Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-DrainLift BOX | Wilo
Dina fördelar
Wilo-DrainLift Box med två pumpar

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Enkel att montera tack vare inbyggd pump och backventil
 • Den stora behållarvolymen sörjer för lågt antal kopplingsförlopp
 • Underhållsvänlig
 • Kakelram med vattenlås av rostfritt stål

Rekommenderade servicetjänster

Seriebeskrivning
Wilo-DrainLift Box

Konstruktion

Kompakt, automatiskt arbetande avloppspumpstation för installation över och under golvet inomhus.

Användning

 • Som pumpstation i byggnader (installation över golvet)
 • Som pumpschakt i byggnader (installation under golvet)
 • För uppdämningssäker dränering av
  • Avlopp under uppdämningsnivån
  • Avlopp som inte kan dräneras via den naturliga lutningen.

Vätskor

För insamling och pumpning i hus av:

 • Avloppsvatten utan fekalier

Matning av avloppsvatten enligt 12050

Pumparna uppfyller kraven enligt SS-EN 12050-2.

Utrustning/funktion

DrainLift BOX ...

 • Dränksäker pump med termisk motorövervakning
 • Påmonterad flottörbrytare
 • Anslutningsklar

DrainLift BOX ... D

 • Dränksäker pump med termisk motorövervakning
 • Påmonterad flottörbrytare
 • Anslutningsklar

DrainLift BOX ... DS

 • Dränksäker pump med termisk motorövervakning
 • Separat nivåvippa i pumpschakt
 • Automatikskåp med nätoberoende larm och summalarm

Typnyckel

Exempel:

Wilo-DrainLift BOX-32/11HD DS O

BOX

Avloppspumpstation för avloppsvatten utan fekalier

32

Nominell bredd på den monterade pumpens tryckanslutning

11

Max. uppfordringshöjd i m

HD

HD = Pump för aggressiva medier

D

Pumpstationens utförande:

 • E = Enkelpumpsanläggning
 • D = Tvillingpumpanläggning

S

Pumpstyrning:

 • Utan = Pump med nivåvippa
 • S = Automatikskåp med nivåvippa

O

Uppställningssätt:

 • O = Installation över golvet
 • U = Installation under golvet

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Tryckanslutning: 40 mm
 • Tilloppsanslutning: 110 mm (DN 100)
 • Avluftningsanslutning: 110 mm (DN 100)
 • Behållarvolym: 113 l
 • Inkopplingsvolym: 22 ... 30 l
 • Kapslingsklass, automatikskåp (vid DS-utförande): IP54

Material

DrainLift BOX-32 ...

 • Pumpschakt:
  • Behållare: PE
  • Rör: PE
  • Backventil: PE
 • Pump:
  • Pumphus: PP-GF30
  • Motorhus: 1.4301 (AISI 304)HD-utförande: AISI 316L
  • Pumphjul: PPE/PS-GF20
  • Tätning på motorsidan: NBR
  • Tätning på mediesidan: C/SIC (BQ1PFF)
  • Statisk tätning: NBR

DrainLift BOX-40 ...

 • Pumpschakt:
  • Behållare: PE
  • Rör: PE
  • Backventil: PE
 • Pump:
  • Pumphus: EN-GJL-200 (ASTM A48 Class 30)
  • Motorhus: 1.4301 (AISI 304)
  • Pumphjul: PK-GF30
  • Tätning på motorsidan: NBR
  • Tätning på mediesidan: C/MgSi (BXPFF)
  • Statisk tätning: NBR

Konstruktion

DrainLift BOX-32 ... och DrainLift BOX-32 ... D ...

Gas- och vattentät uppsamlingsbehållare av plast med avlagringsfritt uppsamlingsutrymme. Två 180-gradigt förskjutna DN 100-anslutningar för tillopp samt avluftning och kabeldragning. Tryckanslutningen är monterad vid de båda anslutningarna, 90-gradigt förskjuten åt sidan. Kåpan tjänar som serviceöppning för att underlätta systemunderhåll.

