Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter

Energy Solutions

Vårt löfte för miljön.

Dra fördel av enorma besparingsmöjligheter genom att få dina pumpar och pumpsystem optimerade utifrån effektivitet, energiförbrukning och prestanda. Optimering eller utbyte av befintliga pumpar/system med nya effektiva lösningar (produkter, tjänster) har först och främst en positiv inverkan på din driftskostnad och driftssäkerhet. I tillägg till den potentiella energibesparingen, tar vi även ansvar och bidrar till bekämpning av globala klimatförändringen för framtida generationer samt direkt påverkar och reducerarar CO2-utsläppen via våra högeffektiva produkter.

Vår tjänst till dig:

  • Detaljerad analys av livscykelkostnaden (LCC- analys)
  • Information om energibesparingsmöjligheter
  • Information om energibesparingsmöjligheter

Kontakta oss.

Vår professionella support och serviceorganisation finns tillgängliga för dig. Genom ett nära samarbete med våra auktoriserade servicepartner erbjuder vi jourtjänst.

T +46 (0) 470 72 76 00
service.se@wilo.com

Wilo Servicepartners