ძიება
კონტაქტი
ელ.ფოსტა
კატალოგის შექმნა
ჩემი ფავორიტები
Сравнение изделий

Wilo-Financial Services - ტუმბოების ჩანაცვლების SMART დაფინანსება

დღეს მომავლის დაფინანსება

რატომ დაფინანსება და თანაც პირდაპირ Wilo-ს მეშვეობით?

ჩვენთვის ცნობილია, რომ საჭირო ინვესტიციები ენერგოეფექტურობის ამაღლებისკენ მიმართულ ღონისძიებებში კონკურენციას განიცდიან მრავალ სხვა პროექტთან მიმართებაში. გარდა ამისა, ბანკები ჯერ კიდევ ხშირად მერყეობენ მცირე და საშუალო საინვესტიციო პროექტების დაფინანსებისას ენერგოეფექტურობის სფეროში.

ჩვენ გვსურს დაფინანსების ამ სიცარიელის შევსება, რადგან ვიცით, რომ ხშირ შემთხვევაში ენერგეტიკული ხარჯების დაზოგვა უკვე საკმარისია ტუმბოების პროაქტიული ჩანაცვლების რეფინანსირებისათვის. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ჩვენს კლიენტებს პროექტების განხორციელებაში, რომლებიც მათ მომავალ წარმატებას უზრუნველყოფენ.

ჩვენ განვიხილავთ დაფინანსებას ჩვენი ყოველმხრივი ზრუნვის განუყოფელ ნაწილად, რომლის დროსაც Wilo მომხმარებელს სთავაზობს ყოვლისმომცველ მომსახურებას - შესყიდვის ყველა ფაზისა და სუფთად მხოლოდ პროდუქტის შეთავაზების ფარგლებს მიღმა.

დაწყებული პროექტის კონსულტაციით ტუმბოების პროაქტიული ჩანაცვლებისთვის, დამთავრებული დაფინანსების ფაზის გავლით ექსპლუატაციაში გაშვებითა და შემდგომი ტექნიკური მომსახურებით Wilo-ს კლიენტთა მომსახურების განყოფილების მეშვეობით.

ჩვენი დაფინანსების გადაწყვეტებით ჩვენ გვსურს ჩვენი კლიენტების წარმატებაში წვლილის შეტანა. ამ მოტივით ჩვენ შევიმუშავეთ SMART დაფინანსების პრინციპები.

SMART დაფინანსება

Wilo განიხილავს მომხმარებელს, მის ბიზნესს და მის ნახშირბადის კვალს მთლიანობაში. დაფინანსების SMART გადაწყვეტილებებით ხდება ლიკვიდურობის დაუყოვნებელი გამოთავისუფლება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა პროექტებისა და შემდგომი ზრდისთვის.

ამიტომაც SMART-ი მხარს უჭერს:

  • გარემოს დაცვას
  • ბიზნესის შემოსავლის მაქსიმიზაციას
  • მომავლის ორგანიზებას
  • CO2-ის ემისიების შემცირებას
  • ენერგიის დაზოგვის ტრანსფორმაციას

ამავდროულად SMART დაფინანსება მხარს უჭერს დაფინანსების ინოვაციურ და ინტელექტუალურ გადაწყვეტებს, რომლებიც ტუმბოების ხელახალ ყიდვას ან შეცვლას რაც შეიძლება ეფექტურად ახორციელებენ და ტრადიციულ დაფინანსებებთან შედარებით მოქნილად რეალიზებად ინვესტიციებს უზრუნველყოფენ.

მარტივად და ჭკვიანურად დაფინანსება Wilo-Energy Solutions-ის მეშვეობით

ტუმბოების პროაქტიული გამოცვლისას მაგალითად წყლის დამუშავების ქარხანაში, მუნიციპალურ შენობაში ან სამრეწველო პროცესებში ხდება ჯერ კიდევ ფუნქციონირებადი არსებული ტუმბოების შეცვლა Wilo-ს მაღალეფექტური ტუმბოებით, რომლებიც პირველივე დღიდან მნიშვნელოვნად ზოგავენ ენერგიის დანახარჯებს და ამით შეიძლება ჩაითვალოს ახალი ტუმბოების დაფინანსებაში. დაზოგვები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას რეფინანსირებისათვის, ინვესტიცია გამოისყიდის თავის თავს უკვე რამდენიმე წელიწადში და ამისი ლიკვიდური საშუალებების გარეშე ამ მიზნით გამოყენება.Wilo არის და რჩება მომხმარებლის პირველ საკონტაქტო პარტნიორად და ამასთან ერთად, შეიმუშავებს დაფინანსების გადაწყვეტებს, რომლებიც მორგებულია მომხმარებელთა საჭიროებებზე.

უპირატესობები:

Wilo-Financial Services

  • დაფინანსების ახალი წყაროების აღმოჩენა
  • ზოგავს კომპანიის ლიკვიდურობას
  • უზრუნველყოფს დაფინანსების მისადაგებულ გადაწყვეტებს

გსურთ პერსონალური კონსულტაცია?

გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