Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Qingdao Sicht vom Wasser Stadtansicht QingdaoStadtansicht Qingdao

Världens första semicentrala försörjnings- och sluthanteringssystem för en framtida metropol

Megastäder, vattenbrist och luftföroreningar – dessa utmaningar kräver innovativa lösningar för framtiden. En sådan framtidsorienterad lösning är det innovativa försörjnings- och sluthanteringscentret SEMIZENTRAL i kinesiska Qingdao. Försörjnings- och sluthanteringscentret öppnades våren 2014 i samband med världsträdgårdsutställningen. Det är världens första referensanläggning inom semicentral, integrerad infrastruktur i världen och kommer att försörja cirka 12 000 människor.

SEMIZENTRAL är ett projekt av Darmstadts tekniska universitet i samarbete med det kinesiska universitetet Tongji i Shanghai. Wilo tog som specialist inom pumpar och pumpsystem del av planeringen och realiseringen av projektet och levererade ett brett utbud av pumpsystem inom byggnadstekniska installationer och vattenekonomi. Projektet fick 2015 utmärkelsen GreenTec Award i kategorin ”Urbanisering” , en av de mest prestigefyllda miljö- och ekonomiutmärkelserna i Europa.

Qingdao – en metropol på väg att bli en megastad

Den kinesiska hamnstaden Qingdao i provinsen Shandong i östra Kina lider sedan flera år tillbaka av stor vattenbrist. Orsaken är den stora befolkningsutvecklingen. Invånarantalet i hela metropolregionen har vuxit till nästan åtta miljoner invånare. Qingdao är redan en megastad och fortsätter växa. För att ta hänsyn till den enorma bebyggelseutvecklingen och förse regionen med vatten och energi var man tvungen att hitta nya vägar.

Semicentral – en flexibel mellanväg

”Semizentral” – en flexibel infrastruktur för framtidsstäder och en mellanväg mellan decentraliserad och central avloppsvattenbehandling.

I varje ny stadsdel uppstår den nödvändiga infrastruktur som behövs. Istället för att förbereda och fördela vatten med hjälp av gigantiska anläggningar med lång framledningstid växer semicentralen i takt med megastaden. Det första semicentrala försörjnings- och sluthanteringssystemet i världen integrerar avloppsvattenströmmar och organiska avfallsströmmar i ett modulärt lösningskoncept.

Med den framtidsorienterade infrastrukturen sjunker både behovet av färskvatten och mängden avloppsvatten i avrinningsområdet med cirka 30–40 procent. Bruksvatten transporteras inte direkt till förberedning, utan återanvänds. På så sätt kan till exempel duschvatten återanvändas för att spola på toaletten.

Energin som krävs skapas av sig själv genom att leda slam och hushållsbioavfall till den integrerade biogasanläggningen. Därmed står Wilos högeffektiva pumpar för ett avgörande bidrag till projektets pilotanläggning. De hjälper till att skapa bruksvatten och energi från avloppsvatten och organiska avfallsämnen. Värmen som alstras kan användas till uppvärmning. På så sätt arbetar försörjnings- och sluthanteringscentret energistarkt och genomgående klimatneutralt.

Totalt används cirka 56 högeffektiva omrörare med dränksäker motor, pumpar samt boosteranläggningar och brandsläckningssystem. Den anpassningsbara, resurseffektiva vatteninfrastrukturen är flexibel och kan växa i takt med sin urbana omgivning. På så sätt är centret alltid ”så stort som nödvändigt och så litet som möjligt”.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.