Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Wilo-Eget Vatten


Vad menas med ”eget vatten”

De flesta hushåll får sitt vatten från det kommunala vattenledningsnätet. Om man inte är ansluten, t ex vid året-runt-boende eller stuga på landet så får man ordna sitt vatten på ett annat sätt. I Sverige räknar man med att över en miljon människor har enskild vattenförsörjning.


Vår ambition med denna sida är att lotsa er igenom hur typiska "eget vatten-system" är uppbyggda och fungerar samt förklara hur ingående komponenter samspelar med varandra. Självklart så hjälper vi er också till ett optimalt pumpval med kvalitetsprodukter från Wilos breda sortiment av pumpar för vattenförsörjning i privata fastigheter och boenden.