Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1007 | Wilo
Liknar bilden

SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1007

Artikelnummer: 2536390
Tekniska data
Hydrauliska data
Max. driftstryck p 16 bar
Röranslutning på trycksidan DNd R 2½
Röranslutning på sugsidan DNs R 2½
Antal pumpsteg -
Antal reservpumpar 1
Antal driftpumpar 2
Min. medietemperatur Tmin 3 °C
Max. medietemperatur Tmax 50 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin 5 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 40 °C
Motordata
Nätanslutning 3~380 V, 50/60 Hz
Spänningstolerans 400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 440/60:+/-10%
Isolationsklass F
Kapslingsklass IP55
Motormärkeffekt P2 4,2 kW
Märkström IN 7,2 A
Motorns verkningsgrad ηm 100 % ηM 100% 95,8 %
Material
Pumphus rostfritt stål
Pumphjul rostfritt stål
Axel rostfritt stål
Mekanisk tätning Q1BE3GG
Material tätning EPDM

MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≤7.5 kW

Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1007
Artikelnummer 2536390
EAN-nummer 4048482408682
RSK-nummer 5787008
Färg grön/svart/silver
Minsta beställningsmängd 1
Marknadstillgång 2014-03-01
Förpackning
Förpackningstyp Envägspall
Förpackningsegenskap Transportförpackning
Antal per pall 1
Antal per lager 1
Mått och vikter
Längd med förpackning 1300 mm
Längd L 1150 mm
Höjd med förpackning 1330 mm
Höjd H 1055 mm
Bredd med förpackning 1050 mm
Bredd W 885 mm
Bruttovikt ca m 317 kg
Nettovikt ca m 277 kg
Specifikationstext

Kompakt boosteranläggning enligt DIN 1988 och DIN EN 806, för direkt eller indirekt anslutning. Bestående av normalsugande, parallellt kopplade, vertikala tryckstegringspumpar av rostfritt stål i utförande med torr motor, där varje pump har en frekvensomvandlare. Anslutningsfärdigt med rör av rostfritt stål, monterat på grundstativ, inklusive styranordning med nödvändig mät- och inställningsutrustning.

För helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrianläggningar och kommunala tillämpningar (t.ex. vattenförsörjningsbolag).

För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckningsvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN 14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Robust anläggning i enlighet med alla krav i DIN 1988 (EN 806)
 • Armaturer och sensorer är skyddade för att ge en säker och pålitlig installation
 • Optimal pump-lastinställning på grund av variabel tryck- (pv) reglersätt och parallell synkronvarvtalsreglering för högre energibesparing
 • WRAS/KTW/ACS-godkännande av pumparna för alla medieberörande delar (EPDM-utförande)
 • Högeffektiv pumphydraulik i serien Helix EXCEL, elektroniskt reglerad av EC-motorer med luftkyld inbyggd frekvensomvandlare
 • Högeffektiv EC-motor med högeffektiv drift (energieffektivitetsklass IE5, gränsvärde enligt IEC 60034-30-2)
 • Energisparande tack vare extra stor reglerbandbredd för frekvensomvandlaren från 25 Hz upp till maximalt 60 Hz
 • Inbyggd torrkörningsidentifiering med automatiskt frånslag vid torrkörning via effektkurvan på motorns reglerelektronik
 • Mekanisk tätningar oberoende av rotationsriktning i pumparna för enkelt underhåll
 • Den flexibla lanternadesignen möjliggör direkt åtkomst till den mekaniska tätningen
 • Utbyteskoppling för byte av den mekaniska tätningen utan att motorn måste demonteras (fr.o.m. 7,5 kW)
 • Tryckförlustoptimerad hydraulik i hela anläggningen.
 • Mellanlager av keramik (Al203/CW) garanterar en lång livslängd
 • Medieberörda delar är korrosionsbeständiga
 • Comfort styr-/reglersystem SCe, högsta regulatorkvalitet med symbolbaserad LC-display, enkel navigering med överskådlig meny och gröna-knappen-teknik för parameterinställning, för styrning av elektroniska pumpar med frekvensomvandlare
 • Redo för anslutning till fastighetsautomation med SCe-automatikskåp via Modbus RTU som standard
 • Kontrollerade och förinställda på fabriken till optimalt arbetsområde

Utrustning/funktion

 • Tryckstegringspumpar av rostfritt stål från serierna Helix EXCEL 2 till Helix EXCEL 52
 • Grundram av elektrolytiskt förzinkat stål med höj- och sänkbara vibrationsdämpare för stomljudsisolering

På trycksidan:

 • Spärrarmatur på varje pump
 • Backventil på varje pump
 • Membrantryckkärl 8 l, PN 16
 • Trycksensor 4..20 mA
 • Manometer

På sugsidan:

 • Spärrarmatur på varje pump
 • Trycksensor 4..20 mA
 • Manometer
 • Automatisk pumpstyrning via helelektronisk

Smart Controller (SCe) i hus av stålplåt, skyddsklass IP54 bestående av intern styrspänningsförsörjning, mikroprocessor med mjukvaru-SPS, analoga och digitala in- och utgångar, för styrning av elektroniska pumpar med frekvensomvandlare.

