Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

WILO erbjuder utökad garantitid

Tillbaka till översikten

28.02.2023

WILO erbjuder fem års materialgaranti på samtliga våta pumpar för värme- och tappvarmvattencirkulation (VVC) där leveransvillkor AA VVS 09 tillämpas.

Wilo-World picture in commercial buildingWilo-World picture in commercial building

Utöver det regelverk och de riktlinjer som finns i VVS-branchens allmänna leveransbestämmelser (AA VVS 09) så erbjuder Wilo 5 års materialgaranti på våta cirkulationspumpar som inte är avsedda att användas vid entreprenad eller där köparen inte kan uppvisa ett beställarkrav. I praktiken gäller alltså 5 års materialgaranti på villapumpar som installerats hos konsument och på t ex ersättningspumpar i det högre kapacitetsområdet för större fastigheter.

Ladda hem broschyr för ytterligare information och lista på de produkter som innefattas av erbjudandet.


Broschyr 5 års garanti

AA VVS 09
Enligt VVS- och VA-branschens allmänna leveransbestämmelser gäller fem års garanti i de fall då produkterna är avsedda att användas vid entreprenad och där köparen kan uppvisa ett beställarkrav om garantitider på fem år. Under andra gällande omständigheter samt för konsumenter kvarstår den tvååriga garantin.

Allmänna leveransbestämmelser AA VVS 09