Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1 | Wilo

Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1

Artikelnummer: 2205735
Cirkapris (utan moms)
Tekniska data
Hydrauliska data
Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥0,7
Maximalt driftstryck PN 16 bar
Min. medietemperatur Tmin -20 °C
Max. medietemperatur Tmax 140 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin 0 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 50 °C
Drivning
Nätanslutning 3~400 V, 50/60 Hz
Antal poler 4
Motoreffektivitetsklass IE5
Effektförbrukning P1 max 800 W
Motormärkeffekt P2 0,75 kW
Märkström IN 1,3 A
Störningssändning EN 61800-3
Störstabilitet EN 61800-3
Isolationsklass F
Skyddsklass motor IP55
Motorskydd PTC integrated
Material
Pumphus Gjutjärn
Pumphjul PPS-GF40
Axel rostfritt stål
Axeltätning AQ1EGG
Lanterna 5.1301/EN-GJL-250, KTL-belagd
Tillåtna vätskor (andra vätskor på förfrågan)
Värmeledningsvatten (enligt VDI 2035) Ja
Värmebärarolja Specialutförande mot pristillägg
Kyl- och kallvatten Ja
Vatten-glykol-blandning (vid 20 – 40 vol.-% glykol och medietemperatur ≤ 40 °C) Ja
Installationsmått
Bygglängd L0 280 mm
Röranslutning på sugsidan DN 40
Röranslutning på trycksidan DN 40

Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1

Wilo-Stratos GIGA2.0

Beteckning Tilldelning OBS
Analog IN (AI 1)

+ 24 V

+ In 1 →

- GND

Signaltyp:

 • 0 – 10 V
 • 2–10 V
 • 0–20 mA
 • 4-20 mA

Spänningstolerans:

 • 30 V DC/24 V AC

Spänningsförsörjning:

 • 24 V DC: maximalt 50 mA
Analog IN (AI 2) + In 2 →
  - GND
   
Analog IN (AI 3)

+ 24 V

+ In 3 →

- GND

Signaltyp:

 • 0 – 10 V
 • 2–10 V
 • 0–20 mA
 • 4-20 mA
 • PT1000

Spänningstolerans:

 • 30 V DC/24 V AC

Spänningsförsörjning:

 • 24 V DC: maximalt 50 mA
Analog IN (AI 4) + In 4 →
  - GND
   
Digital IN (DI 1)

DI 1 →

+ 24 V

Digitala ingångar för potentialfria kontakter:

 • Maximal spänning:< 30 V DC/24 V AC
 • Maximal strömstyrka i slinga:< 5 mA
 • Driftspänning: 24 V DC
 • Strömstyrka i slinga vid drift: 2 mA per ingång
Digital IN (DI 2)

DI 2 →

+ 24 V

   
Wilo Net

↔ H

↔ L

GND H/L

 
 SSM

COM

← NO

← NC

Potentialfri växlande kontaktbelastning:

 • Min. tillåten: SELV 12 V AC/DC, 10 mA
 • Max. tillåten: 250 V AC, 1 A,
  30 V DC, 1 A
   
SBM

COM

← NO

← NC

Potentialfri växlande kontaktbelastning:

 • Min. tillåten: SELV 12 V AC/DC, 10 mA
 • Max. tillåten: 250 V AC, 1 A,
  30 V DC, 1 A
   
Nätanslutning

L1

L2

L3

 

 

Priser
Cirkapris (utan moms) Begär offert
Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1
Artikelnummer 2205735
EAN-nummer 4062679111261
Färg grön/svart/grå
Minsta beställningsmängd 1
Marknadstillgång 2022-08-15
Förpackning
Förpackningstyp Envägspall
Förpackningsegenskap Transportförpackning
Antal per pall 1
Antal per lager 1
Mått och vikter
Längd med förpackning 790 mm
Längd L 590 mm
Höjd med förpackning 702 mm
Höjd H 379 mm
Bredd med förpackning 593 mm
Bredd W 574 mm
Bruttovikt ca m 71,4 kg
Nettovikt ca m 71,4 kg
Specifikationstext

Högeffektiv inline-pump med EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2, lägsta hydrauliska effektivitetsindex MEI ≥ 0,7 och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor. Pumpen är av typen enstegscentrifugalpump med flänsanslutning och mekanisk axeltätning. Stratos GIGA2.0-D är främst avsedd för pumpning av uppvärmningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykol-blandningar utan slipande partiklar i värme-, klimat- och kylsystemen.

Konstruktion ...-R1:

 • Enstegscentrifugalpump med odelad axel i blockkonstruktion
 • Spiralhus i Inline-konstruktion (sug- och tryckanslutning med likadana flänsar på en linje)
 • Fläns PN 16 – enligt EN 1092-2
 • Tryckmätningsanslutningar (R 1/8) för möjlig eftermontering av differenstrycksgivare (utförande ...-R1 utan differenstryckgivare)
 • Pumphus och motorfläns har katodisk beläggning som standard
 • Mekanisk tätning för pumpning av vatten upp till Tmax. = +140 °C. Upp till T ≤ +40 °C är en tillsats av glykol på 20 till 40 % av volymen tillåten. Vid vatten-glykol-blandningar med en glykolandel på mer än 40 och högst 50 volymprocent och en medietemperatur på mer än +40 °C och högst +120 °C eller andra media som avviker från vatten ska en alternativ mekanisk tätning tillhandahållas. Vid användning av vatten-glykol-blandningar rekommenderas generellt en S1-variant med motsvarande mekanisk tätning.
 • Anslutningsspänningar:
  • 3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz
  • Variant M-: 1~220 V ... 240 V (±10 %), 50/60 Hz
 • Uppfyllelse av den elektromagnetiska kompatibiliteten utan ytterligare åtgärder
  • Störningssändning för bostäder enligt EN 61800-3:2018
  • Störstabilitet für industrimiljö enligt EN 61800-3:2018

Reglersätt:

 • Konstant varvtal (n-const.)
 • Konstant temperatur(T-const.)
 • Konstant differenstemperatur (dT-const.)
 • Användardefinierad PID-reglering
 • Endast med differenstrycksgivare:
  • Permanent, automatisk kapacitetsanpassning till systemkravet utan börvärdespecifikation Wilo-Dynamic Adapt plus (fabriksinställning).
  • Behovsanpassad flödesoptimering från distributionspumpen genom anslutning och kommunikation med flera sekundärpumpar (Multi-Flow Adaptation).
  • Konstant flöde (Q-const.)
  • Variabelt differenstryck (dp-v) med möjlighet till nominell driftpunktsinmatning Q och H
  • Konstant differenstryck (dp-c)
  • Differenstryckreglering dp-c på en avlägsen punkt i rörnätet (reglering av sämsta punkt)

Funktioner:

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Driftsätt tvillingpumpar: Huvud-/reservdrift
 • Omkoppling mellan värme- och kyldrift (automatisk, extern eller manuell)
 • Spara och återställ de inställda pumpinställningarna (3 återställningspunkter)
 • Fel-/varningsmeddelande i klartext inklusive åtgärdsrekommendation
 • Integrerat fullständigt motorskydd
 • Endast med differenstrycksgivare:
  • Värmemängdsregistrering
  • Kylmängdsregistrering
  • Inställbar flödesbegränsning genom Q-Limit-funktion (Qmin. och Qmax.)
  • Automatiskt pumpavstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
  • Verkningsgradsoptimerad parallelldrift för dp-c och dp-v

Visning på "Home-Screen" på den grafiska displayen:

 • Aktuellt inställt reglersätt
 • Aktuellt börvärde
 • Aktuellt flöde (endast med ansluten differenstrycksgivare)
 • Aktuell medietemperatur (endast med ansluten temperatursensor)
 • Aktuell effektförbrukning
 • Sammanlagd elförbrukning

Utförande:

 • 4 konfigurerbara analoga ingångar: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA och standardmässig PT1000 (endast vid två analoga ingångar); spänningsförsörjning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbara digitala ingångar(Ext. OFF, Ext. min, Ext. Max, värme/kyla, manuell överstyrning (fastighetsautomation frånkopplad), manöverspärr (knapplås och konfigurationsskydd för fjärrmanövrering))
 • 2 konfigurerbara indikeringsreläer för drifts- och felmeddelanden
 • Anslutningsställe för Wilo-CIF-moduler med gränssnitt för fastighetsautomation (valfritt tillbehör: CIF-moduler Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss för kommunikation mellan Wilo-produkter, t.ex. Multi-Flow Adaptation, tvillingpumpdrift och Wilo-Smart Gateway
 • Automatisk nöddrift vid särskilda förhållanden (definierbart pumpvarvtal) t.ex. vid bortfall av busskommunikationen eller av sensorvärden
 • Vridbar grafisk färgdisplay (4,3 tum) med manövrering med en knapp
 • Bluetooth-gränssnitt via Wilo-Smart Connect Modul BT
 • Avläsning och inställning av driftdata samt t.ex. upprättande av ett driftsättningsprotokoll via Bluetooth-gränssnitt med hjälp av Wilo Assistant-appen
 • Inbyggd tvillingpumpsreglering (tvillingpumparna är anslutna), vid användning av 2 enkelpumpar som tvillingpumpsenhet, anslutning via Wilo Net
 • Identifiering av kabelbrott vid analog signal (i anslutning med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Tidsstämpel för fel/varningar och driftdatahistorik
 • Permanent lagring av driftdata
 • Kondensavledningshål i motorhuset som standard (förslutna vid leverans)
 • Avluftningsventil på lanternan

Leveransomfattning:

 • Pump
 • Wilo-Smart Connect-modul BT
 • Kabelförskruvningar med tätningsinsatser
 • Monteringsanvisning (kortfattad) och försäkran om överensstämmelse

Tillbehör (måste beställas separat):

3 konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad

 • Blindfläns för tvillingpumpshus
 • Monteringshjälp för mekanisk tätning (inkl. monteringsbultar)
 • För anslutning till fastighetsautomationen:
  • CIF-Modul PLR
  • CIF-modul LON
  • CIF-modul BACnet MS/TP
  • CIF-modul Modbus RTU
  • CIF-modul CANopen
  • CIF-modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Anslutning M12 RJ45 CIF-Ethernet
 • Differenstrycksgivare 2–10 V
 • Differenstrycksgivare 4–20 mA
 • Temperaturgivare PT1000 AA
 • Sensorhylsor för installation av temperatursensorer i rörledningen
Driftdata
Min. medietemperatur Tmin -20 °C
Max. medietemperatur Tmax 140 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin 0 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 50 °C
Maximalt driftstryck PN 16 bar
Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥0,7
Drivning
Nätanslutning 3~400 V, 50/60 Hz
Motoreffektivitetsklass IE5
Effektförbrukning P1 max 800 W
Motormärkeffekt P2 0,75 kW
Märkström IN 1,3 A
Varvtal max. nmax 2770 1/min
Störningssändning EN 61800-3
Störstabilitet EN 61800-3
Isolationsklass F
Skyddsklass motor IP55
Motorskydd PTC integrated
Material
Pumphus Gjutjärn
Pumphjul PPS-GF40
Axel rostfritt stål
Axeltätning AQ1EGG
Lanterna 5.1301/EN-GJL-250, KTL-belagd
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan DN 40
Röranslutning på trycksidan DN 40
Bygglängd l0 280 mm
Information om orderplaceringar
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1
Nettovikt ca m 71,4 kg
Artikelnummer 2205735
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2227296
Utgåva 2023-08
Sidantal 488
Språk de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2227298
Utgåva 2023-08
Sidantal 488
Språk da, fi, ru, sv
PDF (13 MB)

Certifikathäfte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2216678
Utgåva 2022-11
Sidantal 52
Språk språkneutralt
PDF (22 MB)

Certifikat

Battery transportation information

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (517 KB)
BIM/CAD
Tillbehör

Steglös reglering differenstrycksberoende CCe-HVAC-system (27)

Steglös reglering temperaturberoende CCe-HVAC-system (25)

Steglös reglering differenstrycksberoende SCe-HVAC-system (18)

Väggmontering/fundamentbyggnad (6)

Underhåll/byte (1)

Pumpstyrning/tillbehör (29)

Pumpstyrning/Comfort-reglersystem (6)

Pumpstyrning/Smart-reglersystem (4)

Pumpstyrning/gränssnittsmodul (6)

Differenstrycksmätning (4)

Services

Wilo har en lång tradition av att samarbeta med installatörer och anläggningsbyggare. En viktig del av vår filosofi om partnerskap är Wilo Teknisk Innesälj. Tillsammans utvecklar vi ett servicekoncept som passar era individuella krav, och med vår kunskap och personliga rådgivning ser vi till att er anläggning fungerar så energieffektivt, driftssäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Våra Wilo-servicetekniker hjälper dig – snabbt, tillförlitligt och i rätt tid.

Mer information

Rekommenderade servicetjänster

Wilo-Live Assistent
Wilo-Live Assistant Service
    
2216415

Wilo-Live Assistant står vid din sida som teknisk rådgivare under pumpservicen. Med Wilo-Live Assistant stödjer våra tekniska rådgivare dig i pann- eller systemrummet via videoöverföring - live och i realtid. Du visar installationsinställningen med din smartphone medan Wilo-experten följer allt på skärmen. Du kan se komponenterna såväl som andra detaljer för att avgöra var felet eller bortfallet har sitt ursprung. Vi förhindrar hindertid vid fel och säkerställer driftsäkerheten för dina pumpar och system!

Wilo-Live Assistant omfattar:

 • Interaktiv live-support per video-chatt
 • Direktkontakt med en expert
 • Just-in-time lösning för att säkerställa maximal driftsäkerhet för dina pumpar och system
Driftsättning
Driftsättning-Ready pumpar med torr motor
    
2219391

För att pumpen (pumparna)/anläggningen (anläggningarna) ska fungera perfekt rekommenderar vi att Wilos kundtjänst utför driftsättningen. Detta säkerställer optimal inställning och effektiv drift av systemet. Driftsättningen omfattar följande punkter:

 • Driftsättning av anläggningen (anläggningarna) enligt checklista
 • Parametrering och inställning av elsystemet
 • Kontroll och anpassning av tryckkärlens förkomprimering (fyllning upp till 80 liter inkl.)
 • Funktionskontroll av monterade system
 • Praktikorienterad bruksanvisning
 • Wilos idrifttagningsprotokoll

Priset för driftsättningen gäller endast för anläggningar som har installerats i enlighet med monterings- och bruksanvisningen och den senaste tekniken. Det tillkommer inga kostnader för ev. nödvändigt material.

Underhåll
Underhåll BASIC-pumpar med torr motor
    
2219531

För att säkerställa driftsäkerheten för pumparna/systemen rekommenderar vi att regelbundna och DIN-godkända inspektioner och underhållsarbeten utförs av Wilo-fabrikens kundtjänst. Uppgifterna utförs enligt DIN 31051/DIN EN 13306. Uppgifterna omfattar följande punkter:

 • Visuell kontroll av pumpar/system
 • Mekanisk kontroll
 • Elektrisk kontroll
 • Kontroll av tillgängliga tryckkärl
 • Kontroll och ev. anpassning av anläggningsparametrarna
 • Upprättande av ett underhållsprotokoll
 • Planering och organisation utförs av Wilo. Ytterligare Individuella serviceanbud är möjliga mot förfrågan
Underhåll COMFORT-pumpar med torr motor
    
2219493

För att säkerställa driftsäkerheten för pumparna/systemen rekommenderar vi att regelbundna och DIN-godkända inspektioner och underhållsarbeten utförs av Wilo-fabrikens kundtjänst. Uppgifterna utförs enligt DIN 31051/DIN EN 13306. Uppgifterna omfattar följande punkter:

 • Visuell kontroll av pumpar/system
 • Mekanisk kontroll
 • Elektrisk kontroll
 • Kontroll och ev. fyllning av eventuellt tillgängliga tryckkärl
 • Kontroll och anpassning av anläggningsparametrarna vid behov
 • Upprättande av ett underhållsprotokoll
 • Förbrukningsmaterialen ingår i kontraktpriset
 • Inga arbets- och resekostnader för insatser mellan underhållsintervaller (under normala servicetider)
 • Planering och organisation utförs av WILO. Ytterligare Individuella serviceanbud är möjliga mot förfrågan
Underhåll PREMIUM-pumpar med torr motor
    
2219546

För att säkerställa driftsäkerheten för pumparna/systemen rekommenderar vi att regelbundna och DIN-godkända inspektioner och underhållsarbeten utförs av Wilo-fabrikens kundtjänst. Uppgifterna utförs enligt DIN 31051/DIN EN 13306. Uppgifterna omfattar följande punkter:

 • Visuell kontroll av pumpar/system
 • Mekanisk kontroll
 • Elektrisk kontroll
 • Kontroll och ev. fyllning av eventuellt tillgängliga tryckkärl
 • Kontroll av systemparametrarna
 • Upprättande av ett underhållsprotokoll
 • Förbrukningsmaterialen ingår i kontraktpriset
 • Inga arbets- och resekostnader för insatser mellan underhållsintervaller (under och utanför normala servicetider)
 • Programvaruuppdatering
 • Inklusive slitdelarna
 • Planering och organisation utförs av WILO. Ytterligare Individuella serviceanbud är möjliga mot förfrågan

Ytterligare servicetjänster

Servicepaket
Servicepaket L pumpar med torr motor
    
2219697

Wilo-Service erbjuder fördefinierade servicepaket i tre storlekar för att göra det enklare att kombinera enskilda tjänster.

Wilo-service-paketet L omfattar:

 • Installationskontroll
 • Projektstöd
 • Driftsättning
 • Underhåll
 • Energy Solutions
 • WiloCare Premium
 • Wilo-Live Assistant

Valfria tilläggstjänster:

 • Anläggningsoptimering
 • Reparation
 • Förlängd garanti
Servicepaket M pumpar med torr motor
    
2219668

Wilo-Service erbjuder fördefinierade servicepaket i tre storlekar för att göra det enklare att kombinera enskilda tjänster.

Wilo-service-paketet M omfattar:

 • Installationskontroll
 • Projektstöd
 • Driftsättning
 • Underhåll
 • WiloCare Comfort
 • Wilo-Live Assistant

Valfria tilläggstjänster:

 • Anläggningsoptimering
 • Energy Solutions
 • Reparation
 • Förlängd garanti
Energy Solutions
Energy Solutions-pumpar med torr motor
    
2219240

Wilo-Service erbjuder proaktivt planeringsstöd för beräkning av möjliga energibesparingar. Vår service skapar en översikt över de installerade pumparna eller anläggningarna för att visa hur energiförbrukningen kan reduceras. Vi erbjuder en målinriktad rådgivning och analys, inklusive integration av subventioner, samt omfattande planeringsstöd vid omställning till högeffektiv teknik. Wilo-Energy Solutions inkluderar följande tjänster:

 • Detaljerad bedömning av livscykelkostnaderna (LCC-analys)
 • Energibesiktning inklusive information om energibesparingspotential
 • Proaktiv rekommendation av utbytesalternativ
 • Förbättring av miljövänligheten i din anläggning
 • Planeringsstöd vid byte till Wilos högeffektiva pumpar
Reparation
Reparation pumpar med torr motor
    
2219610

Vid inspektionen på plats avgör den kompetenta och erfarna Wilo-Service om pumpen kan repareras på plats eller om den måste skickas till fabriken för reparation. Wilo tillhandahåller även reservdelarna eller en ersättningspump för att återställa systemets driftsäkerhet.

Reparationen omfattar:

 • Kontroll och åtgärdande av felorsaker av erfarna Wilo-experter
 • Ej bindande kostnadsförslag för reparationer
 • Elektrohydraulisk testkörning för att säkerställa korrekta data när det gäller funktionalitet, kvalitet och prestanda hos pumpen eller systemet
 • Beläggning på olika pump- eller systemkomponenter för en optimerad effektivitetsfaktor
 • Enbart användning av originalreservdelar
 • Reparationsdokumentation i servicerapporten