Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Kylvattentillförsel i avlägsna regioner

Kraftverket ”Inter Mongolia Shangdu” är en av de största elleverantörerna i norra Kina med sin kapacitet på 8 x 600 MW. Under kraftverkets första två år av drift har det genererat 1,58 miljarder kWh ström. En mellanpumpstation var planerad mellan Luanfloden och kraftverket Shangdu. En sådan mellanpumpstation i grässavannen hade inneburit höga extrakostnader, särskilt på vintern, vägbyggnadskostnader osv. Wilo erbjöd istället en alternativ professionell lösning för att optimera byggnation på ett kostnads- och resurssparande sätt.

Till detta användes fem regnvattenanläggningar av brons i det kinesiska kraftverket. Dessa enheter används redan i en pumpstation för vattenförsörjning sedan 2005 i Inre Mongoliet. Sedan dess har de försett turbinerna i kraftverket Shangdu/Neimengu med kylvatten problemfritt.

Pumparna hämtar upp det 4–10 °C kalla kylvattnet från en damm och transporterar det via tryckledningar (DN 400-DN 1000) till mellanpumpstationen som ligger på en kulle 35 km bort. Därifrån strömmar kylvattnet via ytterligare en 35 km lång tryckledning till kraftverket.

Innenansicht Kraftwerk Shangdu

Kostnadsbesparingar genom behovsanpassade lösningar

På så sätt var det inte längre nödvändigt att bygga en kostsam mellanpumpstation. Därmed sparade man in på enorma investerings-, drift- och underhållskostnader. Samtidigt kunde man lösa problemet med komplexa underhållsarbeten på mellanpumpstationen på vintern. Dessutom kunde man via en högspänningsmotor öka spänningen och reducera elektriska strömmar. Det minskar förlusterna i överföringsledningen och bidrar till en hög effektivitet och till att energibesparingsmålen uppnås.

Vi har svar på dina frågor

Våra produkter och tjänster har väckt ditt intresse? Då hjälper vi gärna!

Oavsett om det är att skapa ett erbjudande eller redigera servicespecifikationer, designa olika typer av utrustning, ge råd om val av pumpar och kopplingsutrustning eller bara hjälpa till med hydrauliska och kontrollfrågor.

Kontakta gärna ditt närmaste försäljningskontor och boka tid. Vi ser fram emot dig!

Hitta rätt kontakt för din fråga