Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter

Wilo och Borussia Dortmund utökar sitt partnerskap

Tillbaka till översikten

17.10.2022

Wilo förblir championpartner fram till 2026 och kommer också att bli Borussia Dortmunds hållbarhetspartner från 2023.

Som en del av detta partnerskap, som initialt är planerat att pågå i tre år, kommerWilo att stödja klubben med att bland annat minska sitt koldioxidavtryck. Tillsammans vill de två partnerna också arbeta med projekt över hela världen för att främja hållbar användning av energi och resurser. Både Wilo och Borussia Dortmund har åtagit sig att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) i sin affärsverksamhet. Dessutom är partnerna involverade i humanitära projekt över hela världen. Ett av projekten går ut på att donera mobila vattenreningssystem (Portable Aqua Unit for Lifesaving, eller PAUL för kort) för ideella ändamål.

"Vi betonar därför medvetet vikten och relevansen av hållbart tänkande och handling", säger Oliver Hermes, VD och koncernchef för Wilo-gruppen. "Klimatskydd är en del av vår affärsmodell och fast förankrat i vår företagskultur." Borussia Dortmunds VD Carsten Cramer tillägger: "Vi har varit nära kopplade till Wilo i mer än tio år nu. Vi ser fram emot att fokusera samarbetet ännu mer på ett så viktigt mål och på så sätt arbeta tillsammans för att leva upp till vårt sociala ansvar.”

Wilo har varit Borussia Dortmunds championpartner sedan 2011. Tidigare har samarbetspartnerna inte bara varit ömsesidigt engagerade runt planen, utan också engagerat sig för klimatskydd – till exempel med en trädplanteringskampanj i Tanzania. "Echte Liebe och Pioneering for You kombinerar alltså en levande fotbollstradition med innovativa lösningar och svar på vår tids pressande utmaningar", förklarar Hermes.

Oliver Hermes, President & CEO för Wilo-gruppen (till vänster), och Carsten Cramer, Managing Director för Borussia Dortmund, vid signering av kontraktet på SIGNAL IDUNA PARK.