Avloppspump med integrerad twisterfunktion, öppet flerkanalhjul och vertikal gängad anslutning. Pumphus, sugkorg och pumphjul av kompositmaterial. 1~-motor (mantelkylning) med inbyggd driftskondensator och självreglerande termisk motorövervakning. Motorhus av rostfritt stål. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning: på motorsidan sitter en axeltätningsring och på pumpsidan sitter en mekanisk tätning. Anslutningskabel med nivåvippa och monterad stickkontakt (CEE 7/7).

Twisterfunktionen ger kontinuerlig turbulens i pumpens sugområde. Turbulenserna förhindrar att sediment sjunker och fastnar. Därigenom får man en ren pumpsump och minskad luktbildning.

Nivåregleringen sker via den nivåvippa som är monterad på pumpen. Kopplingsnivån för ”Pump Till/Från” är förinställd via nivåvippans kabellängd.

DrainLift BOX-32 ... DS ...

Gas- och vattentät uppsamlingsbehållare av plast med avlagringsfritt uppsamlingsutrymme. Två 180-gradigt förskjutna DN 100-anslutningar för tillopp samt avluftning och kabeldragning. Tryckanslutningen är monterad vid de båda anslutningarna, 90-gradigt förskjuten åt sidan. Kåpan tjänar som serviceöppning för att underlätta systemunderhåll.

Avloppspump med integrerad twisterfunktion, öppet flerkanalhjul och vertikal gängad anslutning. Pumphus, sugkorg och pumphjul av kompositmaterial. 1~-motor (mantelkylning) med inbyggd driftskondensator och självreglerande termisk motorövervakning. Motorhus av rostfritt stål. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning: på motorsidan sitter en axeltätningsring och på pumpsidan sitter en mekanisk tätning. Anslutningskabel med nivåvippa och monterad stickkontakt (CEE 7/7).

Twisterfunktionen ger kontinuerlig turbulens i pumpens sugområde. Turbulenserna förhindrar att sediment sjunker och fastnar. Därigenom får man en ren pumpsump och minskad luktbildning.

Nivåregleringen sker via en separat nivåvippa i behållaren och ett automatikskåp. Automatikskåpet är förinställt. Växlingsläget för ”Pump Till” är förinställd via nivåvippans kabellängd. Växlingsläget för ”Pump Från” är definierad via den inställda eftergångstiden i automatikskåpet. Automatikskåpet erbjuder följande funktioner:

 • Summalarm (SSM)
 • Högvattenlarm – Ytterligare nivåvippa finns som tillbehör
 • Inbyggd summer, oberoende av elnätet – 9 V-batteri ingår i leveransen

DrainLift BOX-40 ... och DrainLift BOX-40 ... D ...

Gas- och vattentät uppsamlingsbehållare av plast med avlagringsfritt uppsamlingsutrymme. Två 180-gradigt förskjutna DN 100-anslutningar för tillopp samt avluftning och kabeldragning. Tryckanslutningen är monterad vid de båda anslutningarna, 90-gradigt förskjuten åt sidan. Kåpan tjänar som serviceöppning för att underlätta systemunderhåll.

Avloppspump med friströmshjul och vertikal gängad anslutning. Hydraulhus av gjutjärn, pumphjul i plast. Ytkyld 1~-motor med inbyggd driftskondensator och självreglerande termisk motorövervakning. Motorhus av rostfritt stål. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning: på motorsidan sitter en axeltätningsring och på pumpsidan sitter en mekanisk tätning. Löstagbar anslutningskabel med nivåvippa och monterad stickkontakt (CEE 7/7).

Nivåregleringen sker via den nivåvippa som är monterad på pumpen. Kopplingsnivån för ”Pump Till/Från” är förinställd via nivåvippans kabellängd.

DrainLift BOX-40 ... DS ...

Gas- och vattentät uppsamlingsbehållare av plast med avlagringsfritt uppsamlingsutrymme. Två 180-gradigt förskjutna DN 100-anslutningar för tillopp samt avluftning och kabeldragning. Tryckanslutningen är monterad vid de båda anslutningarna, 90-gradigt förskjuten åt sidan. Kåpan tjänar som serviceöppning för att underlätta systemunderhåll.

