Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Building of the state ministry for urban development and the environment ("Behoerde fuer Stadtentwicklung")

Nybyggnation för myndigheten för stadsutveckling och miljö (BSU) i Hamburg:

Användningen av jordvärme i kombination med termoaktiva tak och ett utarbetat ventilationssystem är, efter den iögonfallande färgglada fasaden, det mest anmärkningsvärda med huvudsätet för myndigheten för stadsutveckling och miljö (BSU) i Hamburg. När det gäller miljövänlig försörjning av värme, kyla och vatten spelar även Wilos högeffektiva pumpteknik en viktig roll.

I den tyska verksamheten för geoinformation och mätning (LGV) arbetar nästan 1 500 anställda på en bruksarea på mer än 61 000 m2. Det flerdelade byggnadskomplexet övertygar inte bara visuellt. Det uppfyller även de största miljökraven och hör till en av de mest sparsamma kontorsbyggnaderna i Tyskland. Följaktligen har nybyggnationen fått pris som utmärkt projekt på den internationella byggnadsutställningen i Tyskland och fick guldcertifikat från Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). ”Den höga byggnadsstandarden bygger på ett omfattande energikoncept som består av ett effektivt samspel mellan förnybara energikällor samt konsekvent omsättning av passivhuskriterier”, förklarar Alex Hupfeld, projektledare hos Obermeyer Planen + Beraten GmbH. Komplexet har ett årligt primärenergibehov på endast 58,13 kWh/m2·a, vilket är långt under byggherrens ursprungliga riktlinje på 70 kWh/m2·a. Även värmebehovet ligger under maximigränsen på 15 kWh/m2·a och motsvarar därmed standarden för passivhus.

Building of the state ministry for urban development and the environment ("Behoerde fuer Stadtentwicklung")

Myndigheten för stadsutveckling och miljö (BSU) hör till de energieffektivaste administrationsbyggnaderna i Tyskland.

Jordvärme som grund för ett hållbart energikoncept

Jordvärmen är i egenskap av förnybar energikälla grunden för konceptet att temperera rum med termoaktiva tak. Wilos högeffektiva pumpteknik garanterar miljövänlig drift hos värme- och kylsystemen samt tillförlitlig vattenförsörjning till sanitärområden. Byggnaden vilar på totalt 1 640 borrpålar med en längd på 19 meter. Hälften av dem används till att absorbera jordvärme (källtemperatur: 13°C mitt på året). Två saltvatten-/vattenvärmepumpar förser byggnaden med varmvatten via en saltvattenkrets med en framledningstemperatur på 50 °C. Värmepumparna övertar basbelastningen. Dessa drivs av grön el från Hamburg Energie och tillhandahåller även närvärme för att täcka in toppbelastning. Därmed täcker värmepumpar och närvärme byggnadens uppvärmningslast även vid utomhustemperaturer på minus 12 °C. Det bivalenta konceptet möjliggör även matning med hjälp av närvärme, om ett geotermiskt fält skulle sluta fungera eller ha förbrukats. ”Vi förebygger att det geotermiska fältet förbrukas genom att kompensera värmeutvinningen på vintern med att leda värme från byggnaden till jorden under sommarperioden”, förklarar Jörn Delicat, ansvarig planerare för projektet på Obermeyer.

Flerstegskylning under sommarmånaderna

Kylningen består dels av två återkylningsanläggningar på taken, dels av det geotermiska fältet om temperaturen på utomhusluften inte tillåter användning av återkylare. Elektroniskt reglerade inline-pumpar från Wilo garanterar pålitlig och sparsam drift i värme- och kylkretsarna. På kylsidan används dubbelpumpar av typen CronoTwin-DL-E samt inline-pumpar av typen VeroLine-IP-E, på saltvatten- och värmesidan används värmepumpar, och i glykolkretsen används återkylaren. Tack vare integrerad elektronisk effektanpassning i pumparna med torr motor skapas hög energieffektivitet.

Termoaktiva tak för uppvärmning och kylning

Rumstempereringen stöds av två ackumulatortankar med en kapacitet på 5 000 liter vardera. Därifrån sker fördelningen till de olika byggnaderna med separata värme-/kylkretsar för de termoaktiva taken över en total yta på 22 000 m2. Systemtemperaturerna i de fem våning höga byggnadsavdelningarna ligger på 49 °C/28 °C (uppvärmning) samt 14 °C/22 °C (kylning), där inline-pumpar av typen VeroLine-IP-E ser ansvarar för cirkulationen. Höghusets termoaktiva tak arbetar däremot med fram- och returledningstemperaturer på 32 °C/28 °C (uppvärmning) och 18 °C/22 °C (kylning). Detta resulterar i ett konstant ∆T på 4 K, så att samma masström behövs i båda fallen, och att den tidigare nödvändiga driftspunktsomkopplingen inom pumptekniken inte längre behövs. Två högeffektiva Wilo-Stratos-pumpar ger här ett maximalt flöde på cirka 30 m3/h. I de få områdena utan termoaktivt tak används konvektorer, golvvärme och statiska värmeytor. På vintern måste även värmeregistret hos central värmeutrustning för uppvärmning av utomhusluften försörjas. I den tillhörande värmekretsen arbetar ytterligare sju högeffektiva Wilo-Stratos-pumpar, vars EC-motorer reglerar det nödvändiga varvtalet efter behov och på så sätt garanterar en energieffektiv fördelning av värme och kyla. Särskilt inom dellastområdet, som utgör upp till 94 % av drifttiden, uppnås en märkbar sänkning av strömförbrukningen jämfört med oreglerade pumpar.

Wilo-CronoLine-IL-E in boiler room

Jordvärmen med två saltvatten-/vattenvärmepumpar är ett centralt element inom energiförsörjning.

Regnvattenanvändning minskar förbrukningen av tappvatten

Även vid dricksvattenförsörjning tas hänsyn till miljö och lönsamhet. Enligt Hamburgs riktlinjer för offentliga byggen har ett rent kallvattennät installerats, som enbart i specialfall kompletteras av decentraliserad varmvattenberedning. En Wilo-Comfort-Vario boosteranläggning säkerställer höghusets dricksvattenförsörjning. För att minska förbrukningen av tappvatten används även regnvatten som landar på takytorna och som sedan rengörs i roterande trumfilter, samlas upp i en cistern och slutligen leds vidare till ett separat gråvattennät med hjälp av en extra boosteranläggning. Regnvattnet används för toaletterna i alla delar av byggnaden. Dessutom har hanteringen av avlopps- och spillvatten i komplexet säkerställts. För detta används flera olika typer av dränkbara motorpumpar och uppfordringsanläggningar för avloppsvatten från Wilo, så att även avloppsvatten som befinner sig under uppdämningsnivån kan ledas vidare till Hamburgs avloppsanläggningar.

Building of the state ministry for urban development and the environment ("Behoerde fuer Stadtentwicklung")

De stora atrierna som kärnelement i ventilationskonceptet förhöjer atmosfären.

Behagligt rumsklimat med hög energieffektivitet

”Det optimala samspelet mellan flertalet olika åtgärder gör BSU-huvudsätet till en av de energieffektivaste administrationsbyggnaderna i Tyskland. Efter cirka 1,5 års användning visar det sig att de nödvändiga komfortkriterierna och temperaturvärdena efterföljs under hela året”, avslutar Delicat. ”Med hjälp av en överordnad reglering säkerställs en konstant rumstemperatur på 21 °C under den kalla årstiden. På sommaren hålls temperaturen istället på en behaglig nivå på cirka 25 °C.”För att optimera byggnadens energibesparingspotential satsar de projektansvariga även på användarnas medverkande. De får till exempel rekommendationer för korrekt hantering av ventilationsspjäll. Ett energiövervakningssystem som utvecklats i samarbete med tekniska universitetet Hamburg-Harburg producerar dessutom byggnadsspecifika förbrukningsrapporter och ökar därmed medvetenheten hos användarna. ”Primära resultat visar att energibehovet till och med ligger långt under den ursprungliga prognosen. Detta bekräftar vår erfarenhet som vi hittills samlat på oss inom garantiövervakning”, säger Hupfeld.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.