ძიება
კონტაქტი
ელ.ფოსტა
კატალოგის შექმნა
ჩემი ფავორიტები
Сравнение изделий

ანალიზი, დაგეგმვა და შერჩევა

ჩვენ გიადვილებთ დაგეგმვასა და არჩევანს

ჩვენ გვსურს, რომ თქვენ აირჩიოთ არა ნებისმიერი, არამედ ზუსტად თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული გადაწყვეტა - იქნება ეს ხელახალი ინსტალაცია თუ ტუმბოების პროაქტიული ჩანაცვლება. ამიტომაც შესყიდვის განხორციელებამდე ჩვენ თქვენთან ერთად განვიხილავთ თქვენს მოთხოვნებს და ამის საფუძველზე შევიმუშავებთ თქვენთვის ინდივიდუალურ და ყველაზე ეკონომიურ გადაწყვეტებს პროდუქტთან დაკავშირებით. მას შემდეგ, რაც თქვენ გააკეთებთ თქვენს არჩევანს, ჩვენ ზუსტად გირჩევთ, თუ როგორ შეგიძლიათ განახორციელოთ თქვენი ინვესტიცია.

Wilo-Services-ის მიმოხილვა:

  • ადგილობრივი დახმარება
  • Wilo-Energy Solutions – ტუმბოების პროაქტიული ჩანაცვლება
  • Wilo-Select 4 – ტუმბოების კონსულტანტი
  • Wilo-LCC-ანალიზი
  • დაპროექტების მეთოდები და სისტემის კომპეტენცია წყლის რესურსების მართვისთვის
  • Wilo-Financial Services


Daniel Podgorny informs about pump funding

გათბობის გაცვლითი რეფლექტორი

BIM testimonials with quotes

Building Information Modeling (BIM)


Consultant Franca in Office

სასიცოცხლო ციკლის დანახარჯის შეფასება (LCC)


Consultant - SiBoost

CAD კატალოგი - კომპიუტერული დახმარებით განხორციელებული დაპროექტება

Daniel Busuioc, International Projects CoordinatorGroup Competence Team, WILO SE Hof/Germany

დაპროექტების მეთოდები წყლის რესურსების მართვისთვის


Daniel Busuioc, International Projects CoordinatorGroup Competence Team, WILO SE Hof/Germany

ტუმბოს განზომილება