Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Effektiviteten i reningsverket ökar ytterligare.

Det kommunala reningsverket AWZI hanterar avloppsvattnet åt cirka 190 000 invånare i den nederländska staden Almere. Målsättningen var att effektivisera driften i anläggningen under den biologiska rengöringsfasen på ett skräddarsytt sätt med hjälp av en modern dränkbar omrörare. Tack vare Wilo Try & Buy-tjänsten kunde den driftansvarige för reningsverket inte bara känna sig säker på siffrorna avseende den pålitliga anläggningsdriften, utan även på byte och kostnader.

Sewage treatment plant Almere
Sewage treatment plant Almere

Pålitlighet och effektivitet hos den kontinuerliga driften är typiska utmaningar

Den nya dränkbara omröraren från Wilo sänker anläggningens energikostnader tack vare sin högeffektiva motorteknik och garanterar samtidigt en säker kontinuerlig drift i ett mycket kritiskt medium. För att uppnå tillräcklig omröring i hela bassängen var man tvungen att optimera dimensioneringen och placeringen av omrörarna.

”Try & Buy” – bli övertygad

Stora investeringar behöver övervägas noga. För att kunna ta rätt beslut erbjuder Wilo ett test i praktiken med Try & Buy. I Almere ställde man två dränkbara omrörare till förfogande i tre månader och kontrollerade maskinerna efter en och en halv månad. På så sätt kunde man utföra anpassningar med kort varsel. Målet var att ge kunden möjlighet att testa produkterna noga i det dagliga arbetet. Just i känsliga områden som reningsverk bör nämligen bara produkter användas som övertygar till hundra procent.

Resultatet – en mycket nöjd kund

Ingen av de dränkbara omrörarna som använts visade några som helst tecken på slitage eller försämrad teknik under kontrollen. Dessutom uppnådde man önskad effektivitetsförbättring: redan i samband med den första kontrollen hade Wilo-produkten sparat cirka 0,9 kW. Vid kontinuerlig drift i 365 dagar sparar man 876 euro per omrörare och år. I detta fall skulle man alltså spara upp till 1 752 euro om året.

”Kunden var helt och hållet övertygad av våra produkter. Med ’Try & Buy’ har man gjort en bra investering”, säger Ron Uijlenbrook, Business Unit Manager för kommunal och industriell vattenekonomi, nöjt om de positiva resultaten.

Operator Bart van der Stoep and Wilo employee Ron Uijlenbroek at the sewage treatment plant Almere in front of a submersible mixer Wilo-EMU TR321
Operator of sewage treatment plant Almere working with the computer
Operator of the waste water treatment plant in Almere (Bart van der Stoep)

”Med Try & Buy är man helt enkelt på den säkra sidan.” Mr. Bart van der Stoep

Kunden i Almere ser likadant på saken:

”De levererade omrörarna fungerar till vår fulla belåtenhet och har överträffat våra förväntningar. Vi är också mycket nöjda med den föregående testfasen på tre månader”, förklarar Bart van der Stoep, driftansvarig för reningsverket.

Dränkbara omrörare används 365 dagar om året dygnet runt – därmed är produktens pålitlighet och effektiva drift av största vikt. Inom vattenekonomin är investeringar i att förbättra befintliga anläggningar ytterst nödvändiga även i framtiden för att kunna erbjuda bästa möjliga rengöring med låga energikostnader.

Med ”Try & Buy”-tjänsten får kunderna testa produkterna i upp till sex månader och kan därmed ta ett riskfritt investeringsbeslut.

Vi har svar på dina frågor

Intresserar våra produkter och tjänster dig? I så fall hjälper vi dig gärna!

Oavsett om du arbetar med ett nytt projekt eller ROT, ger råd om val av pumpar och pumputrustning eller bara hjälper till med hydraulik och styrproblem.

Vi kan hjälpa dig!

Hitta rätt kontaktperson för din region.