ძიება
კონტაქტი
ელ.ფოსტა
კატალოგის შექმნა
ჩემი ფავორიტები
Сравнение изделий

სწავლება და ტრენინგები

ამომწურავი და პრაქტიკაზე ორიენტირებული

ჩვენი სწავლებისა და ტრენინგის პროგრამით გთავაზობთ ნოუ-ჰაუს პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ექსპერტებისაგან და რამდენადაც შესაძლებელია გიადვილებთ მუშაობას ჩვენს პროდუქტებთან. ტრენინგები სპეციალურად მორგებულია დარგის საჭიროებებსა და ამოცანებზე. დიალოგზე ორიენტირებული სწავლების კონცეფციის გამოყენებით ჩვენ აქტიურად გასწავლით სწორედ იმას, რაც თქვენ თქვენი შეკვეთისათვის გჭირდებათ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცოდნა გაიფართოვოთ და მიიღოთ აქედან სარგებელი თქვენს ყოველდღიურ მუშაობაში.

სერვისების მიმოხილვა

  • პრაქტიკაზე ორიენტირებული პროდუქტისა და სისტემის ტრენინგები
  • ლექტორები თავიანთი მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით საინტერესოდ და მოკლედ გაწვდიან პროფესიულ ცოდნას
  • ჩვენი ამომწურავი სასწავლო მასალა ხელმისაწვდომია როგორც ბეჭდური ასევე ციფრული სახით ჩამოსატვირთად
  • Wilo Brain-კვალიფიკაცია

იხილეთ აქ აქტუალური ტრენინგების თარიღების მიმოხილვა: