Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Rexa UNI | Wilo

Wilo-Rexa UNI

För hantering av avloppsvatten i mindre kommersiella byggnader.

Dina fördelar
Wilo-Rexa UNI

För hantering av avloppsvatten i mindre kommersiella byggnader.

Wilo-Rexa UNI är lämplig som en instegsmodell för mindre kommersiella byggnader för hantering av avloppsvatten (enligt EN 12050-1). För detta ändamål kan pumpen transporteras i en mängd olika tillämpningar eller användas i pumpschaktet som en Wilo-systemlösning. Den nya vortexhydrauliken med korrosionsresistent kompositmaterial och slät yta erbjuder hög tillförlitlighet och gör pumpen universellt användbar för olika medier. Installationen är mycket enkel på grund av den låga vikten, kondensatorn integrerad i enfasmotorn och fästelementen integrerade i flänsen. Underhållet är mycket enkelt tack vare direkt åtkomst till de viktigaste komponenterna. På grund av de dubbla tätningarna och den stora tätningskammaren kan underhållsintervallen förlängas. Wilo-Rexa UNI kan styras via Wilo-Control-automatikskåp och integreras i befintliga fastighetsautomationer. Med Wilo-Rexa UNI visar Wilo återigen sitt innovativa ledarskap och understryker sin systemkompetens genom integrering av enkelpumpar, pumpschakt och styrningar i överordnade system.

Rekommenderade servicetjänster


Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Hög tillförlitlighet på grund av korrosionsfri hydraulik för universell användning och olika medier
 • Enkel installation tack vare låg vikt, integrerad kondensator vid enfasmotor samt fläns med integrerade fästen
 • Optimal verkningsgrad och driftsäker tack vare friströmshydraulik och släta ytor
 • Snabbt underhåll tack vare direkt åtkomst till tätningskammare och pumphus
 • Långt underhållsintervall tack vare dubbel tätning och en tätningskammare med stor volym
Seriebeskrivning
Wilo-Rexa UNI

Konstruktion

Dränksäker pump för stationär och transportabel våt installation vid intermittent drift.

Vätskor

För pumpning i kommersiella områden i:

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Spillvatten (med små mängder sand och grus)
 • Spillvatten, något surt, med ett pH-värde >4,5
 • Den dränksäkra pumpen Rexa UNI ... B/ och Rexa UNI ... K/ lämpar sig dessutom för pumpning av:
  • Sjö- och havsvattenNaCl-halt (koksalt): max. 30 g/l till 20 °C
  • Badvatten, maximal klorhalt: 400 mg/l
  • Spillvatten, lätt surt, med ett pH-värde >3,5

Matning av avloppsvatten enligt (DIN) SS-EN 12050

Pumparna uppfyller kraven enligt SS-EN 12050-1.

Utrustning/funktion

 • Termisk motorövervakning med bimetallsensor
 • Enfasväxelströmsmotor med självreglerande termisk motorövervakning
 • Enfasväxelströmsmotor med integrerad kondensator
 • Trefasväxelströmsmotor med motorskyddsbrytare (utförande P och A)
 • Påmonterad nivåvippa (utförande A)

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Rexa UNI V05B/T06-540/P

Rexa

Dränkbar motorpump för avloppsvatten

UNI

Serie

V

Friströmshjul

05

Nominell bredd för tryckanslutningen

 • 05 = DN 50
 • 06 = DN 50/65

B

Utförande:

 • Utan = standardutförande
 • B = utförande i V4A
 • K = utförande i V4A och med kylmantel

T

Utförande nätanslutning:

 • M = 1~
 • T = 3~

06

/10 = märkeffekt P i kW

5

Frekvens nätanslutning: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz

40

Nyckel för dimensioneringsspänning

A

Elektrisk tilläggsutrustning:

 • Utan = med fri kabelände
 • P = med stickkontakt
 • A = med flottörbrytare och stickkontakt

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt, nedsänkt: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt:
  • Rexa UNI ...: S2-15 min, S3 10 %
  • Rexa UNI ... B/ ...:S2-15 min, S3 10 %
  • Rexa UNI ... K/ ...:S1
 • Kapslingsklass: IP68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3 till 40 °C (37 till 104 °F)
 • Medietemperatur, max: 60 °C (140 °F) i 3 min

Material

Wilo-Rexa UNI V05 ...

 • Hydraulhus: PP-GF30
 • Pumphjul: PP-GF30
 • Motorhus: 1.4301 (AISI 304)
 • Kylmantel: −
 • Axelände: 1.4401 (AISI 316)
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/Cr
 • Statisk tätning: NBR (nitril)

Wilo-Rexa UNI V05 ... B/ ...

 • Hydraulhus: PP-GF30
 • Pumphjul: PP-GF30
 • Motorhus: 1.4401 (AISI 316)
 • Kylmantel: −
 • Axelände: 1.4401 (AISI 316)
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/Cr
 • Statisk tätning: NBR (nitril)

Wilo-Rexa UNI V06 ...

 • Hydraulhus: PP-GF30
 • Pumphjul: PP-GF30
 • Motorhus: 1.4301 (AISI 304)
 • Kylmantel: −
 • Axelände: 1.4401 (AISI 316)
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/Cr
 • Statisk tätning: NBR (nitril)

Wilo-Rexa UNI V06 ... B/ ...

 • Hydraulhus: PP-GF30
 • Pumphjul: PP-GF30
 • Motorhus: 1.4401 (AISI 316)
 • Kylmantel: −
 • Axelände: 1.4401 (AISI 316)
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/Cr
 • Statisk tätning: NBR (nitril)

Wilo-Rexa UNI V06 ... K/ ...

 • Hydraulhus: PP-GF30
 • Pumphjul: PP-GF30
 • Motorhus: 1.4401 (AISI 316)
 • Kylmantel: 1.4401 (AISI 316)
 • Axelände: 1.4401 (AISI 316)
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/Cr
 • Statisk tätning: NBR (nitril)

Konstruktion

Rexa UNI V ... /M .../P

Avloppspump med friströmshjul och horisontell flänsanslutning. Flänsanslutning som kombifläns med integrerad fastsättning och plantätning. Hydraulhus och pumphjul i sampolymer. Ytkyld 1~-motor med inbyggd driftskondensator och självreglerande termisk motorövervakning. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning. Motorhus av rostfritt stål. Löstagbar anslutningskabel med jordad kontakt.

Rexa UNI V ... /M .../A och Rexa UNI V ... B/M .../A

Avloppspump med friströmshjul och horisontell flänsanslutning. Flänsanslutning som kombifläns med integrerad fastsättning och plantätning. Hydraulhus och pumphjul i sampolymer. Ytkyld 1~-motor med inbyggd driftskondensator och självreglerande termisk motorövervakning. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning. Motorhus av rostfritt stål. Löstagbar anslutningskabel med nivåvippa och jordad kontakt.

Rexa UNI V ... K/M .../A

Avloppspump med friströmshjul och horisontell flänsanslutning. Flänsanslutning som kombifläns med integrerad fastsättning och plantätning. Hydraulhus och pumphjul i sampolymer. 1~-motor (mantelkylning) med inbyggd driftskondensator och självreglerande termisk motorövervakning. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning. Motorhus och kylmantel i rostfritt stål. Löstagbar anslutningskabel med nivåvippa och jordad kontakt.

Rexa UNI V ... /T .../A

Avloppspump med friströmshjul och horisontell flänsanslutning. Flänsanslutning som kombifläns med integrerad fastsättning och plantätning. Hydraulhus och pumphjul i sampolymer. Ytkyld 3~-motor med termisk motorövervakning. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning. Motorhus av rostfritt stål. Löstagbar anslutningskabel med CEE-kontakt. Nivåvippa och termisk motorövervakning är anslutna till CEE-kontakten.

Rexa UNI V ... /T ... och Rexa UNI V ... B/T ...

Avloppspump med friströmshjul och horisontell flänsanslutning. Flänsanslutning som kombifläns med integrerad fastsättning och plantätning. Hydraulhus och pumphjul i sampolymer. Ytkyld 3~-motor med termisk motorövervakning. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning. Motorhus av rostfritt stål. Löstagbar anslutningskabel med fri kabelände.

Rexa UNI V ... K/T ...

Avloppspump med friströmshjul och horisontell flänsanslutning. Flänsanslutning som kombifläns med integrerad fastsättning och plantätning. Hydraulhus och pumphjul i sampolymer. 3~-motor (mantelkylning) med termisk motorövervakning. Oljefylld tätningskammare med dubbel tätning. Motorhus och kylmantel i rostfritt stål. Löstagbar anslutningskabel med fri kabelände.

Leveransomfattning

 • Pump
 • Monterings- och skötselanvisning

Tillbehör

 • Anslutningskabel med fast kabellängd:
  • 1~-motor: till max. 30 m (98 ft).
  • 3~-motor: till max. 50 m (164 ft).
 • Påhängningsanordning för våt installation
 • Nivåregleringar
 • Monteringstillbehör och kedjor
 • Automatikskåp, reläer och stickkontakter
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Rexa UNI

Artikelnummer 6082109
Utgåva 2021-07
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 28
PDF (4 MB)

Certifikathäfte

Wilo-Rexa UNI

Artikelnummer 6082102
Utgåva 2022-08
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 16
PDF (7 MB)

Produkturval
Antal träffar: 38
ProduktbeteckningRSK-nummerTryckanslutningMotormärkeffekt P2Längd anslutningskabelNätanslutningArtikelnummerCirkapris (utan moms)
Rexa UNI V05/M04-523/A
5885361
DN 50
0,37 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082114
SEK 11.930,-
Rexa UNI V05/M04-523/P
5885354
DN 50
0,37 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082113
SEK 10.950,-
Rexa UNI V05/M06-523/A
5885366
DN 50
0,55 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082118
SEK 15.220,-
Rexa UNI V05/M06-523/P
5885365
DN 50
0,55 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082117
SEK 14.230,-
Rexa UNI V05/M08-523/A
5885370
DN 50
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082122
SEK 19.760,-
Rexa UNI V05/M08-523/P
5885369
DN 50
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082121
SEK 18.790,-
Rexa UNI V05/T04-540
5885362
DN 50
0,37 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082115
SEK 10.860,-
Rexa UNI V05/T04-540/A
5885364
DN 50
0,37 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082116
SEK 17.830,-
Rexa UNI V05/T06-540
5885367
DN 50
0,55 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082119
SEK 14.140,-
Rexa UNI V05/T06-540/A
5885368
DN 50
0,55 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082120
SEK 21.100,-
Rexa UNI V05/T08-540
5885372
DN 50
0,75 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082123
SEK 18.020,-
Rexa UNI V05/T08-540/A
5885373
DN 50
0,75 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082124
SEK 24.060,-
Rexa UNI V05B/M04-523/A
5885471
DN 50
0,37 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087653
SEK 16.590,-
Rexa UNI V05B/M06-523/A
5885472
DN 50
0,55 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087655
SEK 21.170,-
Rexa UNI V05B/M08-523/A
5885473
DN 50
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087657
SEK 27.490,-
Rexa UNI V05B/T04-540
5885474
DN 50
0,37 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087654
SEK 15.090,-
Rexa UNI V05B/T06-540
5885475
DN 50
0,55 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087656
SEK 19.640,-
Rexa UNI V05B/T08-540
5885476
DN 50
0,75 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087658
SEK 26.030,-
Rexa UNI V06/M11-523/A
5885375
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082138
SEK 24.490,-
Rexa UNI V06/M11-523/P
5885374
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082137
SEK 23.550,-
Rexa UNI V06/M15-523/A
5885379
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082142
SEK 27.140,-
Rexa UNI V06/M15-523/P
5885378
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082141
SEK 26.060,-
Rexa UNI V06/T11-540
5885376
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082139
SEK 22.630,-
Rexa UNI V06/T11-540/A
5885377
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082140
SEK 28.810,-
Rexa UNI V06/T15-540
5885380
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082143
SEK 25.100,-
Rexa UNI V06/T15-540/A
5885381
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082144
SEK 31.820,-
Rexa UNI V06/T25-540
5885382
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082145
SEK 27.450,-
Rexa UNI V06/T25-540/A
5885383
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082146
SEK 35.460,-
Rexa UNI V06B/M11-523/A
5885477
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087659
SEK 34.100,-
Rexa UNI V06B/M15-523/A
5885478
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087661
SEK 37.760,-
Rexa UNI V06B/T11-540
5885479
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087660
SEK 32.600,-
Rexa UNI V06B/T15-540
5885480
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087662
SEK 36.130,-
Rexa UNI V06B/T25-540
5885481
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087663
SEK 45.970,-
Rexa UNI V06K/M11-523/A
5885482
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6089771
SEK 37.280,-
Rexa UNI V06K/M15-523/A
5885485
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6089773
SEK 40.930,-
Rexa UNI V06K/T11-540
5885484
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6089772
SEK 35.860,-
Rexa UNI V06K/T15-540
5885486
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6089774
SEK 39.430,-
Rexa UNI V06K/T25-540
5885487
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6089775
SEK 49.470,-