Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Effektiva lösningar för det stigande energibehovet

Energi är grunden till allt liv. Djur, växter och människor behöver och förbrukar energi. Därför stiger världens energibehov i snabb takt. Effektivare användning och produktion av energi är därmed en av de viktigaste uppgifterna som den tekniska utvecklingen står inför. Anpara Power Station i Indien är ett av de nyaste och största kolkraftverken på den asiatiska kontinenten. Under planeringen och färdigställandet spelade inte bara den ekonomiska lönsamheten, utan även miljöaspekten, en stor roll.

Vertical Turbine VT in Anpara power station - Above floor installation

Behovsbaserad pumputveckling för ett extremt behov

För att tillgodose detta 1 200-MW-kraftverks gigantiska behov av kylvatten har Wilo utvecklat en egen pumptyp med den vertikala rörhuspumpen. Totalt används fem av dessa jättelika pumpar för att pumpa kylvatten. I uppgifterna ingår utvinning och transport av rå-, bruks- och kylvatten, bevattning och dränering, samt garanterat översvämningsskydd. Varje pump har en drifteffekt på respektive 3 400 kW och transporterar 35 600 m³ vatten i timmen. Detta gör pumparna till de största kylvattenpumparna av metall som någonsin byggts i Sydasien inom energisektorn.

Cirka 90 % hydraulisk verkningsgrad

Hela systemet har utformats utefter de specifika kraven och stora vattenmängderna. Genom att använda de senaste materialen och teknikerna i pumparna uppnår de en hydraulisk verkningsgrad på hela 90 procent.Därmed är den potentiella energibesparingen, tack vare den mångåriga erfarenhet som Wilo skaffat sig inom högeffektiv hydraulik, extremt hög inom detta effektområde, vilket innebär en enorm minskning av energikostnader.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.