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne
 • Cztery sale koncertowe, studio nagrań, pomieszczenia konferencyjno-biurowe, przestrzeń wystawiennicza, punkty gastronomiczne, sklep muzyczny NFM Shop.
 • Trzypoziomowy parking na ok. 700 pojazdów.

Wilo-EMUport CORE

Separacja i odprowadzanie części stałych. Czysto, bezpiecznie i niezawodnie.

Systemy odprowadzania ścieków podatne są na zapychanie spowodowane przez części stałe, szczególnie w pobliżu osiedli mieszkaniowych i innych obiektów, w których przebywają ludzie. Skutkuje to awarią systemu i zwiększeniem kosztów prac serwisowych. Rozwiązaniem problemu jest tłocznia ścieków z systemem separacji części stałych Wilo-EMUport CORE.

Wilo-EMUport CORE

Wilo-EMUport CORE