Avloppspump med friströmshjul och vertikal gängad anslutning. Hydraulhus av gjutjärn, pumphjul i plast. Ytkyld 1~-motor med inbyggd driftskondensator och självreglerande termisk motorövervakning. Motorhus av rostfritt stål. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning: på motorsidan sitter en axeltätningsring och på pumpsidan sitter en mekanisk tätning. Löstagbar anslutningskabel med monterad stickkontakt (CEE 7/7).

Nivåregleringen sker via en separat nivåvippa i behållaren och ett automatikskåp. Automatikskåpet är förinställt. Växlingsläget för ”Pump Till” är förinställd via nivåvippans kabellängd. Växlingsläget för ”Pump Från” är definierad via den inställda eftergångstiden i automatikskåpet. Automatikskåpet erbjuder följande funktioner:

 • Summalarm (SSM)
 • Högvattenlarm – Ytterligare nivåvippa finns som tillbehör
 • Inbyggd summer, oberoende av elnätet – 9 V-batteri ingår i leveransen

Leveransomfattning

DrainLift BOX ... E

 • Plastschakt med inbyggd rörledning
 • Rörledning med backventil
 • Pump med nivåvippa och stickkontakt
 • Tryckslang (invändig diameter: 40 mm/1,5 in; längd: 7 cm/2,8 in) inkl. slangklämmor
 • O-ring för tätning av behållarens kåpa och som luktlås
 • Installation under golvet
  • Behållarens kåpa med kakelram och golvavlopp
  • Stommens kåpa
 • Installation över golvet
  • Behållarens kåpa (Avloppsrör i mark muffplugg)
  • Fästmaterial för skydd mot uppflytning
 • Monterings- och skötselanvisning

DrainLift BOX ... D

 • Plastschakt med inbyggd rörledning
 • Rörledning med backventil och byxrör
 • Två pumpar med nivåvippa och stickkontakt
 • Tryckslang (invändig diameter: 40 mm/1,5 in; längd: 7 cm/2,8 in) inkl. slangklämmor
 • O-ring för tätning av behållarens kåpa och som luktlås
 • Installation under golvet
  • Behållarens kåpa med kakelram och golvavlopp
  • Stommens kåpa
 • Installation över golvet
  • Behållarens kåpa (Avloppsrör i mark muffplugg)
  • Fästmaterial för skydd mot uppflytning
 • Monterings- och skötselanvisning

DrainLift BOX ... DS

 • Plastschakt med inbyggd rörledning
 • Rörledning med backventil och byxrör
 • Två pumpar med stickkontakt
 • Tryckslang (invändig diameter: 40 mm/1,5 in; längd: 7 cm/2,8 in) inkl. slangklämmor
 • O-ring för tätning av behållarens kåpa och som luktlås
 • Installation under golvet
  • Behållarens kåpa med kakelram och golvavlopp
  • Stommens kåpa
 • Installation över golvet
  • Behållarens kåpa (Avloppsrör i mark muffplugg)
  • Fästmaterial för skydd mot uppflytning
 • Automatikskåp med nivåvippa och stickkontakt
 • 9 V batteri
 • Monterings- och skötselanvisning

Tillbehör

 • Manschett − för att skydda mot grundvattnets tillopp vid installation under golvet.
 • Larmstyrdon − för att registrera läckage.
 • Nivåvippa − för att registrera högvattennivån.
 • Membranpump − för nödtömning.
 • Avstängningsventil
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-DrainLift Box

Artikelnummer 2521833
Utgåva 2022-10
Sidantal 32
PDF (6 MB)

Certifikathäfte

Wilo-DrainLift Box

Artikelnummer 2546522
Utgåva 2020-06
Sidantal 44
PDF (3 MB)

CE

CE 2117805-06

Sidantal 6
PDF (280 KB)

CE 2117876-05

Sidantal 31
PDF (496 KB)
Produkturval
ProduktbeteckningRSK-nummerBeskrivningNätanslutningArtikelnummerCirkapris (utan moms)
DrainLift BOX-32/8D O
-

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med tätning.

1~230 V, 50 Hz
6093968
Begär offert
DrainLift BOX-32/8DS O
5891004

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med tätning. Styrning av pumparna via ett automatikskåp och en separat flottör.

1~230 V, 50 Hz
6093970
SEK 27.920,-
DrainLift BOX-32/8DS U
5888906

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram. Styrning av pumparna via ett automatikskåp och en separat flottör.

1~230 V, 50 Hz
2546471
SEK 37.820,-
DrainLift BOX-32/8D U
-

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram.

1~230 V, 50 Hz
2546470
Begär offert
DrainLift BOX-32/8E O
5891003

Inbyggd pump med backventil, kåpa med tätning.

1~230 V, 50 Hz
6093969
SEK 13.860,-
DrainLift BOX-32/8E U
5886956

Inbyggd pump med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram.

1~230 V, 50 Hz
2521820
SEK 19.620,-
DrainLift BOX-32/11D O
-

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med tätning.

1~230 V, 50 Hz
6093972
Begär offert
DrainLift BOX-32/11DS O
5891001

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med tätning. Styrning av pumparna via ett automatikskåp och en separat flottör.

1~230 V, 50 Hz
6093973
SEK 32.830,-
DrainLift BOX-32/11DS U
5888907

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram. Styrning av pumparna via ett automatikskåp och en separat flottör.

1~230 V, 50 Hz
2546473
SEK 44.460,-
DrainLift BOX-32/11D U
-

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram.

1~230 V, 50 Hz
2546472
Begär offert
DrainLift BOX-32/11E O
5891000

Inbyggd pump med backventil, kåpa med tätning.

1~230 V, 50 Hz
6093971
SEK 17.820,-
DrainLift BOX-32/11E U
5886960

Inbyggd pump med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram.

1~230 V, 50 Hz
2521821
SEK 23.630,-
DrainLift BOX-32/11HD D O
-

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med tätning.

1~230 V, 50 Hz
6093974
Begär offert
DrainLift BOX-32/11HD DS O
5891002

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med tätning. Styrning av pumparna via ett automatikskåp och en separat flottör.

1~230 V, 50 Hz
6093967
SEK 34.840,-
DrainLift BOX-32/11HD DS U
5888908

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram. Styrning av pumparna via ett automatikskåp och en separat flottör.

1~230 V, 50 Hz
2546509
SEK 47.070,-
DrainLift BOX-32/11HD D U
-

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram.

1~230 V, 50 Hz
2546508
Begär offert
DrainLift BOX-32/11HD E O
-

Inbyggd pump med backventil, kåpa med tätning.

1~230 V, 50 Hz
6093977
Begär offert
DrainLift BOX-32/11HD E U
5888907

Inbyggd pump med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram.

1~230 V, 50 Hz
2523104
Begär offert
DrainLift BOX-40/11D O
-

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med tätning.

1~230 V, 50 Hz
6093966
Begär offert
DrainLift BOX-40/11DS O
5891006

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med tätning. Styrning av pumparna via ett automatikskåp och en separat flottör.

1~230 V, 50 Hz
6093976
SEK 36.140,-
DrainLift BOX-40/11DS U
5888910

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram. Styrning av pumparna via ett automatikskåp och en separat flottör.

1~230 V, 50 Hz
2553192
SEK 53.810,-
DrainLift BOX-40/11D U
-

Två inbyggda pumpar med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram.

1~230 V, 50 Hz
2553191
Begär offert
DrainLift BOX-40/11E O
5891005

Inbyggd pump med backventil, kåpa med tätning.

1~230 V, 50 Hz
6093975
SEK 18.480,-
DrainLift BOX-40/11E U
5888909

Inbyggd pump med backventil, kåpa med golvavlopp och kakelram.

1~230 V, 50 Hz
2553190
SEK 27.160,-