Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Wilo-Rexa SUPRA-C | Wilo

Wilo-Rexa SUPRA-C

Transportera avloppsvatten ekonomiskt

Dina fördelar
Wilo-Rexa SUPRA

Transportera avloppsvatten ekonomiskt

Oavsett om det är råavloppsvatten eller förrenat avloppsvatten – dränksäkra pumpar i Wilo-Rexa SUPRA-C-serien med enkanalshydraulik har utvecklats för kraven på pumpning av avloppsvatten vid modern vattenekonomi. Wilo-Rexa SUPRA-C är på grund av dess kombination av tilltäppningssäkerhet och energieffektivitet bäst lämpad för denna användning. I kombination med de valfria IE3-motorerna* erbjuder Wilo-Rexa SUPRA-C en mycket hög verkningsgrad och sänker därmed driftskostnaderna.

Med den valfritt tillgängliga Wilo-DDI kan Wilo-Rexa SUPRA integreras direkt i anläggningsstyrningen och -övervakningen via Ethernet.

Rekommenderade servicetjänster


Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Lägsta driftskostnader tack vare hög hydrauliska verkningsgrad (upp till 80 %) samt en alternativ IE3-motorteknik (enligt IEC 60034-30-1)
 • Hög driftsäkerhet genom tilltäppningsfri hydraulikdesign
 • Enkel integrering i anläggningsstyrningen och övervakning av pumpen med Wilo-DDI som tillval
 • Lång livslängd i slipande och korrosiva medier tack vare olika Ceram-ytbehandlingar
 • Kundspecifika lösningar tack vare omfattande konfigurationsmöjligheter
Seriebeskrivning

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten utan och med aktivt kylsystem för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation samt för stationär torr installation.

Användning

Pumpning av

 • Vid råavloppsvatten med långfibrigt innehåll
 • Avloppsvatten med fekalier
 • Processvatten
 • Spillvatten

Utrustning/funktion

 • Tungt, robust utförande av gjutjärn
 • Ytkyld motor med tätningskammare
 • Självkylande motor med tätningskammare och aktivt kylsystem
 • Motorberoende övervakningsanordningar:
  • Lindningstemperaturövervakning med bimetallsensor eller PTC-sensor
  • Övervakning av fukt i tätningskammaren och motorrummet/kopplingsutrymmet
  • Läckagekammarövervakning

Typnyckel

Ex:

Wilo-Rexa SUPRA-C20-544A + FKT 20.2M-4/33GEx-E3

Hydraulik:

SUPRA-C20-544A

SUPRA

Dränkbar motorpump för avloppsvatten

C

Enkanalhjul

20

x10 = nominell bredd tryckanslutning, t.ex. DN 100

54

Effekttal

4

Kurvnummer

A

Materialutförande (A = standard)

Motor:

FKT 20.2M-4/33GEx-E3

FK

Motortyp:

 • T = ytkyld motor utan kylsystem
 • FK, FKT = självkylande motor med aktivt kylsystem

20.2M

Byggstorlek

4

Poltal

33

x10 = paketlängd i mm

G

Tätningsutförande:

 • H = axeltätningsring/mekanisk tätning
 • G = två separata mekaniska tätningar
 • K = blocktätningskassett med två mekaniska tätningar

Ex

Med ex-godkännande

E3

IE-3Motor

Tekniska data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S1 eller S2
 • Kapslingsklass: IP68
 • Isolationsklass: H
 • Medietemperatur: 3–40 °C, högre temperaturer på förfrågan
 • Fritt genomlopp von 45–130 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m

Material

 • Husdelar: EN-GJL resp. EN-GJS
 • Pumphjul: EN-GJL resp. EN-GJS
 • Statiska tätningar: NBR eller FPM
 • Tätning på mediesidan: Mekanisk axeltätning av SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan:
  • Axeltätningsring av NBR
  • Mekanisk tätning av SiC/SiC eller kol keramik
 • Axelände: Rostfritt stål 1.4021

Konstruktion

Dränkbar avloppspump som översvämningsbart blockaggregat för stationär våt och torr installation och transportabel våt installation

Hydraulik

Utgången på trycksidan består av en horisontell flänsanslutning. Den maximala torrsubstansen uppgår till 8 %. Enkanalhjul används.

Motor

Ytkylda och självkylande motorer är tillgängliga.

Ytkylda motorer (T-motor) har inget eget kylsystem och leder den värme som avges via husdelarna direkt till det omgivande mediet. Motorerna kan därför användas i kontinuerlig drift när de är nedsänkta. Beroende på storlek kan dessa även användas ej nedsänkta i korttidsdrift.

De självkylande motorerna (FK, FKT-motor) har ett aktivt kylsystem och avger spillvärme till mediet via en inbyggd värmeväxlare. Dessa motorer kan därför användas för konstant drift nedsänkta eller ej nedsänkta och därmed även för torr installation.

Alla motorer skyddas mot mediet med en tätningskammare. Dessa kan kommas åt från utsidan och kan övervakas med en stavelektrod i tätningskammaren (tillval). Alla medier är potentiellt biologiskt nedbrytbara och ofarliga för miljön.

Anslutningskabeln har fria kabeländar och längden är specifik för kunden. Kabelgenomföringen på T- och FKT-motorer är längsvattentätt gjutna.

Tätning

Beroende på motortyp finns det olika tätningsvarianter på medium- och motorsidan:

 • Variant H: mekanisk tätning på mediasidan, en radiell tätningsring på motorsidan
 • Variant G: två mekaniska tätningar som verkar oberoende av varandra
 • Variant K: Blocktätningskassett med två oberoende mekaniska axeltätningar

Högeffektiva motorer

Utöver standardmotorerna är även högeffektiva motorer med IE3-klassificering (enligt IEC 60034-30) tillgängliga. Eftersom grundprincipen för dessa är densamma som på standardmotorer är utrustningen och funktionen samma. Därmed finns även samma hydraulik tillgänglig.

Ex-godkännande

Motorerna kan fås med Ex-godkännande enligt ATEX och FM.

Leveransomfattning

 • Dränkbar motorpump för avloppsvatten
 • Anslutningskabel med fri kabelände
 • Monterade tillbehör
 • Drifts- och servicehandbok
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6074704
Utgåva 2019-01
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 52
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6086014
Utgåva 2019-10
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 60
PDF (3 MB)

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6067561
Utgåva 2019-01
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 64
PDF (5 MB)

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Artikelnummer 6086012
Utgåva 2019-10
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 56
PDF (3 MB)

Wilo DDI-I

Artikelnummer 6086017
Utgåva 2020-12
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 104
PDF (8 MB)