Szukaj
Kontakt
E-mail
Tworzenie katalogu
Moje ulubione
Porównanie produktów

Tłocznie ścieków Wilo-EMUport CORE z usługą WiloCare na wiedeńskim dworcu północnym

Innenansicht Nordbahnhof Praterstern

Obsługujący codziennie około 100 000 podróżnych dworzec „Praterstern” jest wyjątkowo intensywnie eksploatowanym węzłem komunikacyjnym. (Zdjęcie: ÖBB/Robert Deopito)

Północny dworzec kolejowy w Wiedniu postawił na monitoring online urządzeń do przetłaczania ścieków

Do Austriackich Kolei Federalnych (ÖBB — Österreichische Bundesbahnen) należy około 25 000 nieruchomości, 5000 budynków oraz ponad 1000 dworców kolejowych i przystanków, co czyni je jednym z największych właścicieli nieruchomości w tym kraju. O poprawne funkcjonowanie infrastruktury dba około 760 dobrze przeszkolonych specjalistów. W zabezpieczaniu newralgicznego systemu odprowadzania ścieków na dworcach kolejowych pomagają usługi bazujące na sieci webowej, które sprawdziły się na wiedeńskim dworcu „Praterstern”. Zarówno pompy, jak i infrastrukturę sieciową dostarczyła firma Wilo. Przebudowany w 2008 roku kompleks zapewnia podróżnym przyjemne otoczenie, które współtworzą także odpowiednio zaprojektowane urządzenia sanitarne. W celu zagwarantowania optymalnej efektywności i niezawodności działania spółka ÖBB zdecydowała się na zastosowanie nowego urządzenia do przetłaczania „EMUport” firmy Wilo.

Toalety na dworcu — szczególne wyzwanie

„Systemy kontroli dostępu, personel sprzątający i nadzorujący mogą wprawdzie utrzymać zewnętrzną jakość instalacji sanitarnych, ale konieczne jest również zapewnienie ich działania”, wyjaśnia Andreas Coufal z działu zarządzania techniką ÖBB w Wiedniu. W często użytkowanych obiektach publicznych utrzymanie ich pełnej funkcjonalności nie jest łatwym zadaniem: użytkownicy toalet pozbywają się różnych przedmiotów, które mogą unieruchomić pompy ściekowe. Może to nieść za sobą niezbyt przyjemne konsekwencje dla kolejnych odwiedzających. „W przeszłości musieliśmy przeprowadzać kilka napraw w tygodniu, aby usuwać elementy stałe z pomp”, mówi Coufal.

Pompownia z systemem separacji części stałych, która chroni pompy

Zastosowanie tłoczni ścieków Wilo-EMUport CORE pozwoliło znacznie zmniejszyć częstotliwość zapychania się pomp. Na nowo wybudowanym Dworcu Głównym w Wiedniu 21 urządzeń „EMUport” zapewnia ciągłe odprowadzanie ścieków. „Biorąc pod uwagę te pozytywne doświadczenia, zdecydowaliśmy się zastosować system separacji części stałych przy budowie dworca Praterstern”, opowiada Coufal.

W ramach opracowanej przez Wilo koncepcji pompowni z systemem separacji części stałych dopływające ścieki najpierw dostają się do zbiornika, w którym elementy stałe są zatrzymywane przez siatkę. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają przez pompę niwelującą i są gromadzone w rezerwuarze. Po osiągnięciu zdefiniowanego poziomu napełnienia pompa tłoczy znajdujące się w rezerwuarze ścieki z powrotem do zbiornika substancji stałych. Stąd elementy stałe są transportowane przez przewód ciśnieniowy do sieci kanałów. Instalacja jest wyposażona w dwie komory separacji substancji stałych i dwie pompy. Pracują one naprzemiennie, a w przypadku usterki lub konserwacji system wciąż działa, zapewniając niemal nieprzerwane odprowadzanie ścieków.

