Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter

60 procent tillväxt under ett decennium

Tillbaka till översikten

08.04.2020

2019: All-time high av EBITDA, kassaflödet mer än fördubblat

Wilo-gruppen ser tillbaka på ett framgångsrikt budgetår 2019 och registrerar en försäljningsökning för tionde året i rad.

Förra året uppgick försäljningsintäkterna till 1,48 miljarder euro, en ökning med en procent jämfört med 2018. ”Vi har hävdat oss i en utmanande, tuff marknadsmiljö och har, vid sidan av nytt försäljningsrekord, också nått en toppnotering på 180,1 miljoner euro för vårt rörelseresultat, förklarar Oliver Hermes, VD och koncernchef för Wilo-gruppen. "Det främsta skälet till detta imponerande resultat är den utmärkta tillväxten på de östeuropeiska, indiska och nordamerikanska marknaderna, liksom i länder i Centralasien." Vid en återblick på de tio senaste åren så har Wilo-gruppen ökat sina försäljningsintäkter med 60 procent.

Oliver Hermes

Oliver Hermes, Wilo-gruppens VD och koncernchef

”Mot bakgrund av de geopolitiska utmaningarna under förra året och den allt mer flyktiga ekonomiska och politiska miljön har vi lyckats fortsätta på en tillväxtkurs genom ett gediget genomförande av vår digitala omvandling, utvidgningen av våra multilaterala partnerskap och nätverk, och en intensifierad globaliseringsstrategi,” förklarar Oliver Hermes. Detta utmärkta resultat drevs av en stark tillväxt inom VA-segmentet och av produkter, system och lösningar avsedda för kallvattenapplikationer. Applikationer utanför segmentet för värmecirkulation utgör nu mer än hälften av Wilos affärsverksamhet.

Ökad lönsamhet och större investeringar "Med en ökning på mer än 10 procent kunde vi se en tvåsiffrig tillväxt i lönsamheten och även av vårt rörelseresultat, detta innebär de bästa siffrorna någonsin, baserat på den internationella standardindikatorn för nyckelprestanda, EBITDA ", rapporterar Oliver Hermes. Vi satte också ett nytt rekord vad gäller kassaflöde från den löpande verksamheten 2019: till nästan 170 miljoner euro är det mer än dubbelt så mycket som föregående år. Under föregående år investerade Wilo-gruppen också kraftigt i framtiden: ”Under det senaste decenniet har vi tagit en investeringsvolym på cirka en miljard euro; enbart under 2019 investerade vi 155 miljoner euro, vilket motsvarar en nivå på över 10 procent,” säger Wilo-koncernens VD och koncernchef. Investeringarna omfattar bland annat den framtidsinriktade förbättringen av produktionskapaciteten - det mest uppenbara exemplet är byggandet av WiloPark vid huvudkontoret i Dortmund - utvecklingen av försäljningsinfrastrukturen, förvärvet av företag i ett antal länder och implementeringen av den digitala omvandlingen.

Klimatsäkerhet och digital omvandling är drivkrafter för nya innovationer Oavsett geopolitisk osäkerhet och utveckling av regionala strategier kommer två ämnen att dominera industriföretagens och teknikföretagens beteende under de närmaste åren: klimatsäkerhet och digital omvandling. "Wilo-gruppen gör en betydande insats för att bromsa klimatförändringarna och uppnå globala klimatmål," säger Oliver Hermes. ”Vi är ett klimatsäkerhetsföretag, klimatsäkerhet är en del av vår affärsmodell.” Wilo driver den digitala omvandlingen av koncernen med stor beslutsamhet inom de fyra områdena; produkter och lösningar, processer, affärsmodeller och personal. Övergången till den nya Wilo Smart Factory - den första digitala fabriken i Wilo-World - är nästan färdig: ”Här är vi fullt ut engagerade i att använda standarder och processer i Industry 4.0 och implementera dem på alla våra produktionsanläggningar under det kommande decenniet”, förklarar Oliver Hermes.

Corona-utbrottet – en global utmaning Mot bakgrund av den nuvarande krisen som orsakats av Corona-pandemin förväntar sig Oliver Hermes en period med stor osäkerhet gällande den globala ekonomin: "För innevarande år kommer den förväntade ytterligare spridningen av coronavirus sätta en allvarlig belastning på den globala ekonomin," säger Oliver Hermes utan tvivel. "Vår främsta prioritering i allt vi gör nu och i framtiden kommer att vara att minimera hälsoriskerna för all vår personal och begränsa den ekonomiska skadan för företaget." Trots en allt mer ansträngd global ekonomisk situation anser Oliver Hermes att Wilo-gruppen kommer att ha en stark position framöver: ”De globala ekonomiska utsikterna för 2020 ser ganska dystra ut, vi kommer trots detta närma oss det nya decenniet med tillförsikt.”