Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Wilo-Yonos PICO

Tillbaka till översikten

06.09.2021

Ännu mer komfort, ännu lägre effektförbrukning! Nu med flödesindikator för avläsning av aktuellt flöde.*

Den gröna driftknappen kännetecknar den nya generationens högeffektiva pumpar för värme- och klimatanläggningar i en- och tvåfamiljshus och används tillsammans med nya funktioner för att skapa maximal komfort under driftsättning och underhåll. Förinställda alternativ för radiatorer eller golvvärme med symbolförklaring sparar tid vid idrifttagning. Energisnålheten har återigen förbättrats; strömförbrukningen är nu lägre än tidigare och alltid i fokus. Den kompakta konstruktionen gör dessutom pumputbytet ännu enklare.

Speciella egenskaper/produktfördelar

  • Nyhet! Nu med flödesindikator för avläsning av aktuellt flöde*
  • Maximal manövreringskomfort tack vare grönknappsteknologi med nya intelligenta inställningar, intuitivt användargränssnitt och nya funktioner
  • Optimerad energieffektivitet tack vare EC-motorteknik, inställningsnoggrannhet på 0,1 m och visning av aktuell effektförbrukning och aktuellt flöde
  • Snabb och enkel installation och problemfritt byte tack vare ny, optimerad konstruktion
  • Enkelt underhåll och högre driftsäkerhet med funktion för avluftning och ”antiblockeringsprogram“

    *) produktionsvecka 2021/06 och framåt

Gå till produktsidan för Wilo-Yonos PICO