Regularne testowanie, prewencyjna konserwacja i naprawy decydującym warunkiem długiej żywotności

Dzięki pompowni z systemem separacji części stałych materiały, które mogą powodować zatykanie, są zatrzymywane z dala od hydrauliki pompy, jednak pompy służące do przetłaczania wciąż wymagają regularnej konserwacji i napraw. Dodatkowo w normie DIN EN 12056-4 zdefiniowano konkretne interwały czasowe i podejmowane czynności. W przypadku zastosowań komercyjnych instalacja musi być konserwowana co trzy miesiące przez odpowiedniego specjalistę. Ponadto użytkownik jest zobowiązany do comiesięcznego sprawdzania sprawności urządzenia do przetłaczania, monitorując je przez co najmniej dwa cykle przełączania.

Przeprowadzanie tej czynności w licznych obiektach ÖBB jest bardzo pracochłonne. „Poza tym przy tak intensywnym użytkowaniu, jak ma to miejsce na dworcu kolejowym, dochodzi do wielu napraw usterek w ciągu miesiąca”, skarży się Andreas Coufal, podkreślając problem niewłaściwego korzystania z urządzeń sanitarnych. Dlatego koncepcja „WiloCare” opiera się na dwóch kluczowych zasadach: konserwacji i naprawy zgodnie z normą DIN EN 12056-4 oraz zapobieganiu problemom poprzez monitorowanie instalacji w czasie rzeczywistym. W tym celu urządzenie do przetłaczania zostało wyposażone w dodatkowe czujniki, które za pośrednictwem skrzynki komunikacyjnej wysyłają parametry instalacji do chmury Wilo Cloud. „Ze względów bezpieczeństwa używamy przy tym własnego systemu bazującego na sieci web”, wyjaśnia szczegółowo Niko Kösling. „Analizuje on w czasie rzeczywistym wszystkie istotne parametry operacyjne. Jeśli dojdzie do nietypowego zwiększenia poboru mocy pompy, technicy serwisowi Wilo mogą już na podstawie całościowego obrazu danych wyodrębnić problem i usunąć go na miejscu zanim dojdzie do wyłączenia”.

W zależności od wybranego pakietu serwisowego interwencje są rozliczane odrębnie na podstawie opłat ryczałtowych lub już uwzględnione w umowie serwisowej. „Oprócz technicznej transparentności dzięki comiesięcznym raportom pozwala to uzyskać również przejrzystość kosztów, które można łatwo skalkulować”, powiedział administrator Andreas Coufal, wskazując na dodatkową korzyść ekonomiczną. Kolejną zaletą jest odciążenie personelu.„Regularne testy działania i prewencyjna konserwacja mają decydujący wpływ na żywotność rozwiązania”, mówi Thomas Huber, kierownik serwisu w Wilo Pumpen Österreich GmbH. „Gdyby te prace nie były wykonywane, pompy nie wytrzymałyby tak długo i rzeczywiste koszty cyklu życia wzrosłyby niezależnie od producenta”, podkreśla Huber, mówiąc o praktycznych aspektach eksploatacji urządzeń.

Steuerung Hebeanlage Nordbahnhof Praterstern

Urządzenie do przetłaczania jest podłączone zarówno do sieci kanalizacyjnej — około sześć metrów poniżej poziomu spiętrzenia — oraz do sieci danych. Kontrola online dzięki usłudze „WiloCare” znacznie zwiększa niezawodność działania i żywotność systemu. (Zdjęcie: ÖBB/ Andreas Coufal)

Digitalizacja usprawnia monitoring

Zastosowanie rozwiązań „EMUport” z systemem separacji części stałych pozwoliło zmniejszyć liczbę interwencji serwisowych o około 50 procent. Dzięki monitoringowi „WiloCare” nie występują już większe usterki, ponieważ usługa ta przede wszystkim optymalizuje parametry robocze i dzięki temu usuwa potencjalne źródła błędów. Niezawodną pracę systemu gwarantują ponadto regularne prace konserwacyjne przeprowadzane przez wyspecjalizowanych techników Wilo oraz planowe kontrole zbiorników separacji cząstek stałych przez pracowników ÖBB.

Dla wiedeńskiego dworca północnego i przyciągającego tłumy odwiedzających sąsiedniego parku rozrywki Prater utrzymanie sprawnie działających i higienicznych urządzeń sanitarnych jest ważnym czynnikiem, który wpływa na wizerunek całego węzła komunikacyjnego, z którego korzysta około 100 000 podróżnych w ciągu dnia.