Förebyggande åtgärder lönar sig

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider veckorna 28-32:

Mån-Tor: 07.00-16.00
Fre: 07.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Underhåll

Den höga driftsäkerheten och optimala energiutnyttjandet ger bästa tänkbara komfort. Och till en låg kostnad eftersom behovet av underhåll och service minskar betydligt. Mer än 50 % av alla nöd- och serviceutryckningar kan undvikas genom inspektioner. Fel upptäcks i god tid innan produktionsstörningar eller större skador inträffar, som annars hade gett upphov till extra kostnader.

Skräddarsydda underhållsavtal

Wilos standardserviceavtal säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet under produktens hela livslängd. Detta kommer både serviceteknikern som uppdragsgivare och dennes kund som användare till del. Det går även att upprätta fastprisavtal som skräddarsys efter dina specifika behov. Alla servicearbeten genomförs av specialutbildade Wilo auktoriserade servicepartners och dokumenteras noggrant. Ett annat attraktivt alternativ är all-inclusive-serviceavtal. I dessa ingår även allt material – till och med pumpbyten i nödfall kan ingå i ett sådant allomfattande servicepaket.

Fördelar:

  • Garanterad driftsäkerhet
  • Individuella servicepaket med fast pris
  • Service med checklistor
  • Arbetet schemaläggs och organiseras av Wilo

Wilos reparationsavtal:

Service Bas Comfort Premium
Obegränsad kontraktsperiod x x x
Jourservice, tillgänglighet dygnet runt x x x
Fast avgift för arbets- och restid x x x
Erhållande av detaljerade checklistor x x x
Visuell inspektion av pumpar och system x x x
Funktionstest x x x
Inkluderar kontroll och påfyllning av tryckkärl, trycktankar etc x x x
Drift- och funktionsoptimering av pump/system x x x
Uppdatering av mjukvaror x x x
Mindre reparationer inkluderade i den fasta kostnaden x x
Inga lön- och resekostnader inom service- och underhållsintervallen (enligt ordinarie arbetstider. Gäller tryckstegring och cirkulation) x x
Förbrukningsmaterial inkluderade i priset x x
Inkluderar slitdelar x
Inga lön- och resekostnader inom service- och underhållsintervallen (oavsett om dessa ligger utanför ordinarie arbetstider inklusive helger) x