Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Yonos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Analoga och digitala gränssnitt erbjuder möjligheten för anslutning till fastighetsautomationen. 

Dina fördelar
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Analoga och digitala gränssnitt erbjuder möjligheten för anslutning till fastighetsautomationen. 

Wilo-Yonos GIGA2.0-I är en elektroniskt reglerad inline-pump med torr motor som är lämplig för att pumpa stora mängder vatten över stora uppfordringshöjder. Tack vare IE5 EC-motorteknik och beprövad pumphydraulik (MEI ≥0,4) erbjuder den i lika hög grad energieffektivitet och tillförlitlighet. Med hjälp av den välkända gröna-knappen-tekniken, en tydlig menyhantering och en överskådlig färgdisplay är den mycket enkel att använda. Analoga och digitala gränssnitt erbjuder möjligheten för anslutning till fastighetsautomationen.

Rekommenderade servicetjänsterSpeciella egenskaper/produktfördelar

 • Hög energieffektivitet tack vare IE5 EC-motorteknik och beprövad pumphydraulik (MEI ≥0,4)
 • Lätt att använda med tydlig menyhantering i färgdisplay och gröna-knappen-teknik
 • Hög tillförlitlighet tack vare modern drivningsteknik och beprövad pumphydraulik
 • Redo för anslutning till fastighetsautomation via analoga och digitala gränssnitt och CIF-moduler
Seriebeskrivning
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Konstruktion

Inline-pump med hög effektivitet med EC-motor och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor. Utförande som enstegscentrifugalpump med flänsanslutning och mekanisk axeltätning.

Användning

Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykolblandningar utan slipande ämnen i värme-, kallvatten- och kylanläggningar.

Utrustning/funktion

Reglersätt:

 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Konstant varvtal
 • Användardefinierad PID-regulator

Manuella inställningar:

 • Inställning av reglersätt
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera digital ingång
 • Parametrera reläutgångar
 • Tvillingpumpsfunktion (när 2 enkelpumpar ska drivas som dubbelpump)
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningarna

Automatiska funktioner:

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på reglersätt
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel
 • Integrerat fullständigt motorskydd

Externa styringångar och styrutgångar och deras funktioner

 • 1 analog ingång:
  • Signaltyper: 0–10 V, 2–10 V,0–20 mA, 4–20 mA
  • Användning: endast sensorvärde från differenstrycksgivare (installerad seriellt på pumpen som standard)
 • 1 analog ingång:
  • Signaltyper: 0–10 V, 2–10 V,0–20 mA, 4–20 mA
  • Användning: endast extern börvärdesgivare
 • 1 digital ingång:
  • Styringång för funktion "Ext. AV"
 • 2x reläutgångar:
  • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
  • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri växlande kontakt)
 • Wilo Net
  • För tvillingpumpsreglering av 2 enkelpumpar

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus "Driftsindikering":
  • Aktuellt reglersätt
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Är-varvtal
  • Ärflöde
  • Elektrisk effektförbrukning
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus "Indikering av fel" (röd displayfärg):
  • Felkoder
 • Displaystatus "Indikering av varning" (gul displayfärg):
  • Varningskoder
 • Displaystatus "Processindikering" (blå displayfärg):
 • Displaystatus "Fastighetsautomationskommunikation" (blå displayfärg):
 • Sammanfattning av aktiva fastighetsautomationsparametrar (överföringshastighet, adress etc.)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri växlande kontakt)

Dataöverföring

 • Fungerar med motsvarande tillhörande Wilo-CIF-moduler:
  • Seriellt digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
  • Seriellt digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
  • Seriellt digitalt gränssnitt för Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RJ45
  • Seriellt digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet LONWorks
  • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler
  • Seriellt digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler

Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar i byxrör)

 • Huvud-/reservdrift (tidsstyrt pumpskifte)
 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastning)

Utrustning

 • Pumphydraulik med hydraulisk lägsta effektivitetsindex MEI ≥ 0,4
 • EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2
 • Fläns PN 16 – enligt EN 1092-2
 • Tryckmätningsanslutningar (R 1/8) för monterad differenstryckgivare (utförande ...-R1 utan differenstryckgivare)
 • Kondensavledningshål i lanternan och i motorhuset som standard (förslutna vid leverans)
 • Avluftningsventil på lanternan
 • Vridbar färggrafikdisplay (2 tum) med grön knapp och en knapp
 • 6 kabelgenomföringar för anslutning av spänningsförsörjning samt binära och analoga ingångar (2 kabelgenomföringar försedda med kabelförskruvningar från fabrik)
 • Valfritt användbar CIF-modul-anslutningsställe

