Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Innenansicht Nordbahnhof Praterstern

Järnvägsstationen ”Praterstern” är en särskilt välbesökt knutpunkt med cirka 100 000 resenärer per dag. (Foto: ÖBB/Robert Deopito)

Wien Nordbahnhof satsar på online-övervakning i sina uppfordringsanläggningar

Med ca 25 000 fastigheter, 5 000 byggnader och över 1 000 järnvägsstationer och hållplatser hör ÖBB (Österrikiska förbundsjärnvägarna) till de största fastighetsägarna i landet. Cirka 760 väl utbildade medarbetare underhåller infrastrukturen dygnet runt. Som stöd till den neuralgiska hanteringen av avloppsvatten på järnvägsstationerna används webbaserade tjänster som fungerar utmärkt i Nordbahnhof ”Praterstern” i Wien. Både pumparna och nätverksinfrastrukturen kommer från Wilo. Komplexet som byggdes om helt år 2008 erbjuder resenärer en trevlig miljö som inte minst inkluderar sanitära faciliteter. För att kunna garantera högsta möjliga effektivitet, driftsäkerhet och prestanda bestämde sig ÖBB för en ny uppfordringsanläggning, ”EMUport”, från Wilo.

Toaletter på en järnvägsstation – en särskild utmaning

”Åtkomstsystem, städpersonal och vaktpersonal kan visserligen upprätthålla den yttre kvaliteten på sanitära anläggningar, men funktionen måste också säkerställas”, förklarar Andreas Coufal från Wiener Technikmanagement på ÖBB. Och det är inte alltid lätt att garantera i frekvent besökta sanitära områden. Det händer att folk kastar olika föremål i toaletterna som kan förstöra avloppspumparna, vilket kan medföra otrevliga överraskningar för nästa besökare. ”Förr var vi tvungna att genomföra flera reparationer i veckan för att frigöra pumparna från fasta partiklar”, säger Coufal.

Separeringssystem för fasta partiklar som skydd för pumparna

Wilos uppfordringsanläggning ”EMUport” minskar antalet stopp markant. För redan i nybyggda centralstationen i Wien säkerställer 21 ”EMUport”-pumpar hanteringen av avloppsvatten med framgång. ”Med denna erfarenhet i åtanke har vi på stationen ’Praterstern’ beslutat oss för detta separeringssystem för fasta partiklar”, säger Coufal.

Det tillrinnande avloppsvattnet hamnar först i en behållare i separeringssystemet för fasta partiklar utvecklat av Wilo, där ett galler håller kvar de fasta partiklarna. Det förrenade avloppsvattnet strömmar sedan vidare genom den vilande pumpen och fångas upp i en reservoar. Så fort en fördefinierad påfyllningsvolym uppnåtts transporterar pumpen avloppsvattnet från reservoaren tillbaka till behållaren för fasta partiklar. Därifrån transporteras de fasta partiklarna via tryckledningen in i kanalnätet. I anläggningen finns två separeringskammare för fasta partiklar och två pumpar. De drivs växelvis, men är ständigt i drift vid problem eller underhåll, så att en nästan avbrottsfri hantering av avloppsvatten säkerställs.

Regelbundna funktionskontroller och förebyggande underhåll är avgörande för livslängden

Med separeringssystemet för fasta partiklar hålls material som kan orsaka stopp borta från pumphydrauliken, men pumparna i uppfordringsanläggningarna kräver ändå regelbundet underhåll. Standarden DIN EN 12056-4 stadgar konkreta intervaller och åtgärder för detta. Vid kommersiell användning måste anläggningen värderas var tredje månad av en yrkesutbildad person. Dessutom måste uppfordringsanläggningens driftsfunktion kontrolleras en gång i månaden av driftansvarige genom att övervaka minst två växlingscykler.

Det medför enorma arbetskostnader i ÖBB:s många fastigheter. ”Bortsett från detta uppstår flera störningar i månaden vid så intensiv användning som på en järnvägsstation”, säger Andreas Coufal bekymrat om missbruket av sanitära anläggningar för avfallshantering. ”WiloCare”-konceptet baseras på två stöttepelare: Standardiserat underhåll enligt DIN EN 12056-4 samt förebyggande genom övervakning av anläggningar i realtid. Därför utrustas uppfordringsanläggningen med ytterligare sensorer som skickar anläggningsparametrarna till ett Wilo-moln via en kommunikationsbox. ”Av datasäkerhetsskäl arbetar vi med ett eget webbaserat system”, förklarar Niko Kösling. ”Det analyserar alla avgörande driftparametrar i realtid. Om en pump förbrukar ovanligt mycket effekt kan Wilos servicetekniker identifiera ett problem med hjälp av tillgängliga data och åtgärda problemet på plats innan en störomkoppling uppstår.

”Beroende på valt servicepaket avräknas arbeten utanför serien enligt ett överenskommet engångsbelopp, eller så ingår de redan i serviceavgiften. ”Utöver den tekniska översikten genom den månatliga statusrapporten får man även en förutsebar kostnadsöversikt”, nämner driftansvarige Andreas Coufal som ytterligare en ekonomisk fördel. Till detta tillkommer avlastningen för den egna personalen.”Regelbundna funktionskontroller och förebyggande underhåll är avgörande för livslängden”, säger Thomas Huber, servicechef på WILO Pumpen Österreich GmbH. ”Om dessa arbeten inte räcker till”, förklarar Huber, ”håller pumparna inte så länge och de faktiska livscykelkostnaderna ökar oavsett tillverkare.”

Steuerung Hebeanlage Nordbahnhof Praterstern

Uppfordringsanläggningen är ansluten till både kanalnätet – ca sex meter under uppdämningsnivån – och datanätet. Online-övervakningen genom servicen ”WiloCare” höjer anläggningens driftsäkerhet och livslängd avsevärt. (Foto: ÖBB/Andreas Coufal)

Digitalisering stödjer övervakningen

Genom att använda ”EMUport”-pumpar med separeringssystem för fasta partiklar minskade serviceinsatserna med cirka 50 procent. Tack vare övervakningen med ”WiloCare” uppstår inga nämnvärda problem mer, eftersom man kunnat optimera driftparametrarna med hjälp av denna service och på så sätt eliminera potentiella källor till störningar. Dessutom är de regelbundna underhållsarbetena utförda av specialiserade tekniker från Wilo och tidiga kontrollerna av behållarna för fasta partiklar av ÖBB-medarbetare anledningarna till den numera säkra driften.

För Wiener Nordbahnhof och den intilliggande välbesökta parken Prater utgör funktionaliteten och renligheten i de sanitära anläggningarna en mycket viktig del i att ytterligare förbättra knutpunktens image i ögonen på de cirka 100 000 resenärer som besöker platsen per dag.

‘WiloCare’

De tre servicepaketen som erbjuds riktar in sig på ”känsliga” pumptillämpningar – även i befintliga anläggningar. Boosteranläggningar och avloppspumpstationer är typiska exempel på detta, eftersom störomkopplingar orsakar stopp vid försörjningen och sluthanteringen, vilket ofta leder till höga reparationskostnader. Målsättningen med den webbaserade servicen är därför att tekniskt och ekonomiskt säkerställa pumpanläggningarnas prestanda, både för nya anläggningar och redan befintliga anläggningar.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.