Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo

Wilo-Stratos PICO-Z

Maximal hygien och energieffektivitet i tappvarmvattencirkulationen.

Dina fördelar
Wilo-Stratos PICO-Z

Maximal hygien och energieffektivitet i tappvarmvattencirkulationen.

Wilo-Stratos PICO-Z är den idealiska cirkulationspumpen för tappvarmvattenförsörjning i två- eller flerfamiljshus samt i mindre byggnader med en blandning av bostäder och kommersiella lokaler. Med ett pumphus av rostfritt stål, detektering av och stöd för termisk desinfektion i tappvarmvattenreservoaren erbjuder pumpen optimal hygienisk säkerhet för hela tappvarmvattensystemet. Tack vare Wilo-Connector går den elektriska installationen snabbt och den kan tas i drift i fabriksinställning med ett klick. Den högeffektiva pumpen som är utrustad med EC-motor ger tillsammans med det manuella eller temperaturstyrda driftsättet alla möjligheter till reduktion av den individuella effektförbrukningen. Den stora färgdisplayen och en överskådlig inställningsmeny i kombination med gröna-knappen-teknik gör det mycket bekvämt att manövrera pumpen.Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Pumphus av rostfritt stål, detektering av och stöd för termisk desinfektion för maximal hygien i tappvarmvattensystem​
 • Behovsanpassad, energisparande försörjning genom temperaturstyrt eller manuellt driftsätt​
 • Stor färgdisplay, överskådlig inställningsmeny och gröna-knappen-teknik för enkel användning​
 • Enkel elektrisk installation med Wilo-Connector​
 • Aktuella parametrar som temperatur, flöde, effektförbrukning och förbrukade kilowattimmar alltid inom nära räckhåll​
 • Driftsättning med ett klick via temperaturreglering som fabriksinställning​
 • Tillval: Kommunikation genom extern tilläggsmodul
Seriebeskrivning
Wilo-Stratos PICO-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor och skruvförband, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsreglering.

Användning

VVC-system för industri och Building Services.

Utrustning/funktion

Driftsätt

 • T-const. för temperaturstyrt läge
 • Δ p-c för konstant differenstryck
 • Konstant varvtal (n-const.)

Manuella funktioner

 • Inställning av drifttyp
 • Inställning av pumpeffekten (uppfordringshöjd)
 • Inställning av den lägsta temperaturen
 • Inställning av det lägsta flödet
 • Pumpavluftning
 • Manuell omstart
 • Reset-funktion för återställning av elmätaren
 • Reset-funktion för återställning till fabriksinställningarna
 • Knapplås för att spärra inställningarna

Automatiska funktioner

 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på drifttyp
 • Temperaturstyrning för att hålla returtemperaturen konstant i VVC-systemet
 • Termisk desinfektionsrutin (registrering och stöd av den termiska desinfektionen av varmvattenberedaren)
 • Automatisk avluftningsfunktion
 • Automatisk omstart

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Växlande indikering:
  • Aktuellt flöde Q [m³/h]
  • Aktuell uppfordringshöjd H i [m]
  • Aktuellt varvtal n [1/min]
  • Effektförbrukning P [W]
  • Energiförbrukning W [kWh]
  • Aktuell temperatur T [°C]
 • Displaystatus för varningsmeddelanden (gul display) och felmeddelanden (röd display), vardera med felkod och beskrivning i klartext
 • Displaystatus för processvisning (blå display):
  • Pumpavluftning
  • Manuell omstart
 • Status-LED:
  • Grön LED: Felfri drift
  • Blå LED: Pumpkommunikation med extern modul

Utrustning

 • Nyckelgrepp på pumphuset
 • Elektro-snabbkoppling med Wilo-Connector
 • Blockeringssäker motor
 • Partikelfilter
 • Värmeisolering som standard
 • Wilo-Connectivity Interface för externa moduler

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Stratos PICO-Z 20/0,5-4

Stratos PICO

Högeffektiv pump (unionskopplad pump), elektroniskt reglerad

-Z

Tappvarmvattencirkulation

20/

Nominell anslutning

0,5-4

Uppfordringshöjd [m]

Tekniska data

 • Medietemperatur +2 °C till +95 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband G1¼, G1½, G2
 • Max. driftstryck 10 bar

Material

 • Pumphus: rostfritt stål
 • Värmeisolering: Polypropylen
 • Pumphjul: Plast
 • Axel: Oxiderad keramik
 • Lager: Kol, plastimpregnerat

Leveransomfattning

 • Pump
 • Värmeisolering
 • Wilo-Connector
 • Tätningar
 • Monterings- och skötselanvisning

Tillbehör

 • Skruvförband
 • Mellanbit
 • Wilo-Connector med 2 m anslutningskabel och jordad kontakt
 • Vinklad kontakt med 2 m anslutningskabel
 • Wilo-Smart Connect-modul BT
 • Wilo-Connect-modul BMS
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos PICO-Z

Artikelnummer 4258257
Utgåva 2023-02
Sidantal 36
Språk en
PDF (5 MB)

Wilo-Stratos PICO-Z

Artikelnummer 4258257
Utgåva 2023-02
Sidantal 32
Språk sv
PDF (4 MB)

Wilo-Stratos PICO-Z

Artikelnummer 4252893
Utgåva 2022-11
Sidantal 80
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (20 MB)

Översikt

Översikt 2022 Internationell version

Utgåva 2024
Sidantal 74
Språk en
PDF (33 MB)

CE

CE 2223547-01

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (221 KB)