Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Möt klimatförändringar snabbt och effektivt

Wilo-Energy Solutions – inled energiomställningen med proaktiva effektivitetsåtgärder.

Behovet av en hållbar användning av energiresurser är oundvikligt med tanke på klimatförändringen. Urbaniseringen av Asien och Afrika samt arbetet mot västlig levnadsstandard visar att rena minskningsstrategier inte är någon lösning. Det som behövs är koncept som innebär betydande förbättringar av energieffektiviteten, särskilt eftersom dessa kan implementeras på kort sikt.

Ekologi – tillväxtmotorn

Energiomställningen är en av de största omvärlds- och ekonomipolitiska utmaningarna under det kommande årtiondet. Ett land som har formulerat konkreta mål för en lyckad energiomställning är Tyskland. I Tyskland är målet inte bara att få 80 % av energibehovet från förnybara källor till år 2050, utan även att minska den primära energiförbrukningen med 50 % jämfört med år 2008.

Om det kan bevisas att miljöskydd och ekonomisk tillväxt inte är motsatser kommer den tyska modellen att studeras internationellt och förhoppningsvis visa vägen för fler länder.

Minskning av CO2-utsläpp – en global utmaning

Wilo har arbetat med ämnet energieffektivitet i decennier. En majoritet av alla befintliga pumpar som används i världen använder föråldrad teknik. Genom att byta gamla, oreglerade pumpar mot moderna och högeffektiva sådana finns en enorm besparingspotential. CO2-utsläppen skulle permanent kunna reduceras globalt.

Initiativet för lönsamhet och hållbarhet

Wilo-Energy Solutions är ett initiativ för att proaktivt ersätta funktionella men oreglerade pumpar mot Wilos högeffektiva pumpar. Vi lägger fram fördelarna med ett tidigare byte för driftansvariga för offentliga, näringsinriktade och industriella byggnader, anläggningar och objekt. Förutom miljöfördelarna finns argumentet att energikostnaderna minskar med 80 %, samt ökad framtidssäkerhet, försörjningssäkerhet och hygiensäkerhet.

Mätning och analys av pumpar

På Wilo har vi arbetat fram ett framgångsrikt koncept för att optimera ditt pumpsystem. På plats gör vi mätningar och analyserar din pumpapplikation med hjälp av Wilo-Measurement Box. Detta gör vi för att vara säkra på att vi erbjuder dig den mest energieffektiva pumplösningen.

Wilo-Measurement Box innehåller alla komponenter som krävs för att kunna mäta hydrauliska ochdriftekonomiska parametrar som krävs för en fullständig analys av pumpen och systemet.

Efter mätning och analys erhålls detaljerade uppgifter på pumpens driftförhållande vilket sedan ligger till grund för ett optimalt val av ersättningspump vad gäller hydraulisk prestanda och optimerad driftautomatik.

Resultatet presenteras överskådligt med driftdata på gammal pump och ersättningspump. Här framgår LCC och amorteringstid samt en jämförelse av tekniska data mellan pumparna.

Optimerad energieffektivitet för alla tillämpningar

Wilos pumpteknologi används för värme, kyla, klimat, vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten samt för industriell användning. Inom ramen för Wilo-Energy Solutions lägger vi fram ett flertal pumpmodeller som erbjuder optimal energieffektivitet för nästan alla användningsområden.

Utvalda produkter från oss:

Vill du få veta mer om hur du kan spara både pengar och miljön? Ta första steget och kontakta oss idag!

Skicka E-mail

Vi har svar på dina frågor!

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!


Hitta rätt kontaktperson för din region.