Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Sub TWI 4-vk | Wilo
Dina fördelar
TWI4-vk

Speciella egenskaper/produktfördelar

Dricksvattengodkänd enligt boverket

 • Mediepåverkade delar är korrosionsfria
 • Inbyggd backventil
 • Underhållsvänlig motor
Seriebeskrivning

Konstruktion

Flerstegs 4" borrhålspump i dragbandsutförande för installation vertikalt eller horisontellt

Användning

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • för pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar.

Utrustning/funktion

 • Flerstegsborrhålspump med radiella eller halvaxiella pumphjul
 • Inbyggd backventil
 • NEMA-koppling
 • Enfas- eller trefasmotor
 • Hermetiskt inkapslade motorer

Typnyckel

T.ex.

Wilo-Sub TWI 4.01-09-C vk 3/60

TWI

Borrhålspump

4

Hydraulikens diameter i tum ["]

01

Nominellt flöde [m3/h]

09

Antal hydrauliska steg

C

Serie, generation

VK

Vajer och kabel

3

Antal faser

60

Total kabellängd

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur: 3 – 30 °C
 • Motorns minsta flöde: 0,1 m/s
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 20/h
 • Max. nedsänkningsdjup: 150 m
 • Kapslingsklass: IP68
 • Tryckanslutning: Rp 1¼ – Rp 2

Material

 • Hydraulhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Pumphjul: Rostfritt stål 1.4301
 • Axel hydraulik: Rostfritt stål 1.4057
 • Motorhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Axel motor: Rostfritt stål 1.4305

Konstruktion

Borrhålspump med Boverkets dricksvattengodkännande för vertikal montering.

Wilo-Sub TWI 4 -vk är en serie färdiga pumppaket framtagna för uppfordring och distribution av råvatten från borrad brunn.

Pumppaketen innehåller förutom pump de huvudkomponenter som krävs för en enkel hantering och driftsäker installation av färdig anläggning. Samtliga vätskeberörda delar är tillverkade av rostfritt stål och är dricksvattengodkända. Motorkabeln och installationskabel är dricksvattengodkänd.

För pumpar i 1-fas ingår en extern kondensatorbox med integrerat motorskydd, återställs manuellt. För pumpar i 3-fas utförande skall motorskåp KMS 1,0-5,0 användas, art.nr 2835149, RSK 595 50 81. I paketet ingår pump, kabel, vajer, emballage samt monterings- och skötselanvisning.

Hydraulik

Flerstegsborrhålspump med 4"-NEMA-anslutning och radiella eller halvaxiella pumphjul i ledkonstruktion. Inbyggd backventil. Alla medieberörda delar är av korrosionsfria material.

Motor

Korrosionsfri enfasmotor eller trefasmotor för direktstart. Tätad, hermetiskt inkapslad motor, hartsinklädd, med lackisolerad lindning, självsmörjande lager, med vatten-/glykolfyllning.

Kylning

Motorn kyls av mediet. Motorn måste alltid användas nedsänkt. Gränsvärdena för max. medietemperatur och minsta flödeshastighet måste följas.

Leveransomfattning

 • Hydraulik + motor, kabel och vajer är redan monterade
 • 1,5/2,5 m anslutningskabel med tappvattengodkännande (tvärsnitt: 4x1,5 mm2)
 • Kabeln är förlängd till angiven längd på produktbeteckningen
 • Enfasversion inklusive kopplingsbox med kondensator och till-/frånkoppling
 • Monterings- och skötselanvisning

Tillval

 • Hydraulik i rostfritt stål 1.4401
 • Motor i rostfritt stål 1.4401
 • 60 Hz-utförande
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

TWI4-vk

Utgåva 2018-XX
Sidantal 20
PDF (2 MB)