Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Vi löser problemen

Resursbrist, klimatförändringar och den ökande urbaniseringen förändrar snabbt framtidens krav på vattenhantering: Behandling och transport av dricksvatten och avloppsvatten blir allt mer komplexa och tekniskt sofistikerade. För att vara lämplig för framtiden måste vatteninfrastrukturen vara effektiv, hållbar och pålitlig - och kunna anpassa sig flexibel till den fluktuerande efterfrågan. Som lösningsleverantör utvecklar Wilo en individuell lösning för varje projekt genom att kombinera modern teknik med innovativa applikationer och omfattande tjänster, från planering till driftsättning och underhåll.

Innovationer för framtiden. Våra lösningar för Water Management.

I och med urbaniseringen krävs det en hållbar utveckling av avloppskoncept som är anpassade för framtiden - inte bara i växande städer utan också i landsbygden, tuntbefolkade regioner.

Pumpning av orenat avloppsvatten är en allt mer krävande uppgift: regleringen för avloppsvatten förändras, andelen fast material och kvarhållningstider i nätet ökar och vätskor blir mer aggressiva och feta. Avloppsvatten, slam och slamvatten, slipande eller fiberhaltiga medier måste transporteras på ett pålitligt och energifektivt sätt i olika flöden och leveransstryck. Driftsäkerhet, hållbarhet och intelligent kontroll är av allt större betydelse, liksom nätverk av pumpar och pumpsystem.

Digital utvecklare

Genom att integrera IT, sensorteknologi och modellapplikationer erbjuder våra lösningar nya sätt att förbättra kartläggning, övervakning och kontroll av komplex infrastruktur för vattennät. Wilo hjälper dig att förbättra dina systems effektivitet och pålitlighet och samtidigt minska kostnaderna. Vi gör livet enklare för dig - med en integrerad, ekonomiskt effektiv och skräddarsydd lösning åt dig. Upptäck möjligheterna med intelligent nätverkshantering.

Vattenteknik från Wilo

Som ansvarsfull systemleverantör täcker Wilo in hela vattenkretsen med sitt breda utbud av pumpar, pumptillbehör och servicetjänster. Vår användningskompetens sträcker sig från vattenupptagning ur brunnar eller öppna vattendrag, till regnvattenanvändning och vattenförsörjning. Vi tillhandahåller även boosteranläggningar. Vi kompletterar vårt utbud med pumplösningar för avsaltning och sprinklerbevattning i kommersiellt jordbruk.

Oavsett om det rör sig om kommunalt vatten, industri, husinstallationer och byggnadstekniska installationer, jordbruk eller gruvindustrin så strävar Wilo alltid efter att hitta effektivare och hållbarare lösningar för ditt projekt.


Våra effektiva lösningar för ett gott samvete

Alla byggnader och hushåll i världen producerar avloppsvatten som måste bortskaffas på ett tillförlitligt sätt för att uppfylla hygienstandarder och undvika dålig lukt. Därför används alltid effektiva byggnadstekniska installationer på platser där avloppsvatten inte kan ta sig till avloppssystemet problemfritt med självfall. För framtida teknologier och avloppsvattenlösningar måste sammanfattningsvis följande principer beaktas.

Du hittar alla våra produkter för vattenförsörjning eller dränering och avlopp i vår centrala katalog"

Utvalda produkter från oss:

Vi har svar på de framtida frågorna om avloppsteknik: enskilda lösningar som kan anpassas perfekt efter specifika krav och deras omgivningar och på ett tillförlitligt sätt transportera obehandlat avloppsvatten.

Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos Intelligence

Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos Intelligence – den intelligenta systemlösningen för en smart pumpstation för avloppsvatten

Pumpningen av orenat avloppsvatten blir allt svårare och leder till ökade driftskostnader på grund av en ökad andel fasta partiklar och fibrer.

Nya Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos-intelligens utmärker sig genom driftsäkerhet, energieffektivitet och förstklassig digital anslutbarhet.

Den smarta kombinationen för ökad driftsekonomi med mer komfort i vardagen.

Produktinformation

Intelligenta teknologier – mot den globala vattenbristen

Vatten räknas som en av de mest värdefulla resurserna på jorden. Den växande befolkningen förbrukar mer och mer vatten: för att dricka, tvätta och rengöra, inom jordbruk och industrin. Den globala vattenbristen är ett särskilt angeläget problem – och medför en stor risk för konflikter. Vattenutvinning och -försörjning hör därför till de viktigaste utmaningarna för framtiden. Wilo utvecklar pumpar och anläggningar som kan utnyttja och optimera nya källor och metoder för vattenutvinning. Våra flexibla lösningar garanterar en pålitlig försörjning och anpassar sig efter kraven på så olika byggnader som flerfamiljshus, skolor eller industrikomplex. Med individuella koncept och högeffektiv teknologi driver vi utbyggnaden av intelligenta nät och distribution av decentraliserade vattenreningsverk framåt. Till tillämpningsområdena hör pumpar och pumpsystem för regnvattenanvändning, vattenförsörjning och tryckstegring, distribution av släckningsvatten, vattenanrikning, råvattentömning, avsaltning och kommersiellt jordbruk.

Framåtriktad planering för en växande turism

Semesterön Usedom visar hur framtidssäkert och hållbart ett beslut om ett genomtänkt avloppssystem kan vara. Redan för 18 år sedan insåg kommunförbundet att förutsättningarna på en ö kombinerat med en växande turism ställer höga krav på avloppssystemet.

Ön Usedom som ligger i Pommerska bukten i södra Östersjön är med 445 km² den näst största ön i Tyskland. Med över 1 900 soltimmar i genomsnitt om året är Usedom ofta det soligaste området i Tyskland och lockar därmed allt fler turister till ön år efter år.

Information om referens

Vi har svar på dina frågor!

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!


Hitta rätt kontaktperson för din region.