Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-Z

Överlägsen intelligens, unik kvalitet.

Dina fördelar
Wilo-Stratos MAXO-Z

Överlägsen intelligens, unik kvalitet.

Wilo-Stratos MAXO-Z som utvecklats särskilt för tappvattenanläggningar förenar de innovativa egenskaperna hos Wilo-Stratos MAXO med ett hus i rostfritt stål. Det hållbara och hygieniska materialet skiljer Wilo-Stratos MAXO-Z från andra VVC-pumpar på marknaden.Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Intuitiv manövrering genom användningsstyrda inställningar med inställningsassistenten samt kombinationen av en ny display och driftknapp med gröna-knappen-teknik.
 • Högsta möjliga tappvattenhygien och energieffektivitet tack vare den nya innovativa regleringsfunktionen T-const.
 • Optimalt hygienstöd genom igenkänning av den termiska desinfektionen.
 • De modernaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för anslutning till mobila slutenheter såväl som direkt pumpanslutning till multipumpstyrning via Wilo Net.
 • Bekväm elektrisk installation med hjälp av det överskådliga och stora kopplingsutrymmet samt vår optimerade Wilo-Connector.
Seriebeskrivning
Wilo-Stratos MAXO-Z

Konstruktion

Smart cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC-motor med integrerad elektronisk kapacitetsanpassning

Användning

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion

Användningsområden

Genom den precisa inställningen av reglersättet för anläggningens specifika användning (t.ex. cirkulation eller lagringsanläggning för rent vatten) kan pumpen driva anläggningen med högsta effektivitet.

Tappvatten

 • Cirkulation
 • Lagringsanläggning för rent vatten

Ytterligare driftsätt är möjliga:

Värme

 • Värmeelement
 • Golvvärme
 • Takvärme
 • Luftvärmare
 • Uppvärmning av betongkärna*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare*
 • Värme för ackumulatortank*
 • Värmeväxlare
 • Krets för värmekälla (värmepump)*
 • Fjärrvärmekrets*

Kylning

 • Takkylning
 • Golvkylning
 • Luft-klimataggregat
 • Kylning av betongkärna*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare*
 • Kyla för ackumulatortank*
 • Värmeväxlare
 • Sluten kylkrets*
 • Fjärrkylningskrets*

(* Tillgänglig från systemtyp SW≥01.05.10.00)

Kombinerad uppvärmning och kylning

 • Automatisk omkoppling

Följande regleringstyper finns tillgängliga, beroende på vald användning:

Reglersätt

 • Konstant varvtal (varvtalsstyrning)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Dynamic Adapt plus för kontinuerlig (dynamisk) anpassning av pumpkapaciteten efter det aktuella behovet
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • ΔT för differenstemperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation: Fastställande av totalt flöde genom distributionspumpen för behovsanpassad försörjning av sekundärpumparna i värmekretsfördelare
 • Användardefinierad PID-reglering

Tillvalsfunktioner

 • Q-Limitmax. för begränsning av maximalt flöde
 • Q-Limitmin. för begränsning av minimalt flöde
 • No-Flow Stopp (frånslag vid nollflöde)
 • Automatisk sänkdrift
 • Reglering av sämsta punkten (Δp-c-reglering med extern ärvärdessensor)
 • Termisk desinfektionsfastställande
 • Variabelt brant Δp-v-kurva

Manuella inställningar

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Nominell driftspunkt: direkt inmatning av beräknad driftspunkt vid Δp-v
 • Statusindikering
 • Inställning och återställning av energimängdsmätningen (värme och kyla)
 • Pumpens avluftningsfunktion
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningen eller till sparade återställningspunkter (parametersatser)
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera binäringångar
 • Parametrera reläutgångar

Automatiska funktioner

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på driftsätt
 • Avkänning av sänkdrift
 • Avstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Mjukstart
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel (t.ex. deblockeringsfunktion)
 • Omkoppling värme-/kyldrift
 • Fullständigt motorskydd med inbyggd utlösningselektronik

Externa styringångar och deras funktioner

2x analog ingång:

 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Användningsområden: Fjärrinställning av börvärde för alla reglersätt (utom Multi-Flow Adaptation), sensoringångar för temperatur, differenstryck eller fri sensor i användardefinierad PID-drift

2x digital ingång:

 • För potentialfria styrutgångar eller omkopplare
 • Parametrerbara funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-AV)
  • Knapplås
  • Omkoppling värme-/kyldrift

Wilo Net för tvillingpumpreglering av 2 enkelpumpar, kommunikation mellan flera pumpar och fjärrinställning av pumpar via gateway

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus driftsindikering:
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Ärflöde
  • Effektförbrukning
  • Elektrisk förbrukning
  • Temperaturer
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus indikering av fel (röd displayfärg):
  • Felkoder och felbeskrivning i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus indikering av varning (gul displayfärg):
  • Varningskoder och beskrivning av varningen i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus processindikering (blå displayfärg):
  • Pumpavluftning
  • Uppdateringsprocess
 • Displaystatus BMS-kommunikation (blå displayfärg):
  • Sammanfattning av aktiva BMS-parametrar (överföringshastighet, adress, ...)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri slutande kontakt)

Dataöverföring

 • Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring och fjärrstyrning av pumpen med smartphone eller surfplatta.
 • Fjärrövervakning av pumparna med WiloCare.
 • Digitalt gränssnitt Modbus TCP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt gränssnitt BACnet IP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via bussystem LONWorks (möjlig med Wilo-CIF-modul LON).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via bussystem CANopen (möjlig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifik kopplingsmodul (med Wilo-CIF-modul PLR).

Utrustning

 • För flänspumpar: Flänsutföranden
  • Standardutförande för pumpar DN 32 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16
  • Standardutförande för pumpar DN 80/DN 100: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6
  • Specialutförande för pumpar DN 32 till DN 100: Fläns PN 16 (enligt EN 1092-2) för motfläns PN 16
 • Talrika integrerade kommunikationsgränssnitt och valbart anslutningsställe för CIF-modul
 • 5 kabelgenomföringar för anslutning av kommunikationsgränssnitten
 • Bluetooth-gränssnitt
 • Högupplöst grafikdisplay med grön knapp och 2 knappar
 • Användarvänlig kopplingskammare
 • Integrerad temperaturgivare
 • Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
 • Snabb elanslutning med optimerad Wilo-Connector för spänningsförsörjningen

Leveransomfattning

 • Pump
 • Optimerad Wilo-Connector
 • 2 x kabelförskruvning M16 x 1,5
 • Tätningar vid gänganslutning
 • Distansbrickor för flänsskruvar (vid nominella anslutningar DN 32 - DN 65)
 • Värmeisoleringshölje
 • Monterings- och skötselanvisning

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Högeffektiv pump (unions‐ eller flänspump), elektroniskt reglerad

Z

Enkelpump för tappvarmvattencirkulation

40/

Nominell anslutning

0,5–8

Uppfordringshöjd [m]

-P1

LABS-fritt utförande

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde
  • Tappvatten till 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 till +80 °C
  • Värmeledningsvatten: -10 °C till +110 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 65
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar (specialutförande: 16 bar)
 • Isolationsklass: F
 • Störningssändning enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/bostäder (C1)
 • Störstabilitet enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrimiljö (C2)
 • Flöde max. Q: 46 m³/h
 • Uppfordringshöjd max. H: 12 m

Material

 • Lager: Kolgrafit
 • Pumphjul: PPS-GF40
 • Pumphus: rostfritt stål
 • Axel: 1.4122, DLC-belagd

Konstruktion

 • Smart cirkulationspump med våt motor med EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsanpassning
 • Grönknappsteknologi och grafisk display
 • Motorskydd med utlösningselektronik
 • Stickanslutning för funktionskomplettering med tillvalet CIF-modul för fastighetsautomation
 • Pumphjul med tredimensionellt böjda skovlar och plastspaltrör av kolfibermaterial
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226401
Utgåva 2023-02
Sidantal 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226400
Utgåva 2023-02
Sidantal 60
Språk sv
PDF (4 MB)

Projekteringshandbok

Stratos MAXO Consulting Guide

Utgåva 2019
Sidantal 58
Språk en
PDF (8 MB)

Certifikathäfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Utgåva 2022-11
Sidantal 72
Språk språkneutralt
PDF (28 MB)

Versionsinformation

Versionsinformation Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Utgåva 2021-04
Sidantal 60
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (287 KB)
Produkturval
Antal träffar: 24
6.141 … 14.12 m
[22]
9.662 … 48.32 m³/h
[22]
ProduktbeteckningRSK-nummerRöranslutningEEIBygglängd l0Maximalt driftstryck PNNätanslutningBruttovikt ca mAntal per pallArtikelnummerCirkapris (utan moms)
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10
5790501
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164666
SEK 20.280,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186307
Begär offert
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
5790502
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164667
SEK 23.500,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186308
Begär offert
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 10
5790503
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164668
SEK 30.340,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186309
Begär offert
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 10
5790504
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164669
SEK 22.710,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186310
Begär offert
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10
5790505
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164670
SEK 24.340,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186311
Begär offert
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 10
5790506
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164671
SEK 35.690,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186312
Begär offert
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 6/10
5790507
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
8
2164672
SEK 26.020,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
4
2186313
Begär offert
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 6/10
5790508
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
8
2164673
SEK 38.700,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
4
2186314
Begär offert
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 6/10
5790509
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
8
2164674
SEK 42.090,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
4
2186315
Begär offert
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10
5790510
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
8
2164675
SEK 49.820,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
4
2186316
Begär offert
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 6/10
5790511
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2164676
SEK 61.550,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2186317
Begär offert
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 6/10
5790512
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
8
2164677
SEK 74.950,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
4
2186318
Begär offert