För att underlätta underhåll rekommenderas ett arbetsområde på 1 m runt omkring anläggningen.

Användning/display

 • LCD-display (bakgrundsbelyst) för indikering av driftsdata, regulatorparametrar, pumparnas drifttillstånd, felmeddelanden och historikminne
 • Menystyrning med symboler och menynummer
 • Lysdioder för indikering av anläggningens tillstånd (drift/störning)
 • Parametrar förinställda i fabrik för enkel driftsättning/start
 • Inställning av driftsparametrar och kvittering av felmeddelanden via gröna-knappen-teknik
 • Låsbar huvudströmbrytare
 • Drift med/utan reservpump valbar genom kundsupport
 • Drifttidsräknare per pump och anläggning
 • Kopplingsspelsräknare per pump och anläggning
 • Felminne för de senaste 16 störningarna

Reglering

 • Helautomatisk reglering från 1 till 4 frekvensreglerade pumpar via bör-/ärvärdesjämförelse
 • Börvärdesomkoppling: Andra börvärde kan aktiveras via kontakt
 • Automatisk, lastberoende tillkoppling av 1 till n toppbelastningspump(ar) beroende på reglerstorheten tryck – konstant, p-c eller tryck – variabel, p-v
 • 2 parametersatser kan väljas, Easy-meny (börvärde och regleringstyp) eller Expert-meny (drift- och regleringsparametrar)
 • Pumparnas driftläge kan väljas fritt (Hand, Från, Automatik)
 • Automatiskt, inställningsbart pumpskifte
  • Standardinställning: Impuls – grundbelastningspumpen växlas vid varje nytt krav utan hänsyn till antalet drifttimmar
  • Alternativ: Pumpskifte enligt drifttimmar, cykliskt pumpskifte för grundbelastningspumpen enligt inställningsbara drifttimmar
 • Automatiskt, inställningsbart pumptestkörning (pumpmotionering)
  • Kan aktiveras/avaktiveras
  • Tiden mellan två pumptest kan programmeras fritt
 • Spärrtiderna kan programmeras fritt
 • Varvtal kan ställas in fritt

Övervakning

 • Utmatning av systemets ärvärde via analogsignal 0 – 10 volt för extern mät-/indikeringsmöjlighet, 10 volt motsvarar sensorns slutvärde
 • 4 – 20 mA-sensorsignal (ledningsbrottsövervakning av givarsträckan) för ärvärde för reglerstorheter
 • Säkring av pumpnätförsörjningsledningar genom ledningsskyddsbrytare
 • Automatisk omkoppling från driftspumpen till reservpumpen vid störning
 • Övervakning av anläggningens max- och minimivärden med inställningsbara fördröjningstider och gränser
 • Nollmängdstest för frånslag av anläggningen om inget vattenupptag sker (parametrarna kan ställas in)
 • Rörfyllningsfunktion för att fylla på tomma rör (första påfyllning av förbrukarnätet)
 • Integrerat torrkörningsskydd via kontakt t.ex. för nivåvippa eller tryckvakt
 • Automatiskt stopp av pumpar vid fel eller vid drift med tidigare definierat nöddriftsvarvtal

Gränssnitt

 • Potentialfria kontakter för summadriftmeddelande och summalarm (SBM/SSM)
 • Logikinvertering för SBM och SSM möjlig
 • Kontakter för extern till-/frånkoppling, torrkörning och andra börvärde
 • Extern till-/frånkoppling via kontakt för deaktivering av anläggningens automatiska drift

Valfritt tillbehör (monteras på fabrik eller i efterhand efter teknisk kontroll)

 • Meddelande om enkelpumpsdrift och felmeddelande
 • Signalomvandlare för 0/2 – 10 V till 0/4 – 20 mA

Rekommenderat tillbehör (beställs separat)

 • Flexibla anslutningsledningar eller kompensatorer
 • Membranexpansionskärl
 • Gängkåpor för anläggningar med gängsamlingsrör

Buss-system (tillval)

 • LON-bus, Modbus TCP, BACnet MSTP, BACnet IP

Uppfyllda standarder

 • Tekniska regler för tappvatteninstallationer DIN 1988 (EN 806)
 • Membrantryckkärl/membranexpansionskärl DIN 4807
 • Elektronikutrustning, inklusive kraftelektronik, i elektriska starkströmsinstallationer EN 50178
 • Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning EN 60204-1
 • Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet EN 60335-1
 • Lågspännings-styrdonskombinationer EN 60439-1/61439-1
 • EMC – Immunitet hos utrustning i industrimiljö EN 61000-6-2
 • EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer (EN 61000-6-3)
Driftdata
Antal pumpar 3
medietemperatur T 3 °C
omgivningstemperatur T 5 °C
Maximalt driftstryck PN 16 bar
Inloppstryck 10 bar
Motordata
Nätanslutning
 • 3~380 V, 50/60 Hz
 • 3~400 V, 50/60 Hz
 • 3~440 V, 50/60 Hz
 • 3~460 V, 50/60 Hz
 • 3~480 V, 50/60 Hz
Motormärkeffekt P2 4,2 kW
Märkström IN 7,2 A
Märkvarvtal n 3500 1/min
Isolationsklass F
Skyddsklass motor IP55
Kapslingsklass automatikskåp IP54
Material
Pumphus rostfritt stål
Pumphjul rostfritt stål
Axel rostfritt stål
Axeltätning Q1BE3GG
Material tätning EPDM
Material rörledning rostfritt stål
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan DNs R 2½
Röranslutning på trycksidan DNd R 2½
Information om orderplaceringar
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1007
Nettovikt ca m 277 kg
Artikelnummer 2536390
RSK-nummer 5787008
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Artikelnummer 2535460
Utgåva 1809
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1795
PDF (44 MB)

Wilo-SiBoost Smart..., Wilo-SiBoost2.0 Smart...

Artikelnummer 2535457
Utgåva 2023-09
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 64
PDF (25 MB)

Certifikathäfte

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Artikelnummer 2550649
Utgåva 1905
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 16
PDF (6 MB)

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Artikelnummer 2550530
Utgåva 1811
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 8
PDF (2 MB)

Certifikat REACH

REACH-förordning

Utgåva 2021-05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 4
PDF (262 KB)

BIM/CAD
Services

Wilo har en lång tradition av att samarbeta med installatörer och anläggningsbyggare. En viktig del av vår filosofi om partnerskap är Wilo Teknisk Innesälj. Tillsammans utvecklar vi ett servicekoncept som passar era individuella krav, och med vår kunskap och personliga rådgivning ser vi till att er anläggning fungerar så energieffektivt, driftssäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Våra Wilo-servicetekniker hjälper dig – snabbt, tillförlitligt och i rätt tid.

Mer information

Rekommenderade servicetjänster

Underhåll
Underhåll BASIC-boosteranläggning 3–4 pumpar
    
2219535

För att säkerställa driftsäkerheten för pumparna/systemen rekommenderar vi att regelbundna och DIN-godkända inspektioner och underhållsarbeten utförs av Wilo-fabrikens kundtjänst. Uppgifterna utförs enligt DIN 31051/DIN EN 13306. Uppgifterna omfattar följande punkter:

 • Visuell kontroll av pumpar/system
 • Mekanisk kontroll
 • Elektrisk kontroll
 • Kontroll av tillgängliga tryckkärl
 • Kontroll och ev. anpassning av anläggningsparametrarna
 • Upprättande av ett underhållsprotokoll
 • Planering och organisation utförs av Wilo. Ytterligare Individuella serviceanbud är möjliga mot förfrågan
Underhåll COMFORT-boosteranläggning 3–4 pumpar
    
2219497

För att säkerställa driftsäkerheten för pumparna/systemen rekommenderar vi att regelbundna och DIN-godkända inspektioner och underhållsarbeten utförs av Wilo-fabrikens kundtjänst. Uppgifterna utförs enligt DIN 31051/DIN EN 13306. Uppgifterna omfattar följande punkter:

 • Visuell kontroll av pumpar/system
 • Mekanisk kontroll
 • Elektrisk kontroll
 • Kontroll och ev. fyllning av eventuellt tillgängliga tryckkärl
 • Kontroll och anpassning av anläggningsparametrarna vid behov
 • Upprättande av ett underhållsprotokoll
 • Förbrukningsmaterialen ingår i kontraktpriset
 • Inga arbets- och resekostnader för insatser mellan underhållsintervaller (under normala servicetider)
 • Planering och organisation utförs av WILO. Ytterligare Individuella serviceanbud är möjliga mot förfrågan
Underhåll PREMIUM-boosteranläggning 3–4 pumpar
    
2219550

För att säkerställa driftsäkerheten för pumparna/systemen rekommenderar vi att regelbundna och DIN-godkända inspektioner och underhållsarbeten utförs av Wilo-fabrikens kundtjänst. Uppgifterna utförs enligt DIN 31051/DIN EN 13306. Uppgifterna omfattar följande punkter:

 • Visuell kontroll av pumpar/system
 • Mekanisk kontroll
 • Elektrisk kontroll
 • Kontroll och ev. fyllning av eventuellt tillgängliga tryckkärl
 • Kontroll av systemparametrarna
 • Upprättande av ett underhållsprotokoll
 • Förbrukningsmaterialen ingår i kontraktpriset
 • Inga arbets- och resekostnader för insatser mellan underhållsintervaller (under och utanför normala servicetider)
 • Programvaruuppdatering
 • Inklusive slitdelarna
 • Planering och organisation utförs av WILO. Ytterligare Individuella serviceanbud är möjliga mot förfrågan
Driftsättning
Driftsättning boosteranläggning 3–4 pumpar
    
2219395

För att pumpen (pumparna)/anläggningen (anläggningarna) ska fungera perfekt rekommenderar vi att Wilos kundtjänst utför driftsättningen. Detta säkerställer optimal inställning och effektiv drift av systemet. Driftsättningen omfattar följande punkter:

 • Driftsättning av anläggningen (anläggningarna) enligt checklista
 • Parametrering och inställning av elsystemet
 • Kontroll och anpassning av tryckkärlens förkomprimering (fyllning upp till 80 liter inkl.)
 • Funktionskontroll av monterade system
 • Praktikorienterad bruksanvisning
 • Wilos idrifttagningsprotokoll

Priset för driftsättningen gäller endast för anläggningar som har installerats i enlighet med monterings- och bruksanvisningen och den senaste tekniken. Det tillkommer inga kostnader för ev. nödvändigt material.

Ytterligare servicetjänster

Servicepaket
Servicepaket L boosteranläggning 3–4 pumpar
    
2219705

Wilo-Service erbjuder fördefinierade servicepaket i tre storlekar för att göra det enklare att kombinera enskilda tjänster.

Wilo-service-paketet L omfattar:

 • Installationskontroll
 • Projektstöd
 • Driftsättning
 • Underhåll
 • Energy Solutions
 • WiloCare Premium
 • Wilo-Live Assistant

Valfria tilläggstjänster:

 • Anläggningsoptimering
 • Reparation
 • Förlängd garanti
Servicepaket M boosteranläggning 3–4 pumpar
    
2219676

Wilo-Service erbjuder fördefinierade servicepaket i tre storlekar för att göra det enklare att kombinera enskilda tjänster.

Wilo-service-paketet M omfattar:

 • Installationskontroll
 • Projektstöd
 • Driftsättning
 • Underhåll
 • WiloCare Comfort
 • Wilo-Live Assistant

Valfria tilläggstjänster:

 • Anläggningsoptimering
 • Energy Solutions
 • Reparation
 • Förlängd garanti
Servicepaket S boosteranläggning 3–4 pumpar
    
2219647

Wilo-Service erbjuder fördefinierade servicepaket i tre storlekar för att göra det enklare att kombinera enskilda tjänster.

Wilo-service-paketet S omfattar:

 • Installationskontroll
 • Driftsättning
 • Underhåll
 • WiloCare Basic
 • Wilo-Live Assistant

Valfria tilläggstjänster:

 • Anläggningsoptimering
 • Energy Solutions
 • Projektstöd
 • Reparation
 • Förlängd garanti
Energy Solutions
Energy Solutions-boosteranläggning 3–4 pumpar
    
2219294

Wilo-Service erbjuder proaktivt planeringsstöd för beräkning av möjliga energibesparingar. Vår service skapar en översikt över de installerade pumparna eller anläggningarna för att visa hur energiförbrukningen kan reduceras. Vi erbjuder en målinriktad rådgivning och analys, inklusive integration av subventioner, samt omfattande planeringsstöd vid omställning till högeffektiv teknik. Wilo-Energy Solutions inkluderar följande tjänster:

 • Detaljerad bedömning av livscykelkostnaderna (LCC-analys)
 • Energibesiktning inklusive information om energibesparingspotential
 • Proaktiv rekommendation av utbytesalternativ
 • Förbättring av miljövänligheten i din anläggning
 • Planeringsstöd vid byte till Wilos högeffektiva pumpar
Reparation
Reparation boosteranläggning 3–4 pumpar
    
2219618

Vid inspektionen på plats avgör den kompetenta och erfarna Wilo-Service om pumpen kan repareras på plats eller om den måste skickas till fabriken för reparation. Wilo tillhandahåller även reservdelarna eller en ersättningspump för att återställa systemets driftsäkerhet.

Reparationen omfattar:

 • Kontroll och åtgärdande av felorsaker av erfarna Wilo-experter
 • Ej bindande kostnadsförslag för reparationer
 • Elektrohydraulisk testkörning för att säkerställa korrekta data när det gäller funktionalitet, kvalitet och prestanda hos pumpen eller systemet
 • Beläggning på olika pump- eller systemkomponenter för en optimerad effektivitetsfaktor
 • Enbart användning av originalreservdelar
 • Reparationsdokumentation i servicerapporten