ძიება
კონტაქტი
ელ.ფოსტა
კატალოგის შექმნა
ჩემი ფავორიტები
Сравнение изделий

თქვენი ინდივიდუალური მოთხოვნის შესაბამისად

Wilo-ს მომსახურების პაკეტები

ინსტალაციის შემოწმება, ექსპლუატაციაში გაშვება და ტექნიკური მომსახურეობა-რემონტი – ყველაფერი ეს თქვენს ყოვლისმომცველ Wilo-ს მომსახურების პაკეტში.

სრულად მორგებულია თქვენს ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე. მიმზიდველი შეთავაზება, რომელიც თქვენ მოთხოვნის საფუძველზე კიდევ შეგიძლიათ გააფართოვოთ: 3 წლით გახანგრძლივებული გარანტიით

დაგეგმვისა და ხარჯების მეტი საიმედოობისათვის:

  • გაახანგრძლივეთ სტანდარტული 2 წლიანი მწარმოებლის გარანტია კიდევ სამი წლით: 5 წლამდე გარანტია
  • პრემიუმ-პაკეტში შედის ასევე ცვეთადი ნაწილები.

უბრალოდ აირჩიეთ მომსახურების პაკეტი, რომელიც შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს.

მომსახურეობები Basic Comfort Premium
ინსტალაციის შემოწმება x x x
ექსპლუატაციაში გაშვება x x x
ტექნიკური-სარემონტო სამუშაოები, ფუნქციონალური შემოწმების ჩათვლით (მხოლოდ 2. წელიწადში) x x x
(ნახევარ-)წლიური ტექნიკური-სარემონტო სამუშაოები ფუნქციონალური შემოწმების ჩათვლით (2.-5. წელი) x x
ცვეთადი ნაწილები შედის x
არჩევითი
გარანტიის გახანგრძლივება 5 წლამდე x x
შეწყვეტის სპეციალური უფლება x x
კავშირი (WiloCare) x x