Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Voda Dirt avskiljare F | Wilo

Voda Dirt avskiljare F

Seriebeskrivning
Wilo-Voda Dirt 65F

Konstruktion

Smutsavskiljare med flänsanslutning.

Användning

• Slutna värme- och kylanläggningar.

Typnyckel

Exempel

Voda Dirt 50F

Voda Dirt

Produktbeteckning smutsavskiljare

F

Flänsanslutning

50

Anslutning (DN)

Tekniska data

  • Maximalt driftstryck: 10 bar
  • Lämplig för anläggningar med en maximal flödestemperatur på 120 °C
  • Clean Dual Zone-tekniken kan stå emot hastigheter på det mediet på upp till 3 m/s. För en effektiv separationsprestanda ska en maximal hastighet på 1,5 m/s hållas.
  • Lämplig för tillsats av upp till 50 % glykolbaserat frostskyddsmedel
  • Enligt tryckutrustningsdirektiv 2014/68/EU