Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Google data centre

Data Center Cooling med Wilo-pumpar – pålitligt och miljövänligt

Idag går det inte längre att föreställa sig en värld utan datorer eller internet. Google besvarar 64 000 frågor i sekunden. För att kunna styra över denna stora mängd frågor underhåller företaget datorhallar över hela världen, med gigantiska servrar som måste kylas dygnet runt. En av de största och samtidigt yngsta datorhallarna på 9 000 m² finns i Fredrikshamn i Finland. Här ser Wilo-pumpar till att servern håller ”huvudet kallt” på ett pålitligt, effektivt och miljövänligt sätt.

”Google behåller sin ledande ställning när det gäller att skapa ett grönt internet” [1]. Denna utmärkelse tilldelas internetgiganten av ingen mindre än organisationen Greenpeace. I detta gröna färgspektrum passar kylsystemet i en av de nyaste datorhallarna in, som Google har byggt i Fredrikshamn i Finland. För att kyla de otaliga uppkopplade servrarna i det stora komplexet till driftstemperatur har högeffektiva pumpar från Wilo installerats. Inte för att de ser gröna ut, utan för att de faktiskt även är gröna – från energieffektivitet, till pålitlighet och livslängd.

Google data centre

Nummer ett inom miljöskydd

Google har medvetet slagit in på en ekologisk bana vid planeringen och byggnationen av datorhallen i Finland. Enligt ”Clicking Clean”-rapporten, en undersökning av Greenpeace av miljöbalansen i de 300 största datorhallarna i världen, är Google en ledare inom branschen även när det gäller miljöskydd. Koncernens målsättning är att på sikt tillgodose datorhallarnas strömbehov med enbart förnybara energikällor. Samtidigt ska energieffektiviteten i hallarna öka, framför allt för den energiintensiva kylningen av servrarna.

Lösningen – kylvatten som transporteras av Wilo-pumpar

Moderna serversystem klarar visserligen numera driftstemperaturer på cirka 35 °C. Utan kylning skulle denna gräns överskridas på nolltid och stänga ner allt.

Strömbehovet för datorhallarna låg 2011 på 684 miljarder kWh över hela världen. Och i nuläget står kylningen för 22 procent av energiförbrukningen i datorhallar. Utöver valet av läget – Fredrikshamn har en genomsnittstemperatur på 2 °C och ligger vid Finska viken – är det framför allt de moderna Wilo-pumparna ”CronoLine-IL” som påverkar kylningens energibehov på ett positivt sätt.

Wilo-pumparna ”CronoLine-IL” är installerade horisontellt i rörledningarna som inliner, för att kunna tillhandahålla den nödvändiga mängden kylvatten. Dimensionerna på rören i kylkretsarna sträcker sig från DN 150 till DN 200. Pumparnas pumphjul är utformade med en nominell diameter på 320 resp. 270 mm i enlighet med detta. Den specifika geometrin i pumphjulen och en flödesoptimerad behandling bidrar till en hög sammanlagd verkningsgrad. Den hydrauliska verkningsgraden hos ”Wilo-CronoLine-IL” med en nominell anslutning på DN 150 uppgår till över 80 procent, med DN 200-anslutning på gott och väl 70 procent. Motoreffektiviteten ligger på 94 procent. På så sätt räcker det med motormärkeffekter mellan 30 och 37 kW för att transportera nödvändig volym som krävs för att täcka kyllasterna. Behovsanpassad varvtalsreglering av pumparna via en frekvensomvandlare gör det möjligt att öka energibesparingarna.

Google data centre
Google data centre

Säker och gynnsam drift

Internet sover aldrig. Bara antalet sökfrågor på ca 64 000 som Google besvarar per sekund, visar de höga kraven som ställs på företagets tillgång till datorhallar. Till detta tillkommer viktiga molntjänster för företag med produktionsplatser över hela världen som tillhandahåller data dygnet runt. Utöver själva datortekniken är därmed även kylningen en viktig faktor för driftsäkerheten.

Wilo-pumphus och enskilda komponenter färdigställda av material som tål hög belastning för att pumparna driftsäkert ska kunna transportera kylvatten för att hålla en så konstant temperatur som möjligt. Huset och pumphjulet i ”CronoLine-IL” består till exempel av slitstarkt gjutjärn med lamell- resp. kulgrafit. För att ytterligare minska livscykelkostnaderna för pumparna är pumplanternan utformad efter en patenterad design. Den säkerställer bortledandet av den förhållandevis stora mängden kondensat som bildas på pumphuset när kalla medier transporteras vid höga omgivningstemperaturer. Det skyddar pumparna mot typiska korrosionsskador. Dessutom förlänger de tåliga mekaniska tätningarna av kolgrafit, kiselkarbid, EPDM och rostfritt stål underhållsintervallen.

[1] Rapport ”Clicking Clean”, april 2014, Greenpeace

[2] Prognos “VNI Complete Forecast Highlights”, version juli 2016, CISCO

Wilo-CronoLine-IL

Wilo-CronoLine-IL

Konstruktion

Pump med torr motor av inline-konstruktion med flänsanslutning

Användning

Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykol-blandningar utan slipande partiklar i värme-, kallvatten- och kylsystem.

Speciella egenskaper/produktfördelar

  • Lägre Life Cycle Costs tack vare optimerad verkningsgrad
  • Kondensavrinningshål är standard i motorhusen
  • Flexibel användning i klimat- och kylanläggningar tack vare optimerad lanterna i patenterad design för exakt kondensatavrinning
  • Högt korrosionsskydd tack vare katodisk beläggning
  • Standardmotorer (motsvarande Wilo-specifikationen) och mekaniska tätningar i som finns att få tag på över hela världen
Produktinformation

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.