Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Sub TWU 3 HS | Wilo
Dina fördelar
Wilo-Sub TWU 3 HS

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Konstant, reglerbart tryck tack vare extern frekvensomriktare med inbyggd styrning (TWU 3 HS-ECP)
 • Enkel installation utan extra sensorer på platsen för tryckregleringen (TWU 3 HS-ECP)
 • Hög uppfordringskapacitet genom integrerad frekvensomriktare med konstant motorvarvtal på 8400 varv/min (TWU 3 HS-I)
 • Reducering av brunnborrnings- och installationskostnader tack vare mindre diameter och mindre byggvolym
 • Omfattande övervaknings- och skyddsfunktioner för absolut driftsäkerhet

Rekommenderade servicetjänster

Seriebeskrivning
Sub TWU 3 HS

Konstruktion

Flerstegs, frekvensreglerad 3"-borrhålspump i mantelkonstruktion för vertikal eller horisontell installation

Användning

 • För privat vattenförsörjning ur borrhåll, brunnar och cisterner
 • För privat vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Utrustning/funktion

 • Flerstegsborrhålspump med radiella pumphjul
 • Inbyggd backventil
 • Inklusive frekvensomvandlare (HS-E…: extern, HS-I…: inbyggd)
 • Termiskt motorskydd inbyggt i frekvensomvandlaren

Typnyckel

T.ex.

Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP

TWU

Borrhålspump

3

Hydraulikens diameter i tum ["]

03

Nominellt flöde [m3/h]

05

Antalet hydrauliska steg

HS

High Speed-utförande

E

Utförande frekvensomvandlareE = extern frekvensomvandlareI = intern frekvensomvandlare

CP

ReglerfunktionCP = konstant tryckregleringutan = fast varvtal med upp till 8400 r/min

Tekniska data

Borrhålspump:

 • Försörjningsspänning:HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (anslutning till enfasnätet via frekvensomvandlare)HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (direkt anslutning till enfasnätet)
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur: 3 – 35 °C
 • Motorns minsta flöde: 0,08 m/s
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 30/h
 • Max. nedsänkningsdjup: 150 m
 • Kapslingsklass: IP58
 • Tryckanslutning: Rp 1/Rp 1¼

Frekvensomvandlare för utförande "HS-E…“:

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Utgång: 3~230 V/max. 140 Hz/max. 2,2 kW
 • Medietemperatur: 3 – 50 °C
 • Max. tryck: 8 bar
 • Kapslingsklass: IPX5
 • Anslutning: G 1¼

Material

 • Hydraulhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Pumphjul: Polykarbonat
 • Axel hydraulik: Rostfritt stål 1.4104
 • Motorhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Axel motor: Rostfritt stål 1.4305

Konstruktion

Borrhålspump för vertikal eller horisontell montering.

Hydraulik

Flerstegsborrhålspump med radiella pumphjul i ledkonstruktion. Inbyggd backventil. Alla delar som kommer i kontakt med mediet är av korrosionsfria material.

Motor

Korrosionsfri asynkronmotor för anslutning till den medföljande frekvensomvandlaren (HS-E…) eller för direkt anslutning till elnätet (HS-I…). Återlindningsbar, oljefylld motor med självsmörjande lager, konstruerad för höga varvtal på upp till 8400 r/min.

Frekvensomvandlare

Frekvensomvandlare (extern eller inbyggd i motorn) för drift av pumpen med varvtal på upp till 8400 r/min, inklusive följande funktioner:

 • Mjukstart
 • Underspännings-, överspännings- och kortslutningsskydd
 • Termisk övervakning av motorn och frekvensomvandlaren

Utförandet "HS-E…“ med extern frekvensomvandlare erbjuder följande extra kännetecken för utrustningen:

 • Reglerfunktionen "CP“: Konstant tryck
 • Förhindrande av höga kopplingscykler (taktning) genom täthetsövervakning
 • Torrkörningsskydd med automatisk reset
 • Rotationsriktningsändring
 • Inställning för max. ström och börtryck
 • Tryckindikering på displayen
 • Inställningarna, driftstatusarna och felmeddelandena indikeras med lysdioder eller via displayen

Frekvensomvandlaren måste placeras översvämningssäkert utanför mediet!

Reglerfunktionen "CP“: Konstant tryck

Genom drift med frekvensomvandlaren anpassas aggregatets varvtal automatiskt till det aktuella vattenbehovet. På så sätt ger borrhålspumpen alltid ett konstant tryck.

Kylning

Motorn kyls av mediet. Motorn måste alltid användas nedsänkt. Gränsvärdena för max. medietemperatur och minsta flödeshastighet måste följas.

Vid vertikal Installation måste ev. en kylmantel användas beroende på brunnsdiametern. Vid horisontell installation måste kylmantel alltid användas.

Den externa frekvensomvandlaren kyls också av mediet. Därför måste frekvensomvandlaren monteras direkt i rörledningen utanför mediet (översvämningssäkert).

Leveransomfattning

 • Hydraulik + motor är redan monterade
 • Frekvensomvandlare
 • 1,75 m anslutningskabel med dricksvattengodkännande (area: 4x1,5 mm2)
 • Monterings- och skötselanvisning

Tillval

 • Specialkabellängder på förfrågan

Tillbehör

 • Kylmantelrör
 • Membrantryckkärl
 • Kabelbyggsatser för dricks- och processvatten
 • Flottörbrytare
 • Elkopplare
 • Anslutnings- och installationsmaterial
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Sub TWU 3-...-HS (High Speed)

Artikelnummer 6063546
Utgåva 2019-05
Sidantal 72
PDF (3 MB)

Certifikathäfte

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Artikelnummer 6080455
Utgåva 2021-06
Sidantal 72
PDF (7 MB)

Certifikat

Wilo-Sub TWU 3

Artikelnummer 6080452
Utgåva 1608
Sidantal 11
PDF (502 KB)

CE

CE 2058812-03

Sidantal 6
PDF (284 KB)