Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Voda Air separatörer | Wilo

Voda Air separatörer

Luftavskiljaren för ökad komfort och högre kapacitet.

Dina fördelar
Wilo-Voda Air 1"

Luftavskiljaren för ökad komfort och högre kapacitet.

Wilo-Voda Air är den perfekta lösningen för kontinuerlig avluftning av slutna värme- och kylvattenkretsar i kommersiella fastigheter. Luftavskiljaren möjliggör fullständigt avlägsnande av luft i stora, förslutna värme- och kylvattenanläggningar, och förlänger på detta sätt livslängden på pumpar, styrutrustning och andra anläggningstillbehör. Wilo-Voda Air tillhandahåller dessutom fördelar vid användning i gamla system eller vid ombyggnad av ett öppet system till ett slutet.


Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Högre effektivitet för värme- och kylvattenanläggningarna tack vare flottörventilens intelligenta ”öppen-stängd”-princip
 • Hög tillförlitlighet och mindre underhållsarbete tack vare avlägsnande av fri luft från anläggningen
 • Ingen fara för vattenförorening med hjälp av den avsmalnande formen samt det stora avståndet mellan vattenytan och avluftningsventilen
 • Reducerad ljudnivå tack vare effektiv avluftning
Seriebeskrivning

Konstruktion

Luftavskiljare med flänsanslutning.

Användning

 • Värmeanläggningar
 • Kylanläggningar

Typnyckel

Exempel

Voda Air 50F

Voda Air

Produktbeteckning luftavskiljare

F

Flänsanslutning

50

Anslutning (DN)

Tekniska data

 • Maximalt driftstryck: 10 bar
 • Lämplig för anläggningar med en maximal flödestemperatur på 120 °C
 • Dual Zone-tekniken kan stå emot hastigheter på det mediet på upp till 3 m/s. För en effektiv separationsprestanda

ska en maximal hastighet på 1,5 m/s hållas

 • Lämplig för tillsats av upp till 50 % glykolbaserat frostskyddsmedel
 • Enligt tryckutrustningsdirektiv 2014/68/EU