Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Rexa SOLID-Q | Wilo

Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos Intelligence – den intelligenta systemlösningen för en smart pumpstation för avloppsvatten

Dina fördelar
Wilo-Rexa SOLID

Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos Intelligence – den intelligenta systemlösningen för en smart pumpstation för avloppsvatten

Pumpningen av orenat avloppsvatten blir allt svårare och leder till ökade driftskostnader på grund av en ökad andel fasta partiklar och fibrer. Nya Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos-intelligens utmärker sig genom driftsäkerhet, energieffektivitet och förstklassig digital anslutbarhet. Den smarta kombinationen för ökad driftsekonomi med mer komfort i vardagen.

Rekommenderade servicetjänster


Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Högsta driftsäkerhet och minskade servicekostnader, särskilt vid pumpning av råavloppsvatten, tack vare självrengörande egenskaper
 • Sänkta energikostnader tack vare hög hydraulisk verkningsgrad och upp till IE5-motorteknologi i våt och torr installation (i enlighet med IEC TS 60034-30-2)
 • Korrosionsskydd genom tillvalet Ceram-ytbehandling för lång livslängd i aggressiva medier
 • Digital Data Interface (DDI) med integrerad vibrationsövervakning, datalogg, webbserver och digital typskylt för bekväm övervakning och systemintegrering
 • Integrerbar Nexos Intelligence för pump- och systemoptimering
Seriebeskrivning
Wilo-Rexa SOLID-Q

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten utan och med aktivt kylsystem för pumpning av råavloppsvatten för kontinuerlig drift i stationär och transportabel våt installation samt i stationär torr installation.

Användning

Pumpning av

 • Råavloppsvatten med fekalier och långfibrigt innehåll
 • Avloppsvatten med fekalier
 • Processvatten

Utrustning/funktion

 • Ytkyld eller självkylande motor med aktivt kylsystem
 • Asynkronmotorer upp till verkningsgrad IE3
 • Permanentmagnetmotorer upp till verkningsgrad IE5
 • Längsvattentät kabelgenomföring

Typnyckel

Ex:

Wilo-Rexa SOLID-Q15-98A + FKT 20.2M-4/32GX-P4

Hydraulik:

SOLID-Q15-98A

SOLID

Dränkbar avloppspump med SOLID-hydraulik

15

x10 = nominell bredd tryckstos, t.ex. DN 150

98

Effekttal

A

Materialutförande

 • A = standard
 • B = korrosionsskydd 1
 • D = förslitningsskydd 1

T

SOLID-pumphjul

 • T = stängt tvåkanalshjul
 • G = halvöppet enkanalhjul
 • Q = halvöppet tvåkanalshjul

Motor:

FKT 20.2M-4/32GX-P4

FKT

Motortyp:

T = ytkyld motor utan kylsystem

FK, FKT, HC = självkylande motor med aktivt kylsystem

20

Byggstorlek

2

Identifieringssiffra

M

Axelutförande

M = standardutförande

L = förstärkt utförande

4

Poltal

32

x10 = paketlängd i mm

G

Tätningsutförande:

G = två separata mekaniska tätningar

K = blocktätningskassett med två mekaniska tätningar

X

Med Ex-godkännande

P4

Motortyp

 • E = asynkronmotor
 • P = permanentmagnetmotor
 • 4 = IE-klass (enligt ISO 60034-30)

Tekniska data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S1 (FK-, FKT-, HC-Motor) resp. S2 (T-motor, effektberoende)
 • Kapslingsklass: IP68
 • Medietemperatur: 3–40 °C, högre temperaturer på förfrågan
 • Fri kulpassage:
  • T-pumphjul: 78x105–150x150 mm
  • G-pumphjul: 80 resp. 90 mm
  • Q-pumphjul: 78 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m

Material

 • Husdelar: EN-GJL-250 resp. EN-GJS-500-7
 • Pumphjul: EN-GJL-250 resp. EN-GJS-500-7
 • Statiska tätningar: FPM
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: FPM, kol/keramik eller SiC/SiC
 • Axel: Rostfritt stål 1.4021

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten som översvämningsbart blockaggregat för stationär och transportabel våt och torr installation. Transportabel installation är möjlig beroende på typ.

Hydraulik

Utgången på trycksidan består av horisontella flänsanslutningar. Den maximala torrsubstansen uppgår till max. 8 %. Följande pumphjulstyper används:

 • T = stängt tvåkanalshjul
 • G = halvöppet enkanalhjul
 • Q = halvöppet tvåkanalshjul

På SOLID-G- och SOLID-Q-pumphjulen kan spalten mellan sugstutsen och pumphjulet justeras. Detta gör att hydrauliken arbetar effektivt och jämnt.

Motor

För drift används dränksäkra motorer med passiv och aktiv kylning:

 • T-motorer (ytkylda motorer) har passiv kylning. De avger värme via husdelarna direkt till det omgivande mediet. Motorerna kan därför användas nedsänkta i kontinuerlig drift (S1) och ej nedsänkta, effektberoende, i korttidsdrift (S2).
 • FK-, FKT- och HC-motorer är självkylande och har ett aktivt kylsystem. Värmen avges via köldmediet (vitolja eller vatten-glykol-blandning) till en inbyggd värmeväxlare som i sin tur leder värmen till mediet. Dessa motorer kan därför användas för konstant drift (S1) nedsänkta eller ej nedsänkta.

Alla motorer skyddas mot mediet med en tätningskammare. Dessa kan kommas åt från utsidan och kan övervakas med en elektrod i tätningskammaren (tillval). Alla medier är potentiellt biologiskt nedbrytbara och ofarliga för miljön.

Dessutom finns högeffektiva motorer tillgängliga (beroende på effekt):

  • Asynkronmotorer med verkningsgradsklass IE3*
  • Permanentmagnetmotorer med verkningsgradsklass IE4/5*

* (IE3/4 = enligt IEC 60034-30, IE5 = enligt IEC TS 60034-30-2)

Kabelgenomföringen till motorerna är längsvattentät, kabellängderna kan konfigureras individuellt.

Tätning

Beroende på motortyp finns det olika tätningsvarianter på medium- och motorsidan:

 • Variant G: två mekaniska tätningar som verkar oberoende av varandra
 • Variant K: Blocktätningskassett med två oberoende mekaniska axeltätningar

Leveransomfattning

 • Dränkbar motorpump för avloppsvatten
 • Anslutningskabel med fri kabelände
 • Monterade tillbehör
 • Drifts- och servicehandbok

Tillval

 • Specialspänning
 • Övervakningsanordningar för
  • Lindningsövervakning med PTC-termistor eller Pt100
  • Tätningskammare
  • Motorrum/kopplingsutrymme
  • Lagringstemperatur
 • Ceram-ytbehandling C0 till C3 för slipande och korrosiva medier
 • Ex-godkännande enligt ATEX eller FM
 • Nexos Intelligence:
  • Minskning av stilleståndstider och serviceinsatser tack vare automatisk avkänning och åtgärdande av stopp
  • Minskade energikostnader genom integrerad styrningsautomatik för optimala driftsätt för varje anläggning
  • Bekväm styrning och anslutning till stationens nätverk genom en integrerad webbserver och Ethernet-gränssnitt med standardnätverksprotokoll i pumpen
  • Ökad driftsäkerhet vid störningar tack vare redundant konstruerad och integrerad pumpstyrning
  • Systemlösning med digitala funktioner och gränssnitt som kan anpassas specifikt efter användningssyfte

Tillbehör

 • Kedjor
 • Påhängningsanordning eller pumpfot
 • Fästsatser med ankarbult
 • Automatikskåp, reläer och stickkontakter

Driftsättning

Drift i våt installation med ej nedsänkt motor:

Självkylda motorer (FK-, FKT-, HC-motor) måste inte vara nedsänkta.

Ytkylda motorer (T-motor) får lyftas upp under kort tid (S2-drift) beroende av effekt. Den maximala gångtiden med ej nedsänkt motor beror på medie- och omgivningstemperaturen. Exakta uppgifter om driftsätt och -tid (t.ex. S2-15) framgår av typskylten för respektive pump!

Torrkörningsskydd:

Hydraulhuset måste alltid vara nedsänkt. Vid ojämna nivåer måste automatisk frånslagning ske när minsta vattennivå nås. Nivån anges i måttskisserna.

Horisontell installation:

En horisontell installation är inte möjlig med de här aggregaten!

Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6086016
Utgåva 2019-10
Sidantal 104
Språk en, zh
PDF (4 MB)

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6086012
Utgåva 2019-10
Sidantal 56
Språk sv
PDF (3 MB)

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6086012
Utgåva 2019-10
Sidantal 56
Språk en
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6088784
Utgåva 2019-10
Sidantal 108
Språk en, zh
PDF (4 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6086014
Utgåva 2019-10
Sidantal 60
Språk sv
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6086014
Utgåva 2019-10
Sidantal 60
Språk en
PDF (3 MB)

Wilo DDI-I

Artikelnummer 6086017
Utgåva 2023-06
Sidantal 104
Språk sv
PDF (8 MB)

Wilo DDI-I

Artikelnummer 6086017
Utgåva 2023-06
Sidantal 108
Språk en
PDF (8 MB)

Commissioning protocol Wilo DDI

Artikelnummer 6088797
Utgåva 2021-01
Sidantal 2
Språk språkneutralt
PDF (949 KB)

Certifikathäfte

Wilo T motor + EMU FA#Wilo T motor + Rexa SUPRA#Wilo T motor + Rexa SOLID

Artikelnummer 6072704
Utgåva 2021-07
Sidantal 116
Språk språkneutralt
PDF (10 MB)

Wilo FKT motor + EMU FA#Wilo FKT motor + Rexa SUPRA#Wilo FKT motor + Rexa SOLID

Artikelnummer 6074691
Utgåva 2021-07
Sidantal 96
Språk språkneutralt
PDF (9 MB)

Broschyrer

Wilo-Rexa SOLID-Q - The intelligent system solution for a smart sewage pump station

Sidantal 16
Språk en
PDF (15 MB)

Product information Wilo-EFC. Powerful, flexible, cost-efficient.

Sidantal 8
Språk en
PDF (8 MB)

CE

CE 2112676-02

Sidantal 7
Språk språkneutralt
PDF (251 KB)

CE 2195355-02

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (217 KB)

CE 2211610-02

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (209 KB)

CE 2215993-01

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (217 KB)

CE 2215994-01

Sidantal 7
Språk språkneutralt
PDF (251 KB)

CE BVS 20 ATEX E 052 X

Sidantal 5
Språk språkneutralt
PDF (3 MB)

CE BVS 22 ATEX E 019 X

Sidantal 3
Språk språkneutralt
PDF (357 KB)