ძიება
კონტაქტი
ელ.ფოსტა
კატალოგის შექმნა
ჩემი ფავორიტები
Сравнение изделий

ადგილობრივი ტრენინგები

გაიგეთ მეტი. მიაღწიეთ მეტს.

როდესაც საქმე ეხება დარგისა და სისტემის კომპეტენციას, თქვენ საუკეთესოდ ხართ გათვიცნობიერებული. და თქვენთვის ცნობილია: რაც მეტად ერკვევით საკითხში, მით უფრო დამაჯერებლად მოქმედებთ თქვენს კლიენტებზე. და როდესაც თქვენი კლიენტები კმაყოფილები რჩებიან, მაშინ ისინი რა თქმა უნდა სიაოვნებით გაგიწევენ რეკომენდაციას სხვებთანაც: კომპეტენცია თავისთავად გაითქვამს სახელს – და ეს ყველაფერი ნამდვილად ღირს ამად.

Wilo-ს ტრენინგ-პროგრამების შიგთავსი სპეციალურად მორგებულია დარგის საჭიროებებსა და ამოცანებზე.

Wilo-ს ტრენინგ-პროგრამით წარმოგიდგენთ მაღალი ხარისხისა და პრაქტიკულობის თემებს. მთლიანი შიგთავსი სპეციალურად თქვენი ყოველდღიური საქმიანობის საჭიროებებსა და პრობლემურ საკითხებზეა მორგებული. ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებულ ცოდნას ცალკეულ ტრენინგებზე თქვენ მიიღებთ გამოცდილი სპეციალისტებისგან. ტრენინგებში მონაწილეობა დამატებით გთავაზობთ შესაძლებლობას გაცვალოთ გამოცდილება თქვენს კოლეგებთან ამავე დარგიდან.

გაიმყარეთ წარმატება ჩვენი გამოცდილი სპიკერების ნოუ-ჰაუს მეშვეობით. დაუყოვნებლივ მიიღეთ ინფორმაცია მიმდინარე ტრენინგ-პროგრამების შესახებ.