Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Överträffa miljökraven.

Säkerställ maximal hygien i tappvattensystemet.  Lita på högeffektiv cirkulation och temperaturhållning för varmt tappvatten och på cirkulation och regelbundet vattenbyte för kallt tappvatten.

Legionella

Den osynliga faran för tappvattenhygienen

Hygieniskt säkert tappvatten är en självklarhet för oss. Föroreningar genom legionella blir dock allt vanligare. Det är mikroorganismer som förökar sig om de stannar en längre tid och vid temperaturer mellan 25 °C och 55 °C. Deras tillväxt påskyndas när vattnet stagnerar i rör och upptagningsplatser under längre tid. I sprutdimma från duschar kan de vara mycket hälsofarliga och orsaka luftvägssjukdomar.

Enligt DVGW W 551 gäller en temperatur på 60 °C för utloppet på en varmvattenberedare och en temperatur på minst 55 °C i cirkulationen för varmvatten.

I praktiken ägnas mycket mindre uppmärksamhet åt DIN EN 806-2, enligt vilken en temperatur på 25 °C inte bör överskridas för kallvattnet. DVGW (Information vatten nr 90) rekommenderar till och med att temperaturen ska hållas under 20 °C, eftersom legionella sällan upptäcks då. På grund av ökande byggnadsisolering och ackumulerad värme i installationsområdena uppstår allt oftare kallvattentemperaturer på över 25 °C.

Wilo har utvecklat lösningar för båda fallen som säkerställer att tappvattnets varmvattentemperatur hålls över det kritiska värdet på 55 °C och under det kritiska värdet på 25 °C för kallvattentemperaturen.

Cirkulationspumpar för VVC och -system reducerar risken för legionella till ett minimum och ger därmed ett viktigt bidrag till vattenhygienen.

Tappvarmvatten

Stöd för termisk desinfektion

Våra tappvarmvatten-cirkulationspumpar undviker stagnation genom att säkerställa kontinuerlig cirkulation i tappvattensystemet. Detta förhindrar att grogrunden för legionella över huvud taget kan uppstå. Pumparna erbjuder maximal komfort eftersom alla vattentag i huset omedelbart förses med varmt vatten vid behov - till exempel behöver du inte vänta på varmt duschvatten när du stiger upp på morgonen. Dessutom känner pumparna automatiskt igen värmealstrarens så kallade "legionellaskydd", ökar dess hastighet och ser till att den termiska desinfektionen täcker hela tappvarmvattensystemet.

Följande produkter stöder den termiska desinfektionen

Tappkallvatten

Cirkulation och regelbundet vattenutbyte

Om en kallvatteninstallation utökas med en cirkulationsledning kan kallvattnet hållas i konstant rörelse och stagnation förhindras. Detta förhindrar effektivt att patogener sprids.

För detta fall har Wilo utvecklat en systemlösning med Wilo-SiFresh, som övervakar vattentemperaturen och sänker temperaturen i rörledningssystemet genom spolning om ett fördefinierat gränsvärde överskrids. Genom att använda en extra kylanordning kan denna effekt förstärkas ytterligare och temperaturen kan till och med sänkas till under 20 °C.

Jämfört med decentraliserade lösningar är den centrala spolningen och vattenupptagningen med Wilo-SiFresh inte bara betydligt mindre tidskrävande, utan vattenförbrukningen för hygienspolningar kan reduceras till ett minimum.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.