Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Fastighetsautomation

Intelligenta lösningar för fastighetsautomation

Det finns inget som är mer kortlivat och oöversiktligt än informationsteknik. Det som idag gäller som standard har kanske redan i morgon ersatts av något nytt. Dessutom finns det en mängd olika slutna systemvärldar. Det innebär att olika typer av kommunikationssystem används inom fastighetsautomation.

Moduler ger flexibilitet

För att Wilos pumpar ska kunna anslutas optimalt till byggnadens fastighetsautomation både idag och i framtiden erbjuder Wilo gränssnittsmoduler till nästan alla pumpar som enkelt sticks in i pumpen. Pumparna kan på så sätt integreras direkt i systemet på plats. Även vid uppgradering och omställning av fastighetsautomationen är din investering skyddad: Vid ett byte av kommunikationssystem behöver man bara byta IF-modulen med några få handgrepp.

Ännu bättre med tvillingpumpreglering

Många av Wilos pumpserier för cirkulationstillämpningar är förberedda för tvillingpumpsdrift eller är utrustade med detta som standard. Wilos tvillingpumpreglering möjliggör inte bara omkoppling eller topplastinkoppling utan kan även spara energi i delområden. Tvillingpumpen är inte mer komplicerad att använda, utan både säkrare och enklare.

Styr- och reglersystem för mer komplexa uppgifter

För pumpsystem och mer komplexa uppgifter har Wilo passande teknik. Även här är komponenterna förberedda att integreras i fastighetsautomationen.

Översikt

Bussgränssnitt


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Tvillingpumpreglering

if modul stratos lon pic 01

Kommunikationssystem LON


csm_digicon__lin_02_0601_b1f2f7c465

Styr- och meddelandefunktioner


ir stick pic 01

Wilo-IR-stick

IF-Modul Modbus

Wilo-protokoll PLR