Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo

Wilo-Stratos PICO-Z

Maximal hygien och energieffektivitet i tappvarmvattencirkulationen.

Dina fördelar
Wilo-Stratos PICO-Z

Maximal hygien och energieffektivitet i tappvarmvattencirkulationen.

Wilo-Stratos PICO-Z är den idealiska cirkulationspumpen för tappvarmvattenförsörjning i två- eller flerfamiljshus samt i mindre byggnader med en blandning av bostäder och kommersiella lokaler. Med ett pumphus av rostfritt stål, detektering av och stöd för termisk desinfektion i tappvarmvattenreservoaren erbjuder pumpen optimal hygienisk säkerhet för hela tappvarmvattensystemet. Tack vare Wilo-Connector går den elektriska installationen snabbt och den kan tas i drift i fabriksinställning med ett klick. Den högeffektiva pumpen som är utrustad med EC-motor ger tillsammans med det manuella eller temperaturstyrda driftsättet alla möjligheter till reduktion av den individuella effektförbrukningen. Den stora färgdisplayen och en överskådlig inställningsmeny i kombination med gröna-knappen-teknik gör det mycket bekvämt att manövrera pumpen.Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Pumphus av rostfritt stål, detektering av och stöd för termisk desinfektion för maximal hygien i tappvarmvattensystem​
 • Behovsanpassad, energisparande försörjning genom temperaturstyrt eller manuellt driftsätt​
 • Stor färgdisplay, överskådlig inställningsmeny och gröna-knappen-teknik för enkel användning​
 • Enkel elektrisk installation med Wilo-Connector​
 • Aktuella parametrar som temperatur, flöde, effektförbrukning och förbrukade kilowattimmar alltid inom nära räckhåll​
 • Driftsättning med ett klick via temperaturreglering som fabriksinställning​
 • Tillval: Kommunikation genom extern tilläggsmodul
Seriebeskrivning
Wilo-Stratos PICO-Z

Konstruktion

Cirkulationspump med våt motor och skruvförband, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsreglering.

Användning

VVC-system för industri och Building Services.

Utrustning/funktion

Driftsätt

 • T-const. för temperaturstyrt läge
 • Δ p-c för konstant differenstryck
 • Konstant varvtal (n-const.)

Manuella funktioner

 • Inställning av drifttyp
 • Inställning av pumpeffekten (uppfordringshöjd)
 • Inställning av den lägsta temperaturen
 • Inställning av det lägsta flödet
 • Pumpavluftning
 • Manuell omstart
 • Reset-funktion för återställning av elmätaren
 • Reset-funktion för återställning till fabriksinställningarna
 • Knapplås för att spärra inställningarna

Automatiska funktioner

 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på drifttyp
 • Temperaturstyrning för att hålla returtemperaturen konstant i VVC-systemet
 • Termisk desinfektionsrutin (registrering och stöd av den termiska desinfektionen av varmvattenberedaren)
 • Automatisk avluftningsfunktion
 • Automatisk omstart

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Växlande indikering:
  • Aktuellt flöde Q [m³/h]
  • Aktuell uppfordringshöjd H i [m]
  • Aktuellt varvtal n [1/min]
  • Effektförbrukning P [W]
  • Energiförbrukning W [kWh]
  • Aktuell temperatur T [°C]
 • Displaystatus för varningsmeddelanden (gul display) och felmeddelanden (röd display), vardera med felkod och beskrivning i klartext
 • Displaystatus för processvisning (blå display):
  • Pumpavluftning
  • Manuell omstart
 • Status-LED:
  • Grön LED: Felfri drift
  • Blå LED: Pumpkommunikation med extern modul

Utrustning

 • Nyckelgrepp på pumphuset
 • Elektro-snabbkoppling med Wilo-Connector
 • Blockeringssäker motor
 • Partikelfilter
 • Värmeisolering som standard
 • Wilo-Connectivity Interface för externa moduler

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Stratos PICO-Z 20/0,5-4

Stratos PICO

Högeffektiv pump (unionskopplad pump), elektroniskt reglerad

-Z

Tappvarmvattencirkulation

20/

Nominell anslutning

0,5-4

Uppfordringshöjd [m]

Tekniska data

 • Medietemperatur +2 °C till +95 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband G1¼, G1½, G2
 • Max. driftstryck 10 bar

Material

 • Pumphus: rostfritt stål
 • Värmeisolering: Polypropylen
 • Pumphjul: Plast
 • Axel: Oxiderad keramik
 • Lager: Kol, plastimpregnerat

Leveransomfattning

 • Pump
 • Värmeisolering
 • Wilo-Connector
 • Tätningar
 • Monterings- och skötselanvisning

Tillbehör

 • Skruvförband
 • Mellanbit
 • Wilo-Connector med 2 m anslutningskabel och jordad kontakt
 • Vinklad kontakt med 2 m anslutningskabel
 • Wilo-Smart Connect-modul BT
 • Wilo-Connect-modul BMS
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos PICO-Z

Artikelnummer 4258257
Utgåva 2023-02
Sidantal 32
PDF (4 MB)

Wilo-Stratos PICO-Z

Artikelnummer 4252893
Utgåva 2022-11
Sidantal 80
PDF (20 MB)

CE

CE 2223547-01

Sidantal 6
PDF (221 KB)