Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Wilo-styrelsen bidrar med 50 % av sin ersättning

Tillbaka till översikten

31.03.2020

Inrättande av en global Wilo solidaritetsfond

Corona-pandemin visar att även om det finns hundratals länder och tusentals regioner, finns det bara ett samhälle.

Det är därför ordföranden och VD för Wilo-gruppen, Oliver Hermes, kräver att Corona-krisen ska hanteras inom företaget genom disciplin, objektivitet och blygsamhet, men framför allt med hjälp, stöd och hjärta. Som ett tecken på solidaritet har WILO SE: s koncernledning beslutat att avstå från 50 % av sin rörliga ersättning i år. Detta belopp kommer doneras till en Wilo solidaritetsfond som inrättats specifikt för detta ändamål. "Denna fond är avsedd att särskilt gynna de yrkesgrupper inom Wilo som utsätts för särskilda risker i Corona-krisen", förklarar Oliver Hermes.

Dr. E.h. Jochen Opländer, aktieägare och hedersordförande i styrelsen för WILO SE och grundare av Wilo Foundation, välkomnar också beslutet och förklarar att han är villig att delta i Wilos solidaritetsfond tillsammans med sin familj genom att ge en generös donation.

Dessutom kommer WILO SE att göra ytterligare ekonomiska resurser tillgängliga för den globala solidaritetsfonden och ge ledningspersonalen möjlighet att lämna sitt bidrag.

Samtidigt har Wilo SE: s aktieägare, vars majoritetsägare är Wilo-stiftelsen, kommit överens om att låta Wilo behålla cirka 80 % av årets utdelning och att dela ut resten under en längre period.

"Aktieägarna i Wilo SE sänder alltså en stark signal under svåra tider och visar deras flexibilitet och solidaritet mitt i Corona-krisen”, säger Wilo-ordföranden Oliver Hermes, som har haft positionen som ordförande i Wilo Foundations styrelse sedan april 2019.