Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Ett stort steg mot energiomställning

Tillbaka till översikten

19.10.2022

Wilo har officiellt tagit sin vätgasanläggning i drift vid företagets huvudkontor i Dortmund.

Invigningen av "H2Powerplant" ägde rum under den internationella industrikonferensen på Wilopark i Dortmund. Under de senaste månaderna har anläggningen utvecklats i samarbete med franska Schneider Electric. Wilo ser detta som en av nyckelteknologierna för att uppnå klimatmålen i Paris-avtalet.

The grand opening of the H2Powerplant. In the picture from left to right: Jean-Pascal Tricoire (President & CEO of Schneider Electric), Oliver Hermes (President & CEO of the Wilo Group), Georg Weber (Chief Technology Officer of the Wilo Group) and Christophe De Maistre (DACH Zone President of Schneider Electric). Source: WILO SE

Invigningen av "H2Powerplant". På bilden från vänster till höger: Jean-Pascal Tricoire (VD och koncernchef för Schneider Electric), Oliver Hermes (VD och koncernchef för Wilo-gruppen), Georg Weber (Chief Technology Officer för Wilo-gruppen) och Christophe De Maistre (DACH) Zonchef för Schneider Electric)

Samarbete för gröna vätgassystem

"Oavsett om det är inom industri, transport eller värmesektorn behöver vårt samhälle grön energi på alla områden av livet", sa Oliver Hermes, VD och koncernchef för Wilo-gruppen, under öppningsceremonin. Oliver Hermes och Jean-Pascal Tricoire, VD och koncernchef för Schneider Electric, undertecknade sedan ett samförståndsavtal (MoU) där båda företagen definierar förstärkningen av deras strategiska samarbete. "Med den här anläggningen skapar vi grunden för ett självförsörjande, decentraliserat och regenerativt energiförsörjningsnät och visar hur industriföretag kan ge ett väsentligt bidrag till klimatskydd och hållbarhet med framtidsinriktade lösningar som är öppna för olika teknologier." fortsatte Oliver Hermes.

Vätgas som produceras av grön energi som solceller eller vindkraft är koldioxidneutralt och kan lagras och transporteras. Dessutom ger molekylen betydande lagringskapacitet för solenergi. Bara ett ton kan lagra upp till 33 330 kWh energi. Det motsvarar årskonsumtionen för 11 trepersonshushåll i ett flerfamiljshus. Anläggningen vid Wiloparken kan lagra upp till 520 kilo vätgas i den 29,8 meter långa tanken och består av fyra kärnkomponenter: solcellssystemet på taket av den "smarta" fabriken, en elektrolysör (levererad av Enapter) samt en vätgastank och en bränslecell (levererad av Proton Motor). Elektrolysören separerar de molekylära föreningarna i vatten (H2O) till vätgas (H2) och syre (O). På så sätt ska det modulära systemet producera upp till 10 ton grön vätgas per år – helt från förnybar energi. "Vi kan också använda spillvärmen som frigörs vid elektrolysprocessen direkt på plats i det sammankopplade systemet eller omvandla det till kyla", förklarar Oliver Hermes. "Vi kan därför optimera den totala systemeffektiviteten och ge ytterligare ett stort bidrag till en effektiv, krissäker och klimatneutral produktion i Wiloparken." Anläggningen används initialt för nöd- eller reservkraftförsörjning. Men nuvarande konstruktioner tillåter även en utbyggnad för en självförsörjande energiförsörjning på upp till två dagar.

Oliver Hermes (left), President & CEO of the Wilo Group and Jean-Pascal Tricoire, President & CEO of Schneider Electric, signing the memorandum of understanding. Source: WILO SE

Oliver Hermes (till vänster), VD och koncernchef för Wilo-gruppen och Jean-Pascal Tricoire, VD och koncernchef för Schneider Electric, undertecknar avtalet.

Ett starkt bidrag till klimatskydd "made in Dortmund"

Det nya strategiska partnerskapet mellan Wilo och Schneider Electric är avsett att underlätta övergången till den miljövänliga vätgastekniken. Det långsiktiga målet är att bli en global aktör inom skapandet, lagringen, distributionen och användandet av klimatneutral vätgas. Wilo lade grunden för detta förra året genom att etablera ett eget hydrogen-team. Med sin EcoStruxure Microgrid Advisor och EcoStruxure Automation Expert-lösning tillhandahåller Schneider Electric den senaste digitala tekniken i Electricity 4.0 för ett högautomatiserat smart nät.

De två samarbetspartnerna planerar nu serieproduktion av gröna vätgassystem för decentraliserad energiförsörjning av industriella och privata applikationer. "Vi är glada över att kunna utöka vårt strategiska partnerskap med Wilo Group. Med vätgasanläggningen och tillhörande applikationer siktar vi på att tillhandahålla ren energi med låg koldioxidutsläpp med förbättrad effektivitet för vissa sektorer: logistik, datacenter och små och medelstora industriföretag”, förklarar Jean-Pascal Tricoire.

Övergången accelererade av energikrisen

Inte minst har den pågående energikrisen påskyndat arbetet med att hitta hållbara lösningar på många håll. Wilo har redan drivit energiomställningen framåt i decennier med effektiva produkter och lösningar. "Som innovationsledare i branschen har Wilo alltid varit, och är fortfarande, en pionjär inom energieffektivitet", förklarar Oliver Hermes. En integrerad del av denna företagsidentitet är det faktum att det multinationella teknikföretaget aktivt formar förändringsprocesser och hittar lösningar på globala utmaningar. Teknikföretagets företagsstrategi har länge omfattat svar och lösningar för de väsentliga megatrenderna urbanisering, vattenbrist, globalisering 2.0, klimatförändringar och energibrist, vilka flankeras av digital transformation som en nyckelfaktor.