Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Rexa PRO | Wilo
Dina fördelar
Wilo-Rexa PRO

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Mycket effektiv tack vare verkningsgradsoptimerade enkanalhjul
 • Driftsäker tack vare igensättningsfria friströmshjul
 • Kontrollerad säkerhet. Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Som tillval med energieffektiv IE3-motorteknologi

Rekommenderade servicetjänster

Seriebeskrivning
Wilo-Rexa PRO C

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för kontinuerlig drift i stationär och transportabel våt installation samt i stationär torr installation.

Användning

Pumpning av

 • råavloppsvatten
 • Avloppsvatten med fekalier
 • Spillvatten

Utrustning/funktion

 • Täthetsövervakning för motorrummet
 • Lindningstemperaturövervakning med bimetallsensor
 • Extern stavelektrod (tillval) för övervakning av tätningskammare
 • Enfasutförande med kondensatorkopplingsbox

Typnyckel

Ex:

Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O

PRO

Serienamn

V

Pumphjulstyp:

V = friströmshjul

C = enkanalhjul

06

Nominell anslutning tryckanslutning, t.ex. DN 65

D

Hydraulikutförande:

D = sugsidan borrad enligt DIN

N = sugsidan borrad enligt ANSI (North American Standard)

A

Materialutförande hydraulik

110

Hydraulbestämning

E

Ytkyld motor

A

Materialutförande motor

D

Tätning med två oberoende mekaniska axeltätningar

1

IE-verkningsgradsnivå, t.ex. 1 = IE1 (enligt IEC 60034-30)

X

Ex-godkännande:

X = ATEX

F = FM

C = CSA

2

Poltal

T

Utförande nätanslutning:

M = 1~

T = 3~

0015

Värde/10 = märkeffekt P2 i kW

5

Frekvens (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Nyckel för dimensioneringsspänning

O

Elektrisk tilläggsutrustning:

O = med fria kabeländar

F = nivåvippa med fri kabelände

A = nivåvippa med stickkontakt

P = med stickkontakt

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-30 min; S3 25 %
 • Kapslingsklass: IP68
 • Isolationsklass: F, alternativt H
 • Medietemperatur: 3 … 40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m

Material

 • Motorhus: EN-GJL-250
 • Hydraulhus: EN-GJL 250
 • Pumphjul: EN-GJL 250 eller EN-GJS-500-7
 • Statiska tätningar: NBR
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/MgSiO4
 • Axelände: Rostfritt stål 1.4021

Konstruktion

Dränkbar motorpump för avloppsvatten som översvämningsbart blockaggregat för stationär och transportabel våt installation samt stationär torr installation.

Hydraulik

Utgången på trycksidan består av horisontella flänsanslutningar. Den maximala torrsubstansen uppgår till 8 % (beroende på hydraulik). Friströms- och enkanalshjul används.

Motor

Motorerna som används är ytkylda motorer i enfasutförande och trefasutförande. För enfasmotorerna är kondensatorn monterad i ett separat automatikskåp. Inkopplingen görs effektberoende i direkt- eller Y-deltastart.

Kylningen av motorerna sker genom det omgivande mediet (pumpmedium eller luft). För detta avleds den avgivna värmen via motorhuset.

Motorerna kan användas i kontinuerlig drift (S1) när de är nedsänkta. I icke nedsänkt drift är driftsätten S1 (kontinuerlig drift), S2 (korttidsdrift) eller S3 (intermittent drift) möjliga, beroende på motoreffekten.

Därutöver är motorerna utrustade med följande övervakningsutrustning:

 • Täthetsövervakning motorrum Täthetsövervakningen meddelar inträngande vatten i motorrummet.
 • Termisk motorövervakning Den termiska motorövervakningen skyddar motorlindningen från överhettning. Som standard används bimetallsensorer för detta.

Dessutom kan motorn utrustas med en extern tätningskammarelektrod för övervakning av tätningskammaren. Denna meddelar om vatten tränger in i tätningskammaren genom den mekaniska tätningen på mediesidan.

Anslutningskabeln har som standard fria kabeländar, en längd på 10 m och är längsvattentät.

Tätning

Mellan motor och hydraulik sitter en tätningskammare med tätningen på medie- och motorsidan. Tätningskammaren är fylld med medicinsk vitolja. Tätningen på medie- och motorsidan sker med två mekaniska axeltätningar som roterar oberoende av varandra.

Leveransomfattning

 • Dränkbar motorpump för avloppsvatten med 10 m kabel
 • Drifts- och servicehandbok

Tillval

 • IE3-motorer
 • PTC-givare för lindningsövervakning
 • Statiska tätningar i FKM
 • Ceram-behandling C0 för hus och pumphjul
 • Specialspänning

Tillbehör

 • Påhängningsanordning eller pumpfot
 • Extern stavelektrod för övervakning av tätningskammaren
 • Automatikskåp, reläer och stickkontakter
 • Fästsatser med ankarbult
 • Kedjor

Driftsättning

Drift i våt installation med ej nedsänkt motor:

Ett byte av motorn är möjligt. Driftstiderna är då beroende av motorernas motormärkeffekt och definieras genom ”driftsätt för ej nedsänkt drift”. Dessa uppgifter måste hållas exakt!

 • Anvisningar för intermittent drift S3: Som standard är max. driftstid 2,5 min vid S3-drift (S3 25%). Om motorn sänks ned helt under vatten i minst 1 minut före återinkopplingen, vilket säkerställer att motorn är tillräckligt kyld, kan den maximala gångtiden vara 5 min vid S3-drift (S3 50%)!
 • Max. medietemperatur är 40 °C.

Torr installation:

En torr installation är möjlig. Driftstiderna är då beroende av motorernas motormärkeffekt och definieras genom ”driftsätt för ej nedsänkt drift”. Dessa uppgifter måste hållas exakt!

 • Max. medietemperatur är 40 °C.
 • Max. omgivningstemperatur är 40 °C (enligt EN 60335-1). Högre omgivningstemperaturer är möjliga på förfrågan.

Torrkörningsskydd:

Hydraulhuset måste alltid vara nedsänkt. Vid ojämna nivåer måste automatisk frånslagning ske när minsta vattennivå nås. Nivån anges i måttskisserna.

Horisontell installation:

En horisontell installation är inte möjlig!

Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Rexa PRO

Artikelnummer 6063548
Utgåva 2019-02
Sidantal 48
Språk sv
PDF (3 MB)

Wilo-Rexa PRO

Artikelnummer 6063548
Utgåva 2019-02
Sidantal 48
Språk en
PDF (3 MB)

Översikt

Översikt 2022 Internationell version

Utgåva 2024
Sidantal 74
Språk en
PDF (33 MB)

Certifikathäfte

Wilo-Rexa PRO

Artikelnummer 6069824
Utgåva 2022-11
Sidantal 32
Språk språkneutralt
PDF (14 MB)

Wilo-RexaNorm RE, Wilo-Rexa NORM, Wilo-RexaNorm RE (Bare shaft), Wilo-Rexa NORM (Bare shaft)

Artikelnummer 6074550
Utgåva 2022-11
Sidantal 40
Språk en
PDF (13 MB)

CE

CE 2117783-11

Sidantal 7
Språk språkneutralt
PDF (211 KB)

CE 2117787-12

Sidantal 7
Språk språkneutralt
PDF (253 KB)
Produkturval
Antal träffar: 93
1.1 … 10.5 kW
[93]
ProduktbeteckningRSK-nummerTryckanslutningMotormärkeffekt P2ExplosionsskyddNätanslutningFritt genomlopp för hydraulikenArtikelnummerCirkapris (utan moms)
Rexa PRO-C08-533A/41T025X540/O
-
DN 80/100
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
80 mm
6097797
Begär offert
Rexa PRO-C08-535A/40T035X540/O
-
DN 80/100
3,45 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
80 mm
6097796
Begär offert
Rexa PRO-C08-537A/40T045X540/O
-
DN 80/100
4,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
80 mm
6097795
Begär offert
Rexa PRO C05DA-322/EAD0X2-M0011-523-O
5885287
DN 50
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
45 mm
6076424
SEK 31.630,-
Rexa PRO C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O
5885292
DN 50
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076425
SEK 26.820,-
Rexa PRO C05DA-324/EAD0X2-M0011-523-O
5885288
DN 50
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
45 mm
6076426
SEK 32.620,-
Rexa PRO C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O
5885293
DN 50
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076427
SEK 27.830,-
Rexa PRO C05DA-326/EAD0X2-M0015-523-O
5885289
DN 50
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
45 mm
6076428
SEK 35.940,-
Rexa PRO C05DA-326/EAD1X2-T0015-540-O
5885294
DN 50
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076429
SEK 29.000,-
Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O
5885295
DN 50
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076430
SEK 31.290,-
Rexa PRO C05DA-329/EAD1X2-T0025-540-O
5885296
DN 50
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6076431
SEK 32.170,-
Rexa PRO C06DA-342/EAD1X2-T0025-540-O
5885297
DN 65/80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077700
SEK 39.190,-
Rexa PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O
5885298
DN 65/80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077701
SEK 39.950,-
Rexa PRO C06DA-345/EAD1X2-T0025-540-O
5885299
DN 65/80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077702
SEK 40.720,-
Rexa PRO C06DA-346/EAD1X2-T0039-540-O
5885300
DN 65/80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077703
SEK 43.520,-
Rexa PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O
5885301
DN 65/80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077704
SEK 44.270,-
Rexa PRO C06DA-349/EAD1X2-T0039-540-O
5885302
DN 65/80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
45 mm
6077705
SEK 45.050,-
Rexa PRO C08DA-412/EAD0X2-M0011-523-O
5885317
DN 80
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
55 mm
6078834
Begär offert
Rexa PRO C08DA-412/EAD1X2-T0011-540-O
5885318
DN 80
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078833
SEK 35.940,-
Rexa PRO C08DA-413/EAD0X2-M0015-523-O
5885319
DN 80
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
55 mm
6078836
Begär offert
Rexa PRO C08DA-413/EAD1X2-T0015-540-O
5885320
DN 80
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078835
SEK 36.720,-
Rexa PRO C08DA-415/EAD1X2-T0025-540-O
5885321
DN 80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078837
SEK 39.120,-
Rexa PRO C08DA-417/EAD0X4-M0011-523-O
5885323
DN 80
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
55 mm
6078839
Begär offert
Rexa PRO C08DA-417/EAD1X4-T0011-540-O
5885324
DN 80
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078838
SEK 40.320,-
Rexa PRO C08DA-418/EAD0X4-M0015-523-O
5885325
DN 80
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
55 mm
6078841
Begär offert
Rexa PRO C08DA-418/EAD1X4-T0015-540-O
5885326
DN 80
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
55 mm
6078840
SEK 41.080,-
Rexa PRO C08DA-432/EAD1X2-T0025-540-O
5885303
DN 80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078110
SEK 42.990,-
Rexa PRO C08DA-433/EAD1X2-T0025-540-O
5885304
DN 80
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078111
SEK 43.720,-
Rexa PRO C08DA-434/EAD1X2-T0039-540-O
5885305
DN 80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078112
SEK 48.090,-
Rexa PRO C08DA-435/EAD1X2-T0039-540-O
5885306
DN 80
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078113
SEK 48.890,-
Rexa PRO C08DA-436/EAD1X2-T0050-540-O
5885307
DN 80
5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078153
SEK 51.620,-
Rexa PRO C08DA-437/EAD1X2-T0050-540-O
5885308
DN 80
5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6078154
SEK 52.420,-
Rexa PRO C10DA-512/EAD0X4-M0011-523-O
5885327
DN 100
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
100 mm
6076766
Begär offert
Rexa PRO C10DA-512/EAD1X4-T0011-540-O
5885309
DN 100
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076767
SEK 59.270,-
Rexa PRO C10DA-513/EAD0X4-M0015-523-O
5885328
DN 100
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
100 mm
6076768
Begär offert
Rexa PRO C10DA-513/EAD1X4-T0015-540-O
5885310
DN 100
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076769
SEK 60.010,-
Rexa PRO C10DA-514/EAD1X4-T0025-540-O
5885311
DN 100
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076770
SEK 62.630,-
Rexa PRO C10DA-516/EAD0X4-T0035-540-O
5885312
DN 100
3,45 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076771
SEK 65.390,-
Rexa PRO C10DA-518/EAD0X4-T0035-540-O
5885313
DN 100
3,45 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076772
SEK 66.130,-
Rexa PRO C10DA-518/EAD0X4-T0045-540-O
5885315
DN 100
4,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
100 mm
6076773
SEK 75.750,-
Rexa PRO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O
5885456
DN 50
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064718
SEK 32.060,-
Rexa PRO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O
5884832
DN 50
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064719
SEK 26.620,-
Rexa PRO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O
-
DN 50
1,1 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064720
Begär offert
Rexa PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O
5884833
DN 50
1,1 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064721
SEK 26.810,-
Rexa PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O
5885457
DN 50
1,5 kW
ja
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064722
SEK 36.640,-
Rexa PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O
5884834
DN 50
1,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064723
SEK 27.120,-
Rexa PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O
5884835
DN 50
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064724
SEK 29.040,-
Rexa PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O
5884836
DN 50
2,5 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064725
SEK 29.380,-
Rexa PRO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O
5884837
DN 50
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064726
SEK 30.250,-
Rexa PRO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O
5884838
DN 50
3,9 kW
ja
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064727
SEK 30.410,-