Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Kylvattentillförsel i avlägsna regioner

Kraftverket ”Inter Mongolia Shangdu” är en av de största elleverantörerna i norra Kina med sin kapacitet på 8 x 600 MW. Under kraftverkets första två år av drift har det genererat 1,58 miljarder kWh ström. En mellanpumpstation var planerad mellan Luanfloden och kraftverket Shangdu. En sådan mellanpumpstation i grässavannen hade inneburit höga extrakostnader, särskilt på vintern, vägbyggnadskostnader osv. Wilo erbjöd istället en alternativ professionell lösning för att optimera byggnation på ett kostnads- och resurssparande sätt.

Till detta användes fem regnvattenanläggningar av brons i det kinesiska kraftverket. Dessa enheter används redan i en pumpstation för vattenförsörjning sedan 2005 i Inre Mongoliet. Sedan dess har de försett turbinerna i kraftverket Shangdu/Neimengu med kylvatten problemfritt.

Pumparna hämtar upp det 4–10 °C kalla kylvattnet från en damm och transporterar det via tryckledningar (DN 400-DN 1000) till mellanpumpstationen som ligger på en kulle 35 km bort. Därifrån strömmar kylvattnet via ytterligare en 35 km lång tryckledning till kraftverket.

Innenansicht Kraftwerk Shangdu

Kostnadsbesparingar genom behovsanpassade lösningar

På så sätt var det inte längre nödvändigt att bygga en kostsam mellanpumpstation. Därmed sparade man in på enorma investerings-, drift- och underhållskostnader. Samtidigt kunde man lösa problemet med komplexa underhållsarbeten på mellanpumpstationen på vintern. Dessutom kunde man via en högspänningsmotor öka spänningen och reducera elektriska strömmar. Det minskar förlusterna i överföringsledningen och bidrar till en hög effektivitet och till att energibesparingsmålen uppnås.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.