Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Smart-pumpen för kommersiella byggnader med fastighetsautomation.

Dina fördelar
Wilo-Stratos MAXO

Smart-pumpen för kommersiella byggnader med fastighetsautomation.

Med optimerade och innovativa energisparfunktioner sätter Wilo-Stratos MAXO nya standarder vad gäller energieffektivitet för kommersiella HVAC- och tappvattenanläggningar. Dess enastående användarvänlighet gör manövrering av pumpen lättare än någonsin för dig.Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Olika alternativ för anslutning till fastighetsautomation
 • Intuitiv manövrering genom användningsstyrda inställningar med inställningsassistenten samt kombinationen ny display och driftknapp med gröna-knappen-teknologi.
 • Högsta energieffektivitet genom samspelet mellan optimerade och innovativa energisparande funktioner (t.ex. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet med hjälp av nya och innovativa, intelligenta reglerfunktioner som Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. och ΔT-const.
 • De modernaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för anslutning till mobila slutenheter såväl som direkt pumpanslutning till multipumpstyrning via Wilo Net.
 • Bekväm elektrisk installation med hjälp av det överskådliga och stora kopplingsutrymmet samt vår optimerade Wilo-Connector.
Seriebeskrivning
Wilo-Stratos MAXO

Konstruktion

Smart cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC-motor med integrerad elektronisk effektanpassning.

Användning

Varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar och industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion

Användningsområden

Genom den precisa inställningen av regleringstypen för anläggningens specifika användning (t.ex. värmeelement, golvvärme, takkylning) kan pumpen driva anläggningen med högsta effektivitet.

Värme

 • Värmeelement
 • Golvvärme
 • Takvärme
 • Luftvärmare
 • Uppvärmning av betongkärna*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare*
 • Värme för ackumulatortank*
 • Värmeväxlare
 • Krets för värmekälla (värmepump)*
 • Fjärrvärmekrets*

Kylning

 • Takkylning
 • Golvkylning
 • Luft-klimataggregat
 • Kylning av betongkärna*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare*
 • Kyla för ackumulatortank*
 • Värmeväxlare
 • Sluten kylkrets*
 • Fjärrkylningskrets*

(* Tillgänglig från systemtyp SW≥01.05.10.00)

Kombinerad uppvärmning och kylning

 • Automatisk omkoppling (utförande "-R7": ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor)

Följande regleringstyper finns tillgängliga, beroende på vald användning:

Reglersätt

 • Konstant varvtal (varvtalsstyrning)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Dynamic Adapt plus för kontinuerlig (dynamisk) anpassning av pumpkapaciteten efter det aktuella behovet
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • ΔT-const. för konstant temperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation: Fastställande av totalt flöde genom distributionspumpen för behovsanpassad försörjning av sekundärpumparna i värmekretsfördelare
 • Användardefinierad PID-regulator

Tillvalsfunktioner

 • Q-Limitmax. för begränsning av max. flöde
 • Q-Limitmin. för begränsning av min. flöde
 • No-Flow Stopp (frånslag vid nollflöde)
 • Automatisk sänkdrift (utförande "-R7": ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor
 • Reglering av sämsta punkten (Δp-c-reglering med extern ärvärdessensor)
 • Variabelt brant Δp-v-kurva

Manuella inställningar

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Nominell driftspunkt: direkt inmatning av beräknad driftspunkt vid Δp-v
 • Statusindikering
 • Inställning och återställning av energimängdsmätningen (värme och kyla)
 • Pumpens avluftningsfunktion
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningen eller till sparade återställningspunkter (parametersatser)
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera binäringångar
 • Parametrera reläutgångar
 • Tvillingpumpsfunktion (när 2 enkelpumpar ska drivas som dubbelpump)

Automatiska funktioner

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på driftsätt
 • Identifiering sänkdrift (utförande "-R7": ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor
 • Avstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Mjukstart
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel (t.ex. deblockeringsfunktion)
 • Omkoppling värme-/kyldrift (utförande "-R7": automatisk omkoppling ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Fullständigt motorskydd med inbyggd utlösningselektronik

Externa styringångar och deras funktioner

 • 2x analog ingång:
 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Användningsområden: Fjärrinställning av börvärde för alla reglersätt (utom Multi-Flow Adaptation), sensoringångar för temperatur, differenstryck eller fri sensor i användardefinierad PID-drift
 • 2x digital ingång:
 • För potentialfria styrutgångar eller omkopplare
 • Parametrerbara funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (GLT-AV)
  • Knapplås
  • Omkoppling värme-/kyldrift

Wilo Net för tvillingpumpreglering av 2 enkelpumpar, kommunikation mellan flera pumpar och fjärrinställning av pumpar via gateway

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus driftsindikering:
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Ärflöde
  • Effektförbrukning
  • Elektrisk förbrukning
  • Temperaturer (utförande "-R7", ärmedietemperatur, möjligt med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus indikering av fel (röd displayfärg):
  • Felkoder och felbeskrivning i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus indikering av varning (gul displayfärg):
  • Varningskoder och beskrivning av varningen i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus processindikering (blå displayfärg):
  • Pumpavluftning
  • Uppdateringsprocess
 • Displaystatus BMS-kommunikation (blå displayfärg):
 • Sammanfattning av aktiva BMS-parametrar (överföringshastighet, adress, ...)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri slutande kontakt)

Dataöverföring

 • Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring och fjärrstyrning av pumpen med smartphone eller surfplatta.
 • Fjärrövervakning av pumpen via internet med hjälp av Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt gränssnitt Modbus TCP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt gränssnitt BACnet IP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via bussystem LONWorks (möjlig med Wilo-CIF-modul LON).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via bussystem CANopen (möjlig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifik kopplingsmodul (med Wilo-CIF-modul PLR).

Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar)

 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling/tidsstyrt pumpskifte)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastning)

Utrustning

 • För flänspumpar: Flänsutföranden
  • Standardutförande för pumpar DN 32 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16
  • Standardutförande för pumpar DN 80/DN 100: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6
  • Specialutförande för pumpar DN 32 till DN 100: Fläns PN 16 (enligt EN 1092-2) för motfläns PN 16
 • Talrika integrerade kommunikationsgränssnitt och valbart anslutningsställe för CIF-modul
 • 5 kabelgenomföringar för anslutning av kommunikationsgränssnitten
 • Bluetooth-gränssnitt
 • Högupplöst grafikdisplay med grön knapp och 2 knappar
 • Användarvänlig kopplingskammare
 • Integrerad temperaturgivare (utförande "-R7": utan)
 • Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
 • Elektrisk snabbanslutning med optimerad Wilo-Connector för spänningsförsörjningen

Leveransomfattning

 • Pump
 • Optimerad Wilo-Connector
 • 2 x kabelförskruvning M16 x 1,5
 • Tätningar vid gänganslutning
 • Distansbrickor för flänsskruvar (vid nominella anslutningar DN 32 - DN 65)
 • Värmeisoleringshölje
 • Monterings- och skötselanvisning

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Högeffektiv pump (unions‐ eller flänspump), elektroniskt reglerad

30/

Nominell anslutning

0,5-12

Uppfordringshöjd [m]

-R7

utan Stratos MAXO temperatursensor

-P1

LABS-fritt utförande

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde -10 °C till +110 °C, -10 °C till +90 °C (utförande "-R7")
 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 100
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar resp. 6 bar (specialutförande: 10 bar eller 16 bar)
 • Isolationsklass: F
 • Störningssändning enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/bostäder (C1)
 • Störstabilitet enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrimiljö (C2)
 • Flöde max. Q: 74 m³/h
 • Uppfordringshöjd max. H: 16 m

Material

 • Material lager: Kol, antimonimpregnerat
 • Pumphjul: PPS-GF40
 • Pumphus: Gjutjärn
 • Axel: 1.4028, DLC-belagd

Konstruktion

 • Smart cirkulationspump med våt motor med EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsanpassning
 • Grönknappsteknologi och grafisk display
 • Motorskydd med utlösningselektronik
 • Stickanslutning för funktionskomplettering med tillvalet CIF-modul för fastighetsautomation
 • Pumphjul med tredimensionellt böjda skovlar och plastspaltrör av kolfibermaterial
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikelnummer 2217836
Utgåva 2021-11
Sidantal 168
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226400
Utgåva 2023-02
Sidantal 60
PDF (4 MB)

Certifikathäfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Utgåva 2022-11
Sidantal 72
PDF (28 MB)

Versionsinformation

Versionsinformation Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Utgåva 2021-04
Sidantal 60
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Sidantal 6
PDF (287 KB)

EPD

EPD EPD-WIL-20210308-IBA1-DE

Sidantal 12
PDF (1 MB)
Produkturval
Antal träffar: 82
180 … 360 mm
[82]
4.241 … 16.27 m
[65]
8.097 … 75.92 m³/h
[76]
ProduktbeteckningRSK-nummerRöranslutningEEIBygglängd l0Maximalt driftstryck PNNätanslutningBruttovikt ca mAntal per pallArtikelnummerCirkapris (utan moms)
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
5759017
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
SEK 11.070,-
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
Begär offert
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
5759018
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
SEK 13.010,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
Begär offert
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
5759019
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
SEK 14.500,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
Begär offert
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
5759020
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
SEK 16.040,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
Begär offert
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
5759021
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
SEK 19.430,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
5759022
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
SEK 12.700,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
5759023
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
SEK 14.270,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
5759024
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
SEK 15.860,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
5759025
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
SEK 17.330,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
5759026
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
SEK 22.430,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
Begär offert
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
5759027
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
SEK 25.810,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
Begär offert
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
5759030
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
SEK 18.080,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
Begär offert
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
5759031
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
SEK 20.530,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
Begär offert
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
5759032
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
SEK 25.560,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
Begär offert
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
5759033
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
SEK 30.130,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
-
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
5759034
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
SEK 18.570,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
5759035
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
SEK 26.290,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
-
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222237
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-P1
-
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222239
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7
5746056
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222240
SEK 26.730,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2225910
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
5759036
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
SEK 31.140,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
Begär offert
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
5759037
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
SEK 42.760,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
5759038
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
SEK 29.590,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
5758755
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2164587
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
5759039
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
SEK 34.060,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
-
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
5759040
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
SEK 38.460,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
Begär offert
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10
-
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222242
Begär offert