Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

The most versatile replacement pump of all time.

Wilo-Varios PICO-STG är den universella utbyteslösningen inom värme, klimat, kyla för en- och tvåfamiljshus. Den möjliggör både standardregleringsdrift och extern regleringsdrift, och med hjälp av synkfunktionen är det lätt att föra över den utbytta pumpens inställningar. Den kompakta konstruktionen, möjligheten att föra över kurvor från den gamla pumpen med den nya synkroniseringsfunktionen gör installation och driftsättning otroligt enkelt. Tack vare ”Grön-knapp-teknologin” är också användningen mycket komfortabel.

Produktinformation

Wilo-Varios PICO-STG

Kontrollera utbytbarhet och synkronisera

Ange typbeteckning eller artikelnummer på den gamla pumpen för att kontrollera om den går att ersätta med Varios PICO-STG:

Kortinstruktion

Programmeringsläge

Programmeringsläget används för att ställa in vilken pumpkurva som ska användas. Symbolerna över LED-lamporna har ingen påverkan i programmeringsläget

Drifttyp

Driftläget är läget som används när pumpen är i drift. Symbolerna ovanför LED-lamporna visar vilka funktioner som är aktiva och inaktiva.

Från början är driftläget aktiverat och Varios PICO-STG körs med standardinställningar eller en standardiserad pumpkurva.

Starta programmeringsläge

In the operating mode press both green buttons for approximately five seconds to start the programming mode. Then release the buttons. All of the LEDs will flash green three times to indicate that the programming mode has started.

Aktivera/deaktivera vald LED-lampa: Tryck på den undre gröna knappen.

Avsluta programmeringsläge

  • Det går att avsluta programmeringsläget och återgå till driftläget antingen genom att spara de valda inställningarna eller genom att återgå utan att spara ändringar.
  • Spara och avsluta: tryck kort på båda gröna knapparna. Pumpen visar den valda LED-koden i fem sekunder och alla lysdioder blinkar sedan tre gånger innan pumpen återgår till driftläge.
  • Om en ogiltig LED-kod har angetts och sparats lyser den övre LED-lampan rött en kort stund under blinkfasen.
  • Avbryt Återgå utan att spara: håll de båda gröna knapparna nedtryckta i cirka tre sekunder The pump immediately returns to the operating mode without saving.

Wilo-Assistant - Appen för alla

Wilo-assistenten” levererar nu en hel värld med högeffektiv pumpteknik till VVS-serviceteknikers och installationssamordnares smartphones och surfplattor.

Den nya designen och den postitiva användarupplevelsen ger ännu bättre stöd för ditt dagliga arbete. Nya funktioner och anslutningslösningar kompletterar utbudet av funktioner som redan erbjuds av den tidigare Wilo-Assistenten.

På så sätt kan användarna hitta det de behöver ännu snabbare och få support med:

  • Planering och val
  • Kundkonsultation
  • Installation och idrifttagning
  • Fjärrkontroll och underhåll
Ladda ner i App Store (iOS)Android app i Google Play

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.