Typnyckel

Exempel

Wilo-Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/M-4,0-xx

Yonos GIGA

Pumpbeteckning

2.0

Andra generationen

-I

Inline-enkelpump

65

Nominell flänsbredd DN

1-20

Uppfordringshöjd i [m]

M-

Variant med spänningsförsörjning 1~230 V

4,0

Motormärkeffekt i kW

-xx

Variant, t.ex. -R1

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde för mediet -20 °C till +120 °C
 • Omgivningstemperatur till +50 °C
 • Mekanisk tätning för pumpning av vatten upp till Tmax. = +120 °C. Upp till T ≤ +40 °C är en tillsats av glykol på 20 % till 40 % av volymen tillåten. Vid vatten-glykol-blandningar med en glykolandel på > 40 % och högst 50 volym-% och en medietemperatur på > +40 °C och högst +120 °C eller andra media som avviker från vatten ska en alternativ mekanisk tätning tillhandahållas. Vid användning av vatten-glykol-blandningar rekommenderas generellt en S1-variant med motsvarande mekanisk tätning.
 • Nätanslutningsspänningar:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Variant M-: 1~220 V ... 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Uppfyllelse av den elektromagnetiska kompatibiliteten utan ytterligare åtgärder:
  • Störningssändning för bostäder enligt EN 61800-3:2018
  • Störstabilitet für industrimiljö enligt EN 61800-3:2018
 • Kapslingsklass IP55
 • Nominell flänsbredd DN 32 till DN 125
 • Max. driftstryck 16 bar till +120 °C

Material

 • Pumphus och mellanstycke: EN-GJL-250;
 • Pumphus och lanterna/motorfläns har katodisk beläggning som standard
 • Pumphjul (beroende på typ): PPO-GF30 (DN 32 ... DN 80) eller EN-GJL-200 (DN 100 ... DN 125)
 • Axel: 1.4057
 • Mekanisk tätning: AQ1EGG; andra mekaniska axeltätningar på förfrågan

Konstruktion

 • Inline-pump med EC-motor med hög energieffektivitetsklass i IE5 enligt IEC 60034-30-2, lägsta hydrauliska effektivitetsindex MEI ≥ 0,4 och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor.
 • Enstegscentrifugalpump med odelad axel i blockkonstruktion
 • Spiralhus i Inline-konstruktion (sug- och tryckanslutning med likadana flänsar på en linje)
 • Vridbar grafisk färgdisplay (2 tum) med manövrering med en knapp
 • Inbyggt motorskydd

Leveransomfattning

 • Pump
 • Monterings- och skötselanvisning samt försäkran om överensstämmelse

Tillval

 • Variant …-R1 utan differenstryckgivare
 • Variant …-S1 med mekaniska specialaxeltätningar

Tillbehör

 • 3 konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad
 • Blindfläns för tvillingpumpshus
 • CIF-Modul PLR
 • CIF-modul LON
 • CIF-modul BACnet MS/TP
 • CIF-modul Modbus RTU
 • CIF-modul CANopen
 • CIF-modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
 • Anslutning M12 RJ45 CIF-Ethernet
 • Differenstrycksgivare 2–10 V
 • Differenstrycksgivare 4–20 mA
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2227303
Utgåva 2023-08
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 432
PDF (11 MB)

Certifikathäfte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2216678
Utgåva 2022-11
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 52
PDF (22 MB)

Certifikat REACH

REACH-förordning

Utgåva 2021-05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 4
PDF (262 KB)

Produkturval
Antal träffar: 288
ProduktbeteckningRSK-nummerMEIIENominell anslutning för flänsMekanisk tätningBygglängd l0Motormärkeffekt P2FasArtikelnummer
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
5746486
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207029
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207079
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207104
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207054
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55
5745902
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204971
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205093
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205154
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205032
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55
5746487
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207028
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207078
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207103
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207053
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
5745903
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204970
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205092
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205153
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205031
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
5746488
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207027
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207077
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207102
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207052
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1
5745904
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204969
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205091
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205152
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-S1
5746555
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205030
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1
5746489
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207026
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207076
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207101
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207051
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5
5745905
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204968
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205090
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205151
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-S1
5746556
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205029
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5
5746490
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207025
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207075
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207100
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207050
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2
5745906
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2204973
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1
-
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2205095
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205156
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-S1
-
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205034
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37
5746491
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207034
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1
-
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207084
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207109
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-S1
-
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207059
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55
5745907
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2204977
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1
-
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2205099
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1-S1
-
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205160
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-S1
-
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205038
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55
5746492
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207033
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-R1
-
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207083