Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Brist på resurser och ett växande behov av färskvatten kräver effektiva, driftsäkra lösningar för pålitlig vattenrening. Wilo utnyttjar möjligheterna med digitaliseringen och automatiseringen för att optimera driften i reningsverken. Oavsett om det gäller förbättring av en befintlig anläggning eller omplanering utlovar våra lösningar maximal effektivitet och underlättat arbete i din vardag.

Wilo-TP Control: automatiskt mer säkerhet och effektivitet vid biologisk behandling av avloppsvatten.

Det nya kontrollsystemet för avloppsreningsverk garanterar processoptimering genom intelligent kontroll, reglering och övervakning. Programmet styr nästan alla processrelaterade procedurer och kombinerar automatisering, säkerhet och dokumentation av alla processer.

  • Mer komfort i det dagliga arbetet tack vare den nya reningsverksstyrningen Wilo-TP Control
  • Hållbar datainsamling och kontinuerlig analys som grund för en optimal och säker drift

Aeration systems, mixers and decanting technology– Innovative System Solutions

Whether planning a new system or upgrading an existing one, all of the machine technology is individually tailored to the design of the wastewater treatment plant and the respective process used. Wilo’s product portfolio covers all of the individual components needed for optimal system operation.

  • Individual configuration and planning using modern digital flow simulations
  • Optimal system operation and increased efficiency of the entire plant by using innovative aeration systems, mixers and decanting technology

Wilo submersible motors or vertical mixers, for example, provide the necessary basin flow at high-induced thrusts while running smoothly at all times – even with unfavourable inflow conditions. Wilo aeration systems always guarantee optimal oxygen supply in the activated sludge tanks thanks to different versions and diaphragm materials.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.