Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Sinum Double | Wilo

Sinum Double

Konstant tryck tack vare kontinuerlig avgasning och påfyllning.

Dina fördelar
Wilo-Sinum

Konstant tryck tack vare kontinuerlig avgasning och påfyllning.

Wilo-Sinum är den perfekta lösningen för tryckhållning, påfyllning och avgasning i slutna värmeanläggningar där standardutrustningen med membranexpansionskärl når sina begränsningar. Tryckexpansionsautomaten för pumpar omfattar funktioner för tryckhållning, avgasning och påfyllning i slutna värme- och kylvattenanläggningar. Den omfattande serien av slutna kärl i olika storlekar möjliggör anpassning till ett stort antal användningsområden för säkerställande av konstant systemtryck. Systemet tillhandahåller kontinuerlig avgasning med tre valbara driftsätt och kan integreras med befintlig fastighetsautomation på ett optimalt sätt med hjälp av de digitala och analoga ingångarna.

Rekommenderade servicetjänster


Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Enkel driftsättning tack vare självlärande mikroprocessor och stor färgdisplay med överskådliga intuitiva menyer
 • Tillförlitlig kontinuerlig avgasning genom styrningen via olika driftlägen
 • Indikering av driftsparametrar och felmeddelanden för hög driftsäkerhet
 • Avancerad teknik med låg effektförbrukning, lång livslängd och enkelt underhåll
 • Hög komfort genom kontroller som mäter volym och automatisk påfyllning under uppvärmnings- och avkylningscyklerna
 • Flexibel installation tack vare modularitet
 • Kompletteringsmöjligheter med möjlighet till automatisk omkoppling till lastberoende eller kombinerad drift vid användning av ytterligare anläggningar
Seriebeskrivning

Konstruktion

Pumpmodul på tryckhållningsstationen

Användning

 • Slutna värmeanläggningar (enligt EN 12828)
 • Kylvatten- (kyl-) anläggningar

Typnyckel

Exempel

Wilo-Sinum pump M10

Sinum

Familj tryckexpansionsutrustning

Pump

Wilo-centrifugalpump

D

Tvillingpumpmodul

Tekniska data

 • Maximalt anläggningstryck: 6, 10 och 16 bar
 • Driftstemperatur: 3 °C/70 °C
 • Lämplig för tillsats av upp till 50 % glykolbaserat frostskyddsmedel
 • Överensstämmer med maskindirektivet 2006/42/EG
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Sinum

Artikelnummer 2200594
Utgåva 2021-12
Sidantal 520
PDF (67 MB)

CE

CE 2215755-02

Sidantal 6
PDF (329 KB)
Produkturval
Antal träffar: 7
500 … 3300 kW
[7]