Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Planera och arbeta effektivt och framtidssäkert med Wilo

Som premiumleverantör av byggnadsteknik och lösningar för vattenekonomi erbjuder vi utöver ett omfattande utbud av produkter och tjänster även uppdaterade BIM-modeller, så att vi kan stötta er under projektplaneringen.

Från förstudie och genomförandeplanering, via upphandlingar, planering och övervakning av byggfasen till långsiktigt underhåll av objektet.

Dra som alltid fördel av våra Wilo-lösningar och förlita er på våra BIM-modeller genom varje fas av ert projekt.

Wilo erbjuder ETIM-klassificerade BIM-modeller via Cadenas

Sedan mitten av 2020 erbjuder Wilo en ny portal för BIM-data. Vi har ingått ett strategiskt samarbete med CADENAS GmbH, en ledande mjukvaruutvecklare för bland annat elektroniska CAD-produktkataloger (eCATALOGsolutions).

Här kan ni se hur lösningen fungerar: Video Youtube

Wilo erbjuder nu planerare bästa möjliga stöd och BIM-modeller för avloppsvatten, rent vatten samt Norm- och Splitcase-pumpar via denna plattform. Även omrörare finns tillgängliga. BIM-modellerna innehåller metadataposter för respektive ETIM-klass (EC) på alla ETIM-medlemsländers respektive språk, och om ETIM Modeling Class (MC) redan finns är de även geometriskt standardiserade.

Önskade pumpar kan alltså väljas direkt utifrån sina (ETIM-)egenskaper och laddas ned i exempelvis Revit-, STEP- eller DWG-format för integrering i BIM-konstruktionsmodellen. Med hjälp av ett insticksprogram från Cadenas är det möjligt att få utbudet av passande lösningar tillgängliga direkt i den vanliga CAD-miljön, vilket gör arbetet både enklare och snabbare. Med hjälp av ETIM-klassificeringen undviks dessutom tekniska och språkliga feltolkningar, vilket möjliggör för planerare att jämföra likvärdiga produkter från olika tillverkare.

Wilo erbjuder sina pumpmodeller med upplösningarna LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) samt LOD 350 med ytterligare anslutningspunkter.

BIM-portalen kommer att byggas ut ytterligare under de kommande månaderna och utökas med ytterligare produktserier från den byggnadstekniska industrin. För dessa produkter erbjuder vi er tills vidare även vår Wilo-Revit-Plugin-lösning.

CAD-katalog

Skapa professionella CAD-konstruktioner snabbare: Med Wilos praktiska CAD-katalog har planerare och anläggningstekniker snabb åtkomst till CAD-data i 2D- och 3D-format för Wilos pumpar och pumpsystem. Det behövs inte många klick för att välja önskad ritning i rätt format (DWG 2D eller 3D och STEP) och starta nedladdningen. Wilos CAD-katalog ger dig skalenliga ritningar dygnet runt utan att behöva leta länge.

CAD-katalog

Vad är Building Information Modelling (BIM)?

Building Information Modelling (BIM) är en planeringsmetod inom konstruktion som skapar en virtuell 3D-modell av en konstruktions tekniska och funktionella egenskaper. All relevant information samlas före byggstart i en så kallad digital tvilling till konstruktionen. Under konstruktionsfasen har sedan alla inblandade åtkomst till tvillingen och därigenom till den aktuella byggnadsplanen.

Consultant Jens - SiBoost

BIM är en optimeringsprocess vars mål är en snabbare och mera kostnadseffektiv projekthantering. Metoden kan användas för alla projektstorlekar, och i många länder är det ett krav för arkitekter och planerare att arbeta med BIM inom ramen för offentliga upphandlingar.

Byggherrars mål gällande reducerade kostnader och byggtider kan i jämförelse med sedvanliga metoder enklare uppnås med hjälp av följande fördelar:

  • Felkorrigeringar redan i planeringsfasen – exempelvis kan rörkollisioner lätt upptäckas och korrigeras i den digitala tvillingen
  • Ökad produktivitet genom åtkomst för alla inblandade till aktuell och uppdaterad information och planer
  • Möjlighet att komplettera CAD-geometrin med teknisk information


BIM är en del av byggnadens hela livscykel

Efter själva byggfasen överlämnas den digitala tvillingen till byggherren, som med hjälp av informationen nu kan kostnadsoptimera förvaltningen av anläggningen. Till och med vid nedmontering av byggnaden kan informationen i den digitala tvillingen vara behjälplig när det gäller sluthantering och återvinning av råmaterial. På så sätt tjänar i slutändan alla inblandade på BIM.

Standardisering av BIM på frammarsch

Användare av BIM inom projekt har uppgett att denna metod endast medför fördelar. Internationellt sett har många länder redan insett detta och har etablerat metoden och/eller till och med kräver den för offentligt finansierade byggprojekt.

Även i Tyskland är ämnet högaktuellt. I slutet av 2015 tillsatte det tyska förbundsministeriet för trafik och digital infrastruktur en reformkommission gällande storprojekt och startade upp pilotprojekt. Sedan mitten av 2017 genomförs dessutom allt fler transportinfrastrukturprojekt med stöd av BIM. Målet är att från 2020 alltid använda BIM för federala transportinfrastrukturprojekt i Tyskland.

BIM Lifecycle (English)

Vanliga frågor om BIM

Vad skiljer BIM från vanliga CAD-modeller?

BIM innehåller utöver en 3D-CAD-modell även ytterligare metadata såsom artikelnummer, artikelbeskrivning, anslutningsmått för flänsar/unionskopplingar, anslutningsinformation gällande elektriska anslutningar såväl som alla relevanta installationsmått. I framtiden kommer BIM-modeller även kunna innehålla ytterligare pumpdata såsom: hydraulisk effekt, effektivitetsvärden, reglersätt (dp-V, dp-C och varvtalsberoende reglering). Standardiseringen är ännu inte slutförd, men troligtvis kommer ytterligare data såsom installationsutrymmen, återvinningsinformation och mjukvarualgoritmer läggas till under de närmaste månaderna och åren.

BIM benämns ofta som 4D-modeller eller även 7D-modeller. Vad står 4D till 7D för?

4D respektive 7D beskriver antalet informationsnivåer som BIM-modellerna omfattar. Utgångspunkten är 3D-modeller som matematiskt kan framställa rumsliga förhållanden och överlappningar för objekt. Den fjärde dimensionen (4D) kompletterar de rumsliga dimensionerna genom att lägga till ett tidselement (tid- och planeringsrelaterad information) och den femte dimensionen (5D) omfattar kostnadsinformation. En 7D-modell kompletteras därutöver med information om hållbarhet och effektivitet (6D) såväl som information om anläggningsförvaltning (7D).

Är arbete med BIM-metoden ett krav för mitt projekt?

Idag används BIM redan i många länder och är i vissa fall ett krav vid offentligt upphandlade projekt, i och med alla fördelar det medför för hela projektförloppet. Inom byggprojekt som finansieras av den privata sektorn är BIM inget krav, men används likväl allt oftare, och det är också härifrån metoden ursprungligen kommer. Endast vid projektering av en- och tvåfamiljshus, med mindre omfattning av teknisk byggutrustning samt avsaknad av anläggningsförvaltning, är användning av BIM mindre vanlig.

Vad innebär ETIM-standardisering?

ETIM är ett standardiseringsinitiativ för elektroniskt utbyte av produktinformation gällande elektroteknik (elinstallationsprodukter, hushållsapparater och konsumentelektronik) och angränsande branscher (i dagsläget bl.a. VVS) för möjliggörande av elektronisk handel med sådana produkter. Standarden är särskilt anpassad efter de krav som dessa utvalda branscher ställer, och möjliggör enhetliga, tekniska beskrivningar av varor såväl som inordning i olika produktklasser. Produkter delas in i icke-hierarkiska artikelklasser. Jämförbara produkter inordnas sedan i artikelklassen. Artikelklassens namn går också att hitta via tilldelade synonymer som hänvisar till klassen. Varje klass tilldelas tekniska egenskaper som beskriver produkten. På så sätt tas ETIM-klassificeringen fram.

Standardiseringen gör det möjligt att hitta tekniska produkter utifrån deras egenskaper samt oberoende av leverantör. ETIM är användbart vid överföring av teknisk produktinformation, t.ex. för online-kataloger. ETIM är i grunden en öppen standard, vilket innebär att datamodellen kan användas utan licensavgift av vem som helst. Sedan ETIM Version 7.0 (2017) omfattas även VVS-sektorn.

Open/closed BIM

Closed BIM beskriver en mjukvaruberoende dataöverföring av digitala konstruktionsmodeller inom stängda, proprietära dataformat såsom Revit, Allplan, Archicad etc.

Open BIM betyder däremot att ett mjukvaruoberoende utbyte av data från konstruktionsmodeller är möjligt. I dessa fall används öppna, fritt tillgängliga dataformat, t.ex. IFC (Industry Foundation Classes). Möjligheterna till utbyte av geometriska modeller är obegränsade och utbyte av datamodeller är endast i viss grad begränsat.

Level of Development (LoD)

Inom BIM-metodiken används begreppen Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) och Level of Coordination (LoC) på den femgradiga skalan 100–500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Begreppet Level of Development (LoD) är en sammanräkning av delindikatorerna LoI, LoC och LoG och definierar den totala mognadsgraden för en virtuell komponent.

Vi har svar på dina frågor!

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!


Hitta rätt kontaktperson för din region.