Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Wilo brings the future

I centrum av vår verksamhet står ni, våra kunder. Ni är vår drivkraft för tekniska innovationer och lösningar som ger svar på morgondagens akuta frågor. Så förverkligar vi framtiden redan idag: Wilo brings the future. Och vi gör den bättre för dig


Smarta lösningar i en tid av globala megatrender

Wilo är en premiumleverantör av byggnadstekniska installationer, vattenekonomi och industri. Vi gör komplicerade teknologier användarvänliga, enkla att använda, energieffektiva och prestationsstarka. Därför står människor i centrum av vår verksamhet. Vi erbjuder enastående produkter, systemlösningar och tjänster. Sedan Wilo grundades 1872 som koppar- och mässingsvarufabrik i Dortmund har företaget utvecklats från en lokal specialist till en global aktör under sin långa framgångsrika historia.

Vi känner till frågorna som präglar framtiden och utvecklar teknologier som besvarar dem. Vi ägnar oss därför åt globala megatrender som förändrar våra liv i grunden under en lång tid. Vi lägger extra vikt vid trenderna globalisering, urbanisering, klimatförändringar, energibesparingar, vattenbrist samt tekniska framsteg och digitalisering – de har stor betydelse för ditt vardagliga arbete. Och därmed även för oss.


Chanserna hos digitaliseringen

Bland de nuvarande megatrenderna är tekniska framsteg och digitaliseringen av särskild betydelse. Digitaliseringen förändrar kundernas behov, tillverkningsteknikerna, arbetsförloppen och produktionsprocesserna från grunden. Den ger nya funktions- och tillämpningsmöjligheter som verkade otroliga för bara några år sedan. Vi känner till chanserna hos digitaliseringen och utnyttjar dessa för att förbättra framtiden. På så sätt utvecklas vi till en digital pionjär i branschen. Big data är digitaliseringens värdefulla råmaterial som vi bearbetar. För att på ett optimalt sätt kunna utnyttja den enorma potentialen hos dagligen snabbt växande datamängden omvandlar vi våra processer i den digitala världen: förutseende, sammanlänkat och mångfaldigt. Vi analyserar och utvärderar relevanta data. Av kvarstående data efter den systematiska utvärderingen utvecklar vi nya affärsmodeller samt skräddarsydda digitala produktegenskaper för våra pumpar, tillämpningar och tjänster.


Vårt anspråk – tydligt formulerat

Tack vare den intelligenta förbindningen mellan människor, produkter, tjänster, fabriker och maskiner utnyttjar vi digitaliseringen effektivt för att skapa smarta lösningar. Cirka 7 400 medarbetare jobbar med detta dagligen över hela världen. På 16 produktionsanläggningar i över 60 dotterbolag i 60 länder. Därigenom uppstår nya produkter, anläggningar och tjänster som är före sin tid. På så sätt underlättar vi livet för våra kunder – och förbättrar framtiden